2020. június 1., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Működőképes a rendszer

Dózsa György község szennyvíztisztító állomását két éve üzemelték be, a jelek szerint a beruházás életképes. Amint Iszlai Tibor polgármester a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán hangsúlyozta: „működőképes rendszert akartam, nem eltemetett rendszert”. 

Dózsa György község elöljáróival – Iszlai Tibor polgármesterrel és Dombi Ferenc alpolgármesterrel – a településfejlesztési tervekről, a megvalósításokról és a gondokról, hiányosságokról beszélgettünk. A községfejlesztés terén a prioritáslista felállítását közvélemény-kutatás előzte meg az önkormányzat közigazgatása alá tartozó településeken. Ennek nyomán a csatornahálózat kiépítése és az utcák leaszfaltozása vált elsőrendű nagy értékű beruházásokká. Ezek mellett jó gazdákként a falvakat egyformán és folyamatosan igyekeznek fejleszteni, korszerűsíteni. Mivel a környezetvédelmi alap egyetlen kiírásából nem lehetett kiépíteni a község teljes szennyvízhálózatát, két szakaszban végezték a hozzávetőleg négymillió eurós beruházást. 

A szennyvíztisztító állomás


Az első fázisban lefektették a 13 km-es fővezetéket az öt faluban, saját költségvetésből négyszáz család rácsatlakozását megoldották, és 2017 novemberében el is indították a rendszert, amit akkor még a Geiger cég működtetett. A cél az volt, hogy biztonságosan és előírásszerűen működjön, a hiányosságokat időben orvosolják, a kivitelező garanciát vállaljon az elvégzett beruházásra. Jelenleg 760 család van rácsatlakozva, a tervek szerint a hálózatot a teljes községben kiterjesztik, mivel az a cél, hogy minden gazdaság rácsatlakozzon, a környezetvédelmi és közegészségügyi előírások betartása érdekében. 

A második szakaszban a csatornahálózat kibővítését kétmillió eurós pályázat révén valósítják meg, és két év alatt fejezik be. A 13.671.101 lej összértékű pályázat önrésze 608.827 lej, a finanszírozási szerződést aláírták, és meghirdették a közbeszerzést. A jelenlegi ötszáz köbméteres biológiai tartály mellé egy hasonló méretűt helyeznek el, ezáltal a község szennyvíztisztító állomásának kapacitása 3.500 lakost is kiszolgálhat. Dombi Ferenc alpolgármester szerint a tisztítórendszer hatékonyságát támasztja alá a Maros Vízügyi Igazgatóság felügyelőinek elemzése, miszerint a megtisztított víz és a Nyárád vize között nincs minőségi különbség.

Felvetésünkre megtudtuk, hogy a vízhálózat kiépítése is sürgős volna, mivel nyáron vízhiánnyal küzd a lakosság, a kutak kiszáradnak. A község által megrendelt vízellátási tanulmány szerint a vízhálózat 8.284.653 lejbe kerül. A tanulmányt átadták a Maros megyei Aqua Invest beruházónak, mivel a Nyárádmentén is menedzseli a vízhálózat kiépítését, a nyárádmenti községek az uniós pályázattal megépített fővezetékre csatlakoznak majd.

Iszlai Tibor polgármester a a község településein felszerelt térfigyelő kamerák felvételeit ellenőrzi 

Fotó: Nagy Tibor


Új iskolát és napközit terveznek

Húsz év alatt a község tanintézményeibe járó gyerekek létszáma csekély mértékben csökkent, az egykori négyszázhoz képest jelenleg háromszáznyolcvan gyereket írattak be, így létjogosultsága lehet a tanintézmények fenntartásának, bővítésének és korszerűsítésének is. 

2008-ban újították fel a nagyteremi 1–8. osztályos iskola és óvoda épületét. A falak és a teljes tetőszerkezet, illetve a belső felújítást követően az udvar térrendezését tervezik, ezenkívül a község iskoláinak a hiányos felszereltsége is pénzalapok felkutatására ösztönzi az elöljárókat. A Dózsa György községi Rákosi Lajos Általános Iskola bővítésére és felújítására 4.250.544 lej összértékű finanszírozási kérelmet nyújtottak be.  Legutóbb az épület tervezője késett három hónapot, és bár az utolsók között, de határidőre sikerült letenni a pályázatot, viszont az igénylés magas számaránya miatt nem sok esélyt látnak a finanszírozás elnyerésére. Ezt a tervet azonban mindenképp megvalósítják, mert sportteremmel és laboratóriumokkal felszerelt korszerű iskolát szeretnének.

Mint hangsúlyozták, Lőrincfalván az egyházi épületben működő iskola helyett újat szeretnének építeni. Ennek érdekében megvásároltak egy 42 áras telket, és a kiírásokra pályáznak.  A tervek között szerepel a Lőrincfalvára és Teremiújfaluba tervezett napközi otthon építése – mivel erre egyre nagyobb igény mutatkozik a szülők részéről – ugyanakkor a községközponti óvoda felújítása, bővítése és felszerelése is.

Felújított iskola Nagyteremiben


Hasonló mértékű településfejlesztések

Dózsa György község öt települése – Lukafalva, Ilencfalva, Nagyteremi, Teremiújfalu és Lőrincfalva – egyformán részesülnek a beruházásokból – tájékoztatott Iszlai Tibor polgármester. Jelenleg Nagyteremiben európai uniós pályázatból újítják fel és korszerűsítik a kultúrotthont. 


Ez a beruházás, valamint a másik négy kultúrotthon felszereléseinek a költsége összesen 2.138.622 lej, ebből az egyéni hozzájárulás 507.186 lej. 2006 óta minden évben a nagyberuházások mellett felújították egy-egy falu kultúrotthonát is. 

A tavaly a községnek nem osztottak vissza a központi költségvetésből, mivel 2,3 millió lej többlettel zártak. (Sz.m.:A jelenlegi kormánypolitika a költekezésre ösztönöz.) Így aztán kénytelenek voltak a tartalékhoz nyúlni, amit a nagyberuházásokhoz elengedhetetlen önrészként tartogattak, ennek ellenére év végén sikerül nullszaldóval zárni a gazdasági mérleget, mert „igyekeztünk egy lejből kettőt csinálni” – mondta a polgármester. Ugyanakkor a falunapokat is minden évben más-más településen tartják, így egyik falu sem élvez nagyobb előnyt a másiknál. A jelenlegi pályázattal a községben mind az öt kultúrházat teljesen felszerelik, így többek között kilencszáz széket, hangtechnikai felszerelést, függönyöket szereznek be. Ezáltal az esküvők, közösségi események mellett a lakosság kulturális tevékenységeinek megszervezésére és lebonyolítására is civilizált körülményeket teremtenek. A községközpont Marosvásárhelytől 16 km-re található délnyugati irányban, Marosvásárhelyről az E60-as nemzetközi útvonalon, illetve Nyárádtőről a 151D útszakaszon közelíthető meg, a háromezres lélekszámú lakossággal a közepes nagyságú települések közé sorolható. Sportbázis a környékbelieknek is

 A Dózsa György községi sportbázis a községbeli, valamint a nyárádtői, keresztúri és búzásbesenyői gyerekek számára jelent sportolási lehetőséget szervezett keretek között és lelkiismeretes edző irányításával. A futballpálya mellett lelátók is vannak, következik a kispálya műfüves pályává alakítása. Az öltözőkkel és zuhanyzókkal, mosdókkal ellátott sportbázis tetőterébe vendégszobákat szándékoznak kialakítani.Megvalósítandó tervek

A közvilágításra vonatkozó pályázat jóváhagyásáról szóló hír múlt heti ottjártunkkor érkezett, ezáltal 41.565 eurót a község közvilágításának felújítására fordíthatnak.

A polgármesteri hivatal székházának tetőterét saját költségvetésből építik be, ahol többek között házasságkötő és konferenciatermet alakítanak ki. Az épületbővítés 184.000 lejbe kerül.

Megvalósításra vár az öt település ravatalozóinak a felépítése, mindenekelőtt azonban a megfelelő helyszíneket illetően kell egyezségre jutni, illetve abban, hogy településenként az egyházak vagy az önkormányzat legyen a beruházó. Erre a célra 1.894.200 lejes finanszírozásra lenne szükség, a megfelelő kiírásra várnak. 

A nagyberuházások mellett Nagyteremiben az udvarház gazdasági épületei helyére tíz szociális lakást építenének olyan családok számára, amelyeknek biztos jövedelme van. A fejlesztési minisztérium által kiírt pályázat összértéke 1.373.779 lej, az önrész 173.000 lej.