2019. március 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Rövidesen kiírható a közbeszerzés

Marosvásárhely – s általában Maros megye – lakossága közel tíz éve, amióta 2009-ben elkezdődött az integrált hulladékgazdálkodási projekt, arra vár, hogy szemétmentes, tiszta környezet vegye körül. Jó hír, hogy a projekt a kivitelezés utolsó szakaszához érkezett, s október 31-én megtartották a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás közgyűlését. A közgyűlés döntéseiről, illetve a rendszer beindításáról Tóth Brezovszki Andrea, a fejlesztési társulás ügyvezető igazgatója számolt be lapunknak. 


– A múlt heti Ecolect-közgyűlésen jóváhagytuk azokat a feladatfüzeteket és azokat a szerződési feltételeket, amelyek alapján a megye hét övezetében közbeszerzés írható ki a hulladék összegyűjtésére és szállítására. Ezt a közgyűlést a megye mind a 102 önkormányzatának és a megyei tanácsnak a jóváhagyása kellett megelőzze. Azt kell mondanom, hogy mindenki példásan az ügy mellé állt. Ahogy kiküldtük a feladatfüzeteket, nagyon operatívan jóvá is hagyták azokat. 

– Az idő sürget, 2018. december 31-e a 2009-ben elkezdett uniós projekt beindításának határideje.

– Annak ellenére, hogy óriási erőfeszítéssel próbáljuk befejezni a projektet, tudatában vagyunk annak, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre. Miért? Azért, mert a hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében hét régiót alakítottak ki. Ezeket az övezeteket úgy hozták létre, hogy figyelembe vették a hulladék kezelésére épített infrastruktúra-elemeket, éspedig a dicsőszentmártoni, a balavásári, a szászrégeni és a mezőrücsi átrakóállomásokat, illetve a segesvári válogatóállomást. Annak ellenére, hogy már régen kértük ezeknek az állomásoknak a projektbe való beillesztését, ahogy azt 2010-ben jóváhagyták, s amibe mindenki beleegyezett. 

Gyakorlatilag a hulladékkezelés szempontjából kulcsfontosságúak ezek az átrakóállomások, hiszen egyik szerepük a hulladékszállítás költségeinek csökkentése. Ennek ellenére voltak olyan önkormányzatok, amelyek elnapolták a kérdést. Miután Szászrégen – a szeptember 29-én született döntésével – és Mezőrücs is beállt a sorba, és egyetértett azzal, hogy az ottani állomásokat az integrált rendszerbe beillesszék és rendelkezésünkre bocsássák, tovább tudtunk lépni azzal, hogy a feladatfüzeteket jóváhagyattuk. A feladatfüzeteket késve, csak október 5-én tudtuk elküldeni az önkormányzatoknak azzal a kéréssel, hogy nagyon rövid időn belül hagyják jóvá. Az utolsó önkormányzati ülés keddi napon volt, s az Ecolect már másnap összehívta a közgyűlést, hogy jóváhagyjuk a licitdokumentációt. 

– Ez megtörtént, mi volt a következő lépés?

– A dokumentációt feltöltöttük a közbeszerzési elektronikus rendszerbe, és várjuk, hogy ezeket jóváhagyják, s megjelenjenek a SICAP-on. Innen következik a neheze, a dokumentációk jóváhagyása. Van egy úgynevezett érvényesítési időszak, régebb tíz nap volt, most nincs konkrét határidő. Ahogy a jóváhagyás megtörténik, utána publikussá válik a közbeszerzési rendszeren… És várjuk az ajánlatokat a cégek részéről.

– Mire lehet számítani?

– Ezt nehéz elmondani, hiszen a közbeszerzésekkel óriási feladat elé nézünk. Közös csapatokat alkottunk a megyei önkormányzattal, mivel a megyei önkormányzat az egész beruházás felelőse. Szakembereket vontak be, s közösen létrehoztuk a licitbizottságokat, amelyek majd elbírálják az ajánlatokat. Az a célunk, hogy minél hamarább szerződést kössünk mind a hét övezetben. 

– Mi lesz akkor, ha tegyük fel, a régeni övezetbe egy sloboziai cég jelentkezik?

– Hogyha az illető cég megfelelő ajánlatot tesz le, szabadpiac lévén, bárki elnyerheti a hulladékbegyűjtési szolgáltatást. Ezeknek a közbeszerzéseknek pontosan az a célja, hogy ne monopolizáljuk a helyzetet, hanem bárki, aki a legmegfelelőbb ajánlatot teszi, az nyerje el a szolgáltatást, és kössön szerződést. 

– Visszatérve Szászrégenhez, az önkormányzat miért nem akart belépni az integrált hulladékgazdálkodási projektbe? 

– Nagyon nehéz megállapítani az okot, viszont a beszélgetésekből, tárgyalásokból arra következtettünk, hogy az önkormányzat alárendeltségében működik az a cég, amely a köztisztasági szolgáltatást megoldja, s ez a cég működteti az átrakóállomást is. Ennek következtében a régeni önkormányzat úgy érezte, hogy helyi szinten meg tudja oldani az egész köztisztasági szolgáltatást. Húzták az időt, viszont a helyi szintű megoldás a jelenlegi felállásban szinte lehetetlen. A szemét összegyűjtése és ideiglenes raktározása megoldható, de nincs ahová elszállítani. 

– Nem árt, ha felelevenítjük, miben is áll az integrált hulladékgyűjtési rendszer.

– Ez a rendszer teljes mértékben meg kell feleljen a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak. Sajnos országos viszonylatban, így Maros megyében is még gyermekcipőben jár a szelektív hulladékgyűjtés, annak ellenére, hogy nagyon komoly lépések történtek ennek érdekében. A törvényes keret is megvan, de ez még nem mindenhol valósul meg. Az integrált hulladékgyűjtési rendszer keretében az egyik legfontosabb lépés az, hogy a megye minden egyes településén szelektíven gyűjtik a hulladékot. Ez azt jelenti, hogy a hulladékszállító autó a kapuból elszállítja a vegyesen gyűjtött hulladékot, illetve vidéki pontokon fogjuk gyűjteni az újrahasznosítható hulladékot. Városokon a műanyagot és a fémet házaktól visszük el. Marosvásárhely sajátos helyzetben lesz, mert a háztartásoktól külön gyűjtjük a szerves hulladékot is, ami a maroskeresztúri komposztálóállomásra fog jutni. Itt komposztot készítenek belőle, amit értékesít majd a szolgáltató. 

A tömbházlakók a vegyes szemetet a szeméttárolóba viszik, míg az újrahasznosítható hulladékot az erre a célra kitett színes konténerekbe. A magánházaknál három külön kukát kapnak, az egyikbe kerül a vegyes hulladék, a sárga kukába a műanyag és a fém, míg a barna kukába a szerves hulladék. Az újrahasznosítható papír- és üveghulladékot gyűjtőpontokhoz kell vinni. 

A vegyes hulladék útja: az átrakóállomás, a mechanikai-biológiai állomás és a lerakó, ahova már csak a hasznosíthatatlan hulladék kerül. A szelektíven gyűjtött hulladék útja: az átrakóállomás, a maroskeresztúri válogató, ahol válogatás után az újrahasznosítható anyagokat a szolgáltató értékesíti. A teljes, Maros megyében összegyűjtött hasznosítatlan szemétmennyiség Kerelőszentpálra kerül. Kivételt képez Segesvár, ahol egy környezetbarát lerakó van, és a jelenlegi szerződés lejártáig oda viszik a szemetet.

– Miért kell az újrahasznosítható anyagokat újraválogatni, amikor azt eleve szelektíven gyűjtik? 

– Sajnos még nem tartunk ott, hogy teljesen tisztán gyűjtsük a teljesen újrahasznosítható hulladékot. A konténerek tartalmának 20 százaléka vegyes. A papír közé bekerül a háztartási törlőkendő, bekerül egy pelenka, vagy bekerül – sajnos – a döglött állat is. A lakosság hozzáállása még nem annyira környezettudatos.

– Eddig azt láttuk, hogy szemetesek a városok, az erdők, a sáncok. Nagyon reméljük, hogy 2019-től ez eltűnik. 

– Gyakorlatilag az integrált rendszer meg kell oldja a környezetbarát szemétgyűjtést. Ahhoz, hogy a szemét ne halmozódjon, a szemetesautónak többször kell elszállítania a szemetet, s tisztán kell hagynia a környezetet, ez mind benne van a feladatfüzetben. Marosvásárhelyen süllyesztett kukákat helyeztek el, hogy kiiktassák a kukázókat, ez nem sikerült teljes mértékben, mert a kukázók nagyon ötletes megoldásokat találnak. Mi is azt tapasztaljuk, hogy egyre többen igénylik a szelektív hulladékgyűjtést, csak ehhez még nincs mindenhol megfelelő infrastruktúra.

– Végül térjünk ki arra, hogy mennyibe kerül ez a nagy projekt. 

– 54 millió euróba, amiből megépültek az infrastruktúra-elemek, és hulladéktárolókat is vásároltak. A rendszer nem tökéletes, de tökéletesíthető. Célunk, hogy minél hamarább induljunk el ezen az úton, minél rövidebb időn belül próbáljuk tökéletesíteni a rendszert.

– Mi lesz, ha december 31-éig nem sikerül beindítani a projektet?

– A Maros megyei önkormányzatnak vissza kell fizetnie a pénzt, amit támogatásként kapott az Európai Uniótól. Ez Damoklész kardjaként lebeg a fejünk felett, s reméljük, hogy sikerül elkerülni ezt a helyzetet. 

Fotó: Nagy Tibor
Kapcsolódó cikkek: