2021. június 22., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemet jelenleg hét kar alkotja. Az Orvostudományi Kar teszi ki a tanárok és a diákok közel negyven százalékát. Orvosképzést és általános asszisztensképzést, dietetikus- és balneofizioterapeuta-képzést, valamint több mesterképzést foglal magába. A marosvásárhelyi Orvostudományi Karon románul és magyarul folyik az oktatás, miközben az angol képzés önálló karba szerveződött. Sok szeretettel várjuk a magyar nyelven tanulni vágyó leendő orvosokat és egészségügyi asszisztenseket, de a szakmai érdeklődésük és elhivatottságuk miatt a kizárólag román nyelvű karokon tanulni vágyó, önmagukat továbbképző magyar fiatalokat is. 

A magyar dékánhelyettes a számára leosztott feladatok, az orvoskar szintjén zajló szokásos oktatási, tudományos, adminisztratív teendőkön túl elsősorban a magyar tagozatot, a magyar nyelvű képzést képviseli. A magyar nyelvű oktatás azért szükséges az óvodától az egyetemig, mert bárki az anyanyelvén sajátíthatja el a legjobban az ismereteket, őrizheti meg identitását. Az anyanyelven való tanulás előnyei vitathatatlanok, könnyebb és pontosabb felkészülésre nyújt lehetőséget, miközben természetes elvárás az állam nyelvének ismerete. A magyar hallgatók számára a román szaknyelv alapos elsajátítása, a beteggel az anyanyelvén történő kommunikáció megkérdőjelezhetetlen evidenciák.

Azt szeretnénk, ha akárcsak eddig, hosszú évtizedeken át, a marosvásárhelyi orvosi diploma minőséget jelentene, itthonmaradásra serkentene, és birtokosai a bármilyen nemzetiségű beteg gyógyulását segítenék. Felmérést végeztünk, és igazoltuk, hogy a Marosvásárhelyen végzett elődeink, betegeik gyógyulását szolgálva, magas fokú hivatásról és szakértelemről tettek tanúbizonyságot Románia bármely részén. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben, majd Egyetemen magyar nyelven végzett orvosok döntő többségének itthoni szakmai helytállása biztosítékul szolgál arra nézve, hogy a betegellátás szakmaiságát nem veszélyezteti a kisebbségek anyanyelvű oktatása. Ugyanakkor statisztikai adatokkal alátámasztható az egészségügyben dolgozók fokozott elvándorlása. Egy másik tanulmányban a Magyarországra irányuló romániai magyar orvosmigráció méreteit követtük, miszerint 1953–2008 között minden harmadik, Marosvásárhelyen végzett magyar orvos Magyarországon telepedett le, tehát egyetemünk a magyarországi orvos- és fogorvos-utánpótlás integráns részét alkotja. Az anyaország már csak ezért sem lehet közömbös a marosvásárhelyi magyar orvosképzés iránt. 

Mi éppúgy képviseljük a két évtizeden át Marosvásárhelyen munkálkodó Miskolczy Dezső akadémikus szellemiségét, az orvosi-élettani Nobel-díjjal kitüntetett Szent-Györgyi Albertét, vagy az egyetemünk névadója, a szintén Nobel-díjas George Emil Palade román–amerikai sejtbiológus munkásságát. A nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik, a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Manapság a nemzetek helyét a világban nem a nagyságuk, hanem a szellemi tőkéjük határozza meg. A nemzetközi, kiemelten magyarországi kitekintés jegyében megszívlelhetjük Vizi E. Szilveszter volt akadémiai elnök szavait: „Az információs forradalom hozadéka, hogy napjainkban, a XXI. században egyetlen képlet uralja a világot: tudás + információ = hatalom. Sajnos, ebből a képletből hiányzik valami, hiányzik az erkölcs. De éppen az a feladatunk, hogy a természettudományi, a társadalomtudományi gondolkodásmód által egyben erkölcsre neveljünk.”

A magyar tagozat, oktatási vonal tanárai elsősorban a magyar oktatás lehetőségének a megteremtésében és fenntartásában vagyunk, lehetünk felelősek, miközben a felsőoktatás legfontosabb igényeinek a teljesítése elsősorban politikai kérdés. Feladatunk alapvetően a szakmaiság és általa a magyar oktatás színvonalának a biztosítása, hogy teremtő légkörben végezhessük oktató, kutató, nevelő, gyógyító tevékenységeinket. A mi elsődleges szerepünk az, hogy az elvárásokhoz mérten versenyképesek legyünk, hallgatóinknak minél több hasznos ismeretet és üzenetet fogalmazzunk meg, államvizsgások témavezetői és – esetleges egyetemi karrierre pályázó – doktoranduszok irányítói legyünk. Miközben egész közösségünk érdeke, hogy legyenek jelentkezők, és évről évre magyar végzősök kapjanak orvosi, általános asszisztensi, fogorvosi, gyógyszerészi diplomát a marosvásárhelyi oktatás haszonélvezőiként. 

Ebben a sajátos értékrendű világban a gyógyító alázatot, a gyógyításnak-megelőzésnek elkötelezett és szeretetre épülő orvosi hivatást az áldott orvos testesíti meg. Igen, a szeretet gyógyít, és amennyiben mégsem fejtené ki a hatását, akkor növelni kell az adagot.

Ui.: A fenti szöveg eredetileg az egyetem magyar nyelvű honlapjára készült, onnan kimaradt, és időszerűsége évkezdéskor kiemelten fennáll.