2020. szeptember 25., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nemzetközi versenyeken elért helyezések

Év végén az oktatásügyben is számvetést végeznek, és az eredmények alapján rangsorolják a tanintézményeket. A nemzetközi versenyeken első három helyezést elért és dicséretben részesült diákok száma alapján az erdélyi magyar középiskolák közül három az élbolyban, a legjobb tíz között szerepel. 

A pálmát a magániskolaként működő bukaresti Nemzetközi Informatikai Líceum vitte el az idén is, amelynek 46 diákja került be az első három közé, és nyert abszolút aranyérmet is nemzetközi versenyeken. A wallstreet.ro által közzétett statisztikák szerint az első tízben a negyedik a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium nyolc díjjal (egy első, egy második, négy harmadik és két dicséret), a hatodik a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum négy díjjal. És itt van egy kis tévedés, ugyanis a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumot a hetedik helyre sorolják, szintén négy díjjal, holott ötöt nyertek, és ha azok értékét tekintjük, akkor a három első, egy második és egy harmadik díj sokat nyom a latban. 

Barta Zágoni Csongor, Barta Zágoni Bernadette, Nagy Zsuzsanna 


A csütörtöki nagyszünetben a díjnyertes diákokkal találkoztunk. A kilencedik B osztályos Barta Zágoni Bernadette a Lakiteleken tartott nemzetközi magyar matematikaversenyen első díjat nyert, öccse, a hetedikes Barta Zágoni Csongor ugyancsak az első helyet érdemelte ki. Mindketten Mátéfi István tanítványai. A kilencedik C osztályos Nagy Zsuzsanna (a verseny évében Bartos Honorea, az idén Szilágyi Emőke tanítványa) a második helyen végzett. 

Az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom, kultúra nemzetközi tantárgyversenyen, amelynek a helyszíne 2019-ben Nagybánya volt, az iskola két diákja szerepelt sikeresen. A XI. C osztályos László Zsuzsanna, Murvai Éva magyartanárnő tanítványa az első, a X. E osztályos Nagy Zalán, Sikó Olga tanítványa a második helyet érdemelte ki. 

A matematikusok elmondták, hogy sokat kellett készülni, ami többségüknél lemondással járt. A tanult módszerekkel szemben a logikus gondolkodást igénylő feladatok megoldásához a Vályi Gyula matematikakörön és a Papiu középiskolában működő kiválósági központban szerzett ismeretek segítettek, no meg a verseny előtti intenzív felkészülés, amelynek során csak a matematikára összpontosíthattak, járult hozzá a sikerhez. 

A Nagybányán tartott magyar nyelv és irodalom tanárgyversenyen a szövegértés és szövegértelmzés mellett esszét kellett írni a Krúdy Gyula és Tersánszky Józsi Jenő Nagybányához kapcsolódó írásaiban szereplő különc hőseinek boldogságkereséséről. 

Nagy Zalán, László Zsuzsanna


A diákok által mondottakat Mátéfi István matematikatanár, az iskola igazgatója egészítette ki, aki a tanulók és felkészítő tanáraik erőfeszítése mellett a szülők hozzáállását, támogatását emelte ki. Majd hozzátette, hogy az európai jellegű nemzetközi veresenyeken a diákokat 2.500-tól 4.500 lejig terjedő értékű díjjal jutalmazzák, a 12.550 lejt azok kapják, akik világviszonylatban érnek el eredményeket. 

– A besorolást követően a Facebookon olvastam a hozzászólásokat, hogy ne legyünk elragadtatva attól, hogy a magyar oktatás mennyire eredményes, hiszen ezek a vetélkedők szűkebb körben zajlottak, de véleményem szerint nem véletlenül nevezzük nemzetközi versenynek, ugyanis öt országról (Szerbia, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország és Románia) van szó. Ebben a körben az élvonalban lenni jelentős eredménynek tartom, és hálásak kell lennünk mindazoknak, akik támogattak abban, hogy kiharcoljuk a lehetőséget és az eredmények elismerését. Akik ezt lekicsinylik, tudniuk kellene, hogy a magyar gyermekek heti négy órával többet vannak az iskolában, ezenfelül a versenyekre való felkészülést vállalni nem kis erőfeszítés. Akik megteszik, azoknak hálásaknak kell lennünk, és el kellene érni azt, hogy érettségi után a hazai egyetemeken folytassák tanulmányaikat, ahogy a mi diákjaink többsége teszi, vagy külföldi tanulmányaik befejeztével hazatérjenek – hangsúlyozta az igazgató.  

*

Az elmondottakat egészítsük ki azzal, hogy az összes  romániai középiskola rangsorában, ahol a díjaknál sokkal több szempontot vesznek figyelembe, az első százban 2018-ban nem szerepelt egyetlen magyar tannyelvű középiskola sem, 2019-ben a Bolyai a 88. helyre került. Csak magyar mezőnyben, a több mint 400 magyar tannyelvű általános iskola és tagozat rangsorában, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum V-VIII. osztályai 8,07-es általánossal az első helyen állnak.