2021. augusztus 3., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A művészet szivárványa címmel került sor június 8–11. között, a szovátai Teleki-kertben megszervezett erdei alkotótáborra.


A művészet szivárványa címmel került sor június 8–11. között, a szovátai Teleki-kertben megszervezett erdei alkotótáborra, ahol a Szakadáti Általános Iskola kisiskolásai színes, változatos tevékenységeken, foglalkozásokon vehettek részt. A program témája, tevékenységei és céljai szervesen kapcsolódtak a tantervi követelményekhez, azonban a tanulók életkori sajátosságaira alapozva előtérbe került a megfigyelés és megtapasztalás mint tanulási formák, kihasználva a természeti környezet adottságait. A megváltozott tanítási-tanulási keret lehetőséget teremtett az ismeretek gyakorlati úton való, élményszerű elsajátítására, az egyéni és csoportos felfedezésre, kutatásra, kísérletezésre.

Az erdei alkotótábor megálmodói és szervezői az iskola tanítónői, Angi Noémi és Kiss Enikő, akik mind e program tervezése és lebonyolítása során, mind egész évi munkájukban nagy hangsúlyt fektettek a nehéz sorsú gyerekek felkarolására, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatására, integrálására.

Így ennek a programnak is egyik alapvető célkitűzése a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve különféle tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek integrálása, az egyéni képességek alaposabb megismerése és kibontakoztatása, valamint a magyar gyerekek román nyelvi képességeinek fejlesztése multikulturális környezetben, alkotótáborban. A tábori tevékenységekben nagyszerűen összehangolódtak a kommunikációs készségek (magyar és román nyelven egyaránt) fejlesztését célzó foglalkozások a környezetvédelemmel, természeti környezetünk megismerésével, valamint a népszokások, hagyományok ismertetésével, amikor hagyományos népi kéz-művestechnikákkal (nemezelés, agyagozás, üvegfestés, bábkészítés stb.) elevenítettük meg a környezetünkben megfigyelt élővilág néhány apró kis részletét, élőlényét. Az esték hangulatának csúcspontját a tánctanulás, a népi gyermekjátékok, illetve a népdaltanulás képezte.

Minden részt vevő gyerek kitűnően érezte magát. Az első napon készített kincses dobozkáját minden gyerek csordultig tölthette meleg, családias hangulattal, derűvel, hazavihetett magával egy parányit a szivárvány színeiben pompázó csodálatos erdei környezet kincsestárából, ugyanakkor részesülhetett felbecsülhetetlen népi kultúránk forrásaiból, hogy ezen igazi értékekkel gazdagodva fejlődjön saját identitástudata, és könnyebben megtalálja helyét a kisebb és nagyobb közösségben egyaránt.

Az alkotótábor sikeréhez hozzájárult az is, hogy a Maros Megyei Tanács részéről pályázati úton kapott támogatás segítségével gazdagíthattuk a szülői hozzájárulásból rendelkezésünkre álló anyagszükségletet, finomabb falatokat tehettünk gyerekeink elé, és az elszállásolás is komfortosabb volt. A szervezők a saját és a gyerekek nevében is köszönik a Maros Megyei Tanács támogatását, amely révén a város perifériáján, a Szakadátban lakó gyerekek is részesülhettek egy tartalmas alkotótábor örömeiben.

Kiss János