2021. október 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Európai szintre emelkedni

Gernyeszegen jártunk legutóbb, ahol Kolcsár Gyula újraválasztott polgármestert kérdeztük a községben zajló jelenlegi tevékenységről, tervekről és célokról. A polgármester elsőként a legfontosabb munkálatokról, az aszfaltozásról, valamint a víz- és csatornahálózat kialakításának menetéről beszélt.

– Természetesen van folytonosság a mandátumaim között, jelenleg is nagy jelentőségű munkálatok folynak a községben, és ezek nagy része már az azelőtti mandátum idejében kezdődött. Például az országos településfejlesztési program (PNDL) kettes pályázata, ami az utcák aszfaltburkolattal való ellátását tartalmazza Gernyeszegen és Körtvélyfáján. Mindaddig nem tudtuk ezt kivitelezni, ameddig a föld alatti infrastruktúra nem készült el. Ez egy 2016–2017-ben nyert pályázat, amit 2017-ben írtunk alá, és most került kivitelezésre. Tudom, hogy ez elégedetlenséget keltett az emberekben, de mi úgy gondoltuk, hogy jobb megvárni, ameddig a föld alatt futó csatornázás elkészül, és nem úgy cselekedni, mint más falvakban vagy városokban, ahol először lefektették az aszfaltréteget, majd utólag összevágták. Ami a folytonosságot és a logikus gondolkodást illeti, példaként felhozhatom a PNDL 3. néven futó Anghel Saligny-programot, amelynek az az egyik feltétele, hogy aszfaltburkolatot csak azok az utak és utcák kapnak, ahol már a föld alatti infrastruktúra készen van. Ez utóbbi akkoriban még nem volt kritérium, de ez a logikus menete a dolgoknak, a normális út, amelyet követve az ember nem űz csúfot a közpénzből. Az aszfaltozási munkálatok már elkezdődtek, körülbelül a felénél tartunk az első réteg leterítésének. Erre még jön a koptatóréteg. A szélesség 4,5 métertől 6 méterig terjed majd, utcától függően, de a Gernyeszeget Erdőcsináddal összekötő községi út helyenként 6,5 méter szélességű lesz. Miután elkészültünk, Gernyeszeg és Körtvélyfája összes utcáját aszfaltréteg borítja majd. A számok nyelvén körülbelül 4000 lakosról beszélünk a 6000-nél valamivel alacsonyabb lélekszámú községben, így nagyjából a lakosság 70 százalékának lesz ivóvíz- és csatornahálózata, valamint aszfaltút a háza előtt. 

A tavasz óta nagyon intenzíven dolgozunk a gázvezetékek kicserélésén is. A régi, vascsövekből álló hálózat sok helyen szivárgott, jelen pillanatban Körtvélyfáján három utcában már három utcában cseréltünk gázvezetéket, Gernyeszegen pedig két utcában folyik a gázvezetékcsere. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy uniós pályázatból, másfél millió eurós befektetésből az őszire, legkésőbb jövő tavaszra készen lesz Erdőcsinádon is a víz- és csatornahálózat, jelenleg is dolgoznak rajta, szerencsénkre komoly cég vállalta el a munkát. Ugyanebben a csomagban próbáljuk majd megpályázni a marosjárai aszfaltozás mellett a községhez tartozó többi falu aszfaltút-hálózatának összekötését.

Ezúton is meg szeretném kérni a lakosokat, hogy az új aszfaltburkolat csíkozásáig és a sebességkorlátozásokat jelző táblák felszereléséig is nagyon figyeljenek, legyenek tekintettel a gyerekeinkre, az öregeinkre, és ne használják az utcákat versenypályának, mert nem azért dolgoztunk rajta, hogy száguldozzanak, hanem azért, hogy a lakosság komfortszintjét emeljük, és normális körülmények között közlekedhessünk. Soha nem lehet tudni, hogy honnan fut ki egy gyerek a labda után, és kész a baj. 

Kolcsár Gyula polgármester

Fotó: Kaáli Nagy Botond


Új csatornahálózat a falvakban

A PNDL kettes pályázattal párhuzamosan fut még az egyes is, amelyet még az első mandátumom idején nyertünk, és 2012–2013-ban fogtunk hozzá. Ez esetben kicsit tévesen fogalmazták meg a tenderfüzetet, mivel csak a csatornahálózat főgerincének lefektetéséről szólt. Ennek keretében Gernyeszeg és Körtvélyfája csatornahálózatát összekötöttük, és a sáromberki ülepítőhöz kapcsoljuk – Nagyernye községhez hasonlóan –, és valószínűleg ez év végéig, legkésőbb jövő év elejéig üzembe helyezzük. Nagyon nagy erőfeszítésünkbe telt idáig eljutni, mert helyi költségvetésből fedeztük a bekötéseket – belátható időn belül nem volt olyan pályázat, amelyben ezt megpályázhattuk volna. Ez volt a legrövidebb út, így a tavaly kétszer százezer eurót fordítottunk arra, hogy az utcákban, még az aszfaltozás előtt a bekötéseket megvalósíthassuk. Az utcákban elkészültek ugyan ezekkel a munkálatokkal, de a főúton még nem, ez lesz a következő feladatunk. A PNDL hármas program életbe ültetéséig még eltelik legalább egy-két év, emiatt úgy gondoljuk, hogy a legrövidebb és legjárhatóbb út az lesz, hogy megpróbáljuk ezt a helyi költségvetésből finanszírozni. Nyilvánvalóan ebből nem telik majd rá teljes mértékben, ezért megállapítunk a bekötési munkálatokra egy általános, tisztességes árat – 800-1000 lejt –, és azok, akiknek már bekötötték a csatornahálózatot, ezt befizetik, és ebből finanszírozzuk majd a főút melletti házaknak a hálózathoz való csatolását.

Ami a vízhálózatot illeti, azt az első mandátumom alatt mi építettük ki saját költségvetésből, csupán egypár ház maradt hátra, itt nagyon sietünk a munkálatokkal, hogy még az aszfaltozás előtt azt is befejezzük. Jó ütemben haladunk, de nagyon le vagyunk terhelve, az idei év különösen nehéz volt: az év elején rengeteget esett az eső, gyorsan nőtt a növényzet, a csatornákat sokszor ki kellett takarítani, négy emberünk csak a zöldövezetekkel foglalkozik. A Sáromberkéig futó főcsatorna az út két oldalán helyezkedik el, van benne több átemelő pumpánk is.

Nagyon várom ugyanakkor, hogy elinduljon az említett Anghel Saligny-program. A pályázat kormányfinanszírozásból valósul meg, és a falvaknak a minimális létfeltételekhez való felzárkóztatását célozza: vízhálózat, csatornahálózat és aszfaltozott utcák. A program segítségével a legeldugottabb helyeken fekvő falvakat és tanyákat is rá lehet majd kötni a meglévő hálózatokra. 


Kultúrotthonok és orvosi rendelők felújítása

Mindezekkel párhuzamosan fut a körtvélyfáji és magyarpéterlaki kultúrotthonok felújítása, és a napokban fogunk neki két műfüves pálya kialakításához Péterlakán és Teleken. Az utóbbiakat Leader-pályázat keretében nyertük. A jövő héten (ezen a héten – a szerk.) kezdünk hozzá a körtvélyfáji orvosi rendelő teljes újjáépítéséhez, az épületben a fogorvosi rendelő is helyet kapott. A tetőzetet lebontjuk, a falakat pedig fölemeljük, mert eddig manzárdos tetőtere volt. Ehelyett emeletet alakítunk ki, hogy a szobák teljes felületét ki lehessen használni. A gernyeszegi orvosi rendelő felújítását is szeretnénk elkezdeni a tél előtt – ebben van gyógyszertár, orvosi és fogorvosi rendelő. Ezek mind olyan pályázatok, amelyeket a múlt mandátumban nyertünk, a legutóbbi választások óta eltelt szűk egy évben nem is volt semmire kiírás. A gernyeszegi kultúrotthon felújítását már régóta szeretnénk megvalósítani, de ez esetben műemlék épületről van szó, és emiatt nagyon sok pénzbe kerül a renoválás, tetőcserére szorulna.

Van kulturális élet a községben, Körtvélyfáján két tánccsoportunk működik. A Teleki-kastélyban is rendszeresen szerveznek kulturális eseményeket, kiállításokat. Sajnáljuk, hogy az idén elmaradt, illetve egy napra Marosvásárhelyre költözött az Awake fesztivál, reméljük, hogy jövőre visszatér a kastélyparkba. Annak is örvendek, hogy a kastély elé is aszfaltburkolat került. Az idén mi is újra megszervezzük (a múlt hét végén került rá sor – a szerk.) a hagyományos szilvaízfőző fesztiválunkat. A tavalyi úgy ahogy, Covid-formában meglett, így az idén lett a kilencedik, és jövőre szervezzük majd a tizediket. Remélem, hogy addigra Marosjárában is elkészül az aszfaltburkolat. Ezt a tervet még 2016-ban nyújtottuk be, és a vonal alatt maradtunk az akkori kiírások szerint 0,33 századpont hiánya miatt, valahol a 35. helyen. Nincs már amire várnunk, és a 20-án induló Anghel Saligny-programra ezt is benevezzük, és első helyen leszünk vele, mert a víz- és csatornahálózat készen van Marosjárában.


Vadkárok és árvízvédelmi munkálatok

A munkálatok esetében elég gördülékenyen mennek a dolgok, gondot jelentenek a vadkárok, ráadásul haláleset is volt, Marosteleken a medve megölt egy idős juhászt. Sajnos, ha nem szabályozzuk az állatok lélekszámát, ez lesz belőle. Azt sem látom normális megoldásnak, hogy a mezők minden részét elkerítsük villanypásztorral, és a kormány adjon erre támogatást… Kerítsük be a határt? Én ilyet életemben nem láttam, pedig nagyon sokszor jártam és dolgoztam Nyugaton, de egy parcellát sem láttam bekerítve, kivéve az autópályák mellettieket, azokat is érthető okokból. A lovakat megint a szekér elé kötöttük, és ideje, hogy ismét normális kerékvágásba kerüljenek a dolgok.

Elég terjedelmes árvízvédelmi munkálatokat is végeztük az idén, a legutóbbi, 2019-es árvízkor nagyon sokat dolgoztunk, három napig pumpáltuk a vizet. Erre a kormánytól is kaptunk pénzösszegeket, amelyekből a tavaly és az idén árkokat, átfolyókat alakítottunk és cseréltünk ki, kibővítettük a lefolyóárkok mélységét és szélességét, hogy a megnövekedett vízhozammal is elbírjanak, kibetonoztuk őket, és elvezettük a Marosig. A péterlaki patak körtvélyfáji részén a Marostól a hatvanas útig jelenleg is mélyítik és takarítják, a növényzetet a mederből eltávolítják.


Jó körülmények között tanulnak a gyerekek

Ami az iskolákat illeti, optimális körülmények között tanul a községbeli majdnem 700 gyerek: Erdőcsinádon szigeteltünk, Gernyeszegen rendbe tettük a központi iskolát, a körtvélyfáji iskola emeleti részének kialakításához pedig még az idén nekifogunk – erre is uniós pályázatot nyertünk közel félmillió eurónyi értékben, és most már a közbeszerzési folyamat végén járunk, így nincs kizárva, hogy hamarosan nekifogunk a munkálatoknak. Kilencedik osztályig zajlik a községben a tanítás, de szeretnénk jövőre tíz osztályig taníttatni vagy szakiskolát nyitni, hogy szakmát adhassunk a gyerekek kezébe.