2020. február 27., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Befejeződik a támogatási szerződések aláírása

Kedden befejeződhet a szerződéskötési eljárás a székelyföldi gazdaságfejlesztési program kis összegű támogatásaira. Aki december 20-ig sem jelentkezik aláírásra, elveszíti a támogatást.

Pénteken a nyárádmenti gazdák írhatták alá a támogatási szerződéseket a Pro Economica Alapítvánnyal Nyárádszeredában. A magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesztési programjának részleteit Kozma Mónika, az alapítvány elnöke ismertette a gazdákkal. A januárban indított első program a mezőgazdasági nagyberuházásokat, feldolgozóegységeket támogatja, a 66 nyertes felével már megkötötték a szerződést. A 70 millió eurós tőke mintegy 500 új munkahelyet is létrehoz, és megteremti annak a lehetőségét, hogy minél több helyi termelőtől vásároljanak fel alapanyagot a cégek.

A kis összegű mezőgazdasági támogatásokat azért látták fontosnak, mert a romániai támogatási programokban van egy rés, azaz a magánszemélyként dolgozó hazai gazdák nem juthatnak pályázati támogatáshoz. Az ő megsegítésük volt a cél, és ezt el is érték: a pályázók 80 százaléka családi kisgazdaságokban dolgozó magánszemély. A programra 60 millió eurót irányoztak elő, ami jelentős összeg, óriási erőt fog adni a térségnek, ezért arra intette a gazdákat, próbálják meg úgy elkölteni a támogatást, hogy minél nagyobb eredménye legyen.

A harmadik program a székelyföldi szállodák megerősítését célozza a turisták idevonzása érdekében. Ezáltal is egy értékláncot próbálnak létrehozni: a kisgazdák termékei a feldolgozókhoz kerülnek, a fogyasztható termék pedig a turisták asztalára jutna. Attól függetlenül, hogy a következő évben lesznek-e még hasonló támogatások vagy sem, azt szeretnék elérni, hogy ezek a gazdasági pillérek egymásra támaszkodva tudjanak működni. Kozma Mónika azt is elmondta: a közeljövőben szeretnének létrehozni egy internetes felületet, ahol a gazdák jelezhetnék, milyen alapanyagokra volna szükségük, de azt is, hogy mit szeretnének eladni, így a mennyiség függvényében kezdvezőbb árakat tudnak kialkudni.

Az elnök gratulált munkatársainak, hiszen a 21 személynek sikerült határidőre előkészítenie ezt a nagy szerződésmennyiséget, míg például a 324 alkalmazottal dolgozó országos Környezetvédelmi Alap a zöldházprogramon az ötezredik pályázatnál lezárta az internetes rendszert, mert akkora mennyiségű igényt nem tudott feldolgozni. Kozma Mónika ugyanakkor a nyárádmenti polgármestereknek is gratulált, amiért Maros megyében létrehozták az első mezőgazdasági szövetkezetet, amelynek egy hét alatt 158 gazda lett a tagja.

Néhány nap múlva lezárul az aláírási időszak, kezdődhetnek a beszerzések. Maros megyében 1740 gazda írhat alá támogatási szerződést

 Fotó: facebook.com


Még néhány nap

Míg a gazdák aláírták szerződéseiket, Kozma Mónikát a kis összegű támogatások programjának részleteiről kérdeztük. A három székelyföldi megyében a gazdák 5293 pályázatot nyújtottak be, ezek közül 4986 esetben nyújtanak támogatást. Maros megyében 1740 támogatási szerződést kötnek meg, amiből pénteken Nyárádszeredában 46 település 308 gazdája írhatott alá mintegy négymillió eurónyi összegre. És ez csak 75 százalékos támogatás, tehát az önrészekkel még jelentősebb összeg kerül beruházásra. Csütörtökön Erdőszentgyörgyön 41 település gazdái 283 szerződést írhattak alá megközelítőleg hárommillió euró értékben. Előzőleg Dédán a Maros felső szakaszán, Héderfáján a Küküllő alsó szakaszán élő gazdákkal írtak alá szerződést, december 9-én Mezőbándon a mezőségiekkel, 10-én pedig utolsóként Marossárpatakon írhatnak alá támogatási szerződést a térség gazdái. Az elmúlt három héten összesen 30 székelyföldi helyszínen találkoztak a gazdákkal. Aki nem tudott jelen lenni a megjelölt időpontban, az december 9–13. és 18–20-a között felkeresheti az irodákat szerződéskötés végett. A Maros megyeiek a marosvásárhelyi központban, a Hargita megyeiek a csíkszeredai, gyergyó- szentmiklósi, székelyudvarhelyi irodákban, a Kovászna megyeiek a Sepsiszentgyörgy melletti szépmezői ipari parkban jelentkezhetnek még. Aki december 20-ig nem írja alá a szerződést, elveszíti a támogatást.


„Enélkül szegényebbek lennénk”

A nyomáti Cseh József traktort szeretne vásárolni a pályázati támogatásból, ám ahhoz még 11 ezer eurós önrésszel kell hozzájárulnia, hogy a kiválasztott gépet megvásárolhassa. Nem könnyű előteremteni ezt az összeget, de megteszi, hiszen a fennmaradó 55 százalékos támogatás is nagy segítség számára. Földművelésssel, állattenyésztéssel foglalkozik, de gépparkja el van öregedve, s ha már lehetőség van rá, újítani szeretne, hiszen nem mindegy, hogy egy új gépet egy ideig nem kell javítani, vagy egy régivel három napot dolgozik, kettőt pedig javítással tölt el. A szentgericei Benke Zoltán édesapjával közösen gazdálkodik az ő régi gépeivel, de azokat ideje volna lecserélni, ezért pályázott egy traktorra. Az alapítványi támogatás 70 százalékos az ő esetében, így ő csak 6 ezer eurót kell elővegyen a beszerzéshez, és ez számára nagy segítség. A jobbágyfalvi Bakó Alpár két darab, összesen ezer négyzetméteres fóliasátor megépítését tervezi, erre pályázott és vállalt 40.040 lejes önrészt. Zöldségtermesztéssel szeretne foglalkozni. Megéri ez a befektetés, az évek során megtapasztalta a szintén ezzel foglalkozó szüleitől – mondta el a Népújságnak, hiszen a maga uraként dolgozhat, és lát jövőt ebben az ágazatban.

Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester fontosnak tartja a mezőgazdaság korszerűsítését, hiszen a Nyárádmentén a mezőgazdaság még mindig az egyik főbb bevételi forrás. Úgy látja, a gazdák akarnak fejleszteni, lépést tartani az ágazat kihívásaival, másrészt az elmúlt húsz évben másodkézből behozott külföldi gépeket ideje volna lecserélni, hiszen nem mindegy, hogy mennyi időt töltenek el javítással, ahelyett hogy a földeken dolgoznának. Ugyanakkor egyre fontosabbá válik az embereknek, hogy helyi, vidéki, egészséges termékeket fogyasszanak. Ezért nem mindegy, hogy a térségbe mekkora tőke áramlik be, ezt pedig úgy kell elkölteni, hogy közép- és hosszú távon legyen gazdasági lecsapódása. Az eredmények öt-tíz év múlva fognak látszani, de úgy kell gondolkodni, hogy a gazdasági fejlődés fenntarthatóvá váljon.

Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester közösségi oldalán tett bejegyzésében az aláírások után azt kívánta a gazdáknak, hogy „sikeresen tudjanak egy olyan lehetőséget generálni maguknak és gyerekeiknek, amely az itthon maradás feltételeit biztosítja, és segíti a szülőföldjükön való boldogulásban. Azt kívánom, hogy teljesedjenek be azok az álmok, amelyeket elképzeltek, és legyen ennek folytatása a jövőben. Köszönjük a magyar kormánynak a lehetőséget, valamint a Pro Economica Alapítvány munkáját és segítségét, hisz nélkülük ma szegényebbek lennénk” – írta múlt csütörtökön az elöljáró.