2023. február 9., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Két különleges kiállítás nyílt október 27-én a marosvásárhelyi Bernády Házban. A földszinti termekben képzőművészeti alkotások, az emeleten fotográfiák láthatók. Lehetnek olyan tárlatlátogatók, akik külön-külön mindenik művet láthatták az eltelt években, de így együtt még sohasem kerültek közönség elé ezek a munkák. A festmények, szobrok, grafikák, üveg- és tűzzománc alkotások 2015-től 2022-ig kerültek a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány műgyűjteményébe, a bemutatott fotók 1995-től napjainkig rendezett kiállítások anyagából kiemelve gyarapították az alapítványi kollekciót. 52 műtárgy, 36 fényképfelvétel. Valamennyi az említett kiállítók adománya, melynek köszönhetően a 30 éve létrehozott alapítvány műgyűjteménye immár több mint 300 művel és 200 fotóval rendelkezik. A Bernády Ház időnként alkalmi válogatásokkal viszi ezeket közönség elé. A mostani két tárlat a XXIV. Bernády Napok nyitóeseményén gyűjtött egybe számos érdeklődőt, művészeket és művészetkedvelőket. A rendezvény különlegessége, hogy a falra, állványokra helyezett műveket egy impozáns kiadvány, a Galéria a Bernády Házban 3 című album is bemutatja. Azonos címmel, előző sorszámmal 2009-ben, illetve 2015-ben már jelent meg hasonló kötet a folyamatosan gyarapodó kollekcióról. Azokat is, akárcsak ezt a szép könyvet, Nagy Miklós Kund művészeti író szerkesztette, és egy összeszokott csapat közös munkája. A borítóterv és a technikai szerkesztés, a korrektúra András Gabriella, Bálint Hajnal és Simon György nevéhez köthető. A fotó- és képfeldolgozást Tordai Ede vállalta fel. A csíkszeredai Alutus Kiadó műhelyében készült kötet létrejöttében a Bernády Alapítványt a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap támogatta, partnerként a Maros Megyei Tanács is segítette. 


Haragos Zoltán: Az út végénA közreadott három albummal egy jelentős könyvsorozat kezd kirajzolódni. Kezdeményezői reményei szerint a galéria rangot kiérdemlő Bernády Ház olyan következetesen megtervezett, a minőségi elvárásokhoz ragaszkodó, igényes kiállítótevékenységet folytat a jövőben is, ami könyv alakban is méltóvá teszi a kollekciót a népszerűsítésre. Előrevetítve az évente megrendezendő 12-14 képző- és díszítőművészeti, illetve fotóművészeti kiállítást, az alapítvány kurátorai tehát joggal számíthatnak majd arra, hogy az eddig kiadott három katalógust a jövőben újabbak követik. A szerkesztői szándék szerint ezek a könyvek nemcsak a kiállítók és kiállítások jegyzékét és a bennük szereplő művészek tömör életrajzi adatait ismertetik, sajtószemelvényekkel is segítik az olvasókat a tájékozódásban, a művészeti irányzatok, törekvések útvesztőiben való eligazodásban. Jelen kiadvány is mindenekelőtt a marosvásárhelyi Népújságban, annak Múzsa című irodalmi, művészeti mellékletében megjelentetett cikkekből tallózott. Nagy Miklós Kund írásai mellett e 3. albumban Markó Béla, Szuszámi Zsuzsa, Ungvári-Zrínyi Kata, Doszlop Lídia, Kaáli Nagy Botond tárlatkrónikái olvashatók. A fotós fejezetben Antal Erika és Vajda György is csatlakozik cikkszerzőként hozzájuk.

A Nagy Dalma textilművész tárlatrendezői tapasztalatát dicsérő lenti kiállítás, illetve a Bálint Zsigmond és Both Gyula fotóművészek kurátori hozzáállását bizonyító fenti tárlat – s az album nemkülönben – átfogó keresztmetszetet nyújt az elmúlt évtizedek és a jelen marosvásárhelyi művészeti jelenségeiről, a különböző alkotó nemzedékek kézfogását, stafétaváltásait éppúgy tükrözi, mint azt, hogy mik a kortárs képző- és fotóművészet helyi és egyetemes jellegzetességei. A most átkarolt időszakban is jól kirajzolódtak az alapítvány kurátora, N.M.K. és szervező társai szándékai, elképzelései, az a törekvés, hogy ébren tartsák a köztudatban a már lezárult életműveket, és minden generációnak lehetőséget nyújtsanak a megmérettetésre. Fontos emlékkiállítások is voltak az eltelt években, különös tekintettel a helyi értékekre, évente kaptak felkérést egyéni vagy közös bemutatkozásra az idősebb mesterek, de a legifjabbak is. Műfaji és stiláris sokféleség színesítette a kínálatot, békésen élt egymás mellett hagyomány és újítás, kellő egyensúly teremtődött a helybeli, országos és határon túli bemutatkozások terén. Jó kapcsolatok, partnerségi együttműködés is jótékonyan alakították a kiállítótevékenységet. A Barabás Miklós Céh, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, a Szárhegyi Művésztelep, a csíkszeredai Studium 9, a bucsini Vadárvácska, a nyárádszeredai Zereda, a Borospataki Skanzen Művésztelep, a Művészek Atyhai Társasága, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákcsoportjai, a Communitas ösztöndíjasai, az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete rendszeresen visszatérő vendégei a Bernády Háznak. Mindez és még sok egyéb bőségesen felismerhető, felfedezhető mind az albumban, mind pedig a két kiállításon.    


Incze Mózes Aláíró automata című grafikája a Galéria a Bernády Házban 3 című kötetben

Derű... Bocz Borbála litográfiája

Gyimesi tél... Tordai Ede fotója a Galéria a Bernády Házban 3 című kötetbenEz a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató