2021. november 28., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Erdélyben 2020 októberében 1979,7 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók száma, mely az előző év azonos időszakához képest 1,7%-os, azaz 33,3 ezer főnyi csökkenést jelent. A csökkenés elsősorban az ipart és az építőipart érintette (–3,1%), másodsorban a szolgáltatási szektort, miközben a mezőgazdaságban alkalmazottak száma enyhén növekedett.

2020 októberében az egy főre eső nettó átlagkereset Erdélyben 3113 lej volt, mely az előző év októberéhez képest 8,2%-os (237 lejes) növekedést jelent. Székelyföldön 2615 lej (3,8%-os növekedés), Partiumban 2749 lej (5,8%-os növekedés), Közép-Erdélyben pedig 3679 lej (11,3%-os növekedés) volt októberben a nettó átlagkereset (és az éves növekedés).

A regisztrált munkanélküliek száma 2020 októberében 84,6 ezer fő volt Erdélyben, egy év alatt 25,8%-kal nőtt az álláskeresők száma.


Alkalmazottak száma

Az alkalmazásban állók száma Romániában 2020 októberében 4926,4 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 1,3%-os, 62,7 ezer főnyi csökkenést jelent. Erdélyben ennél valamivel nagyobb, azaz 1,7%-os volt az egy év alatti csökkenés: az alkalmazásban állók száma 1979,7 ezer főt tett ki októberben.

Erdélyben az alkalmazottak 56,9%-a a szolgáltatási ágazatokban, 40,7%-a az iparban és az építőiparban, 2,4%-a a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva az októberi adatok szerint. Az ipari és az építőipari foglalkoztatottság a tavaly októberhez viszonyítva mintegy 26 ezer fővel csökkent (–3,1%), a szolgáltatási szektorban alkalmazottak száma pedig 7,7 ezer fővel (–0,7%). A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban a foglalkoztatottság egy év alatt néhány száz fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta régiók közül a Partiumban volt a legnagyobb az alkalmazottak számának apadása (–2,1%), Székelyföldön –1,3%, Közép-Erdélyben pedig –0,4%.

Az adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni, hogy a járvány alatti időszakban sokan – elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és más szolgáltatási ágazatokban – úgy vesztették el a munkájukat, hogy munkaadójuk nem bocsátotta el őket, hanem állami kompenzáció fejében alkalmazotti jogviszonyukat megtartotta (a kényszerszabadság intézményén keresztül vagy csökkentett munkarendben), annak ellenére, hogy tényleges munkát nem vagy alig végeztek. Ők a fenti statisztikákban alkalmazottként szerepelnek.


Nettó keresetek

Romániában 2020 októberében az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3343 lej volt, mely a 2019 azonos hónapjához képest 7,3%-os növekedést mutat. Az országos átlaghoz képest valamelyest elmaradt az erdélyi nettó átlagkereset, amely 3113 lej értékű (8,2%-os bővülés). Ennek az elmaradásnak az oka a bukaresti nettó átlagkereset (4243 lej), amely kiemelkedően magas Románia többi részéhez viszonyítva, így felfelé téríti a romániai átlagot.

2020 októberében az összes alkalmazott 3113 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (2657 lej), az ipart és az építőipart (2990 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (3230 lej) volt a nettó átlagkereset. 2019 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresetemelkedés a szolgáltatás- és az iparszektorokat jellemezte Erdélyben (8,3% mindkét ágazatban). A mezőgazdaság-, az erdőgazdálkodás-, a halászatszektorban 3,6%-os volt a növekedés.

A szükségállapot bevezetése után a nettó átlagkereset csökkenése áprilisban volt megfigyelhető, 138 lejjel kevesebb összeget vihettek haza a kereseti statisztikában számba vett erdélyi alkalmazottak márciushoz képest. A júniusi átlagkereset már enyhén meghaladta a márciusit. A járvány alatti időszak kereseti statisztikáinak értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a számításba nem kerülnek be – vagyis az átlagos értéket nem húzzák le – azok, akik ideiglenesen fizetés nélküli szabadságra kerültek, ennyiben tehát ez a statisztika is kedvezőbb képet mutathat a valóságnál.

2020 októberében Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemzi a legmagasabb nettó átlagkereset, 3679 lej. A magas átlag mögött Kolozs megye kiemelkedő keresetei állnak (átlagban 3968 lej), a szolgáltatásszektor a 4239 lejt is elérte, ezt követi az ipari szektor (3385 lej) és a mezőgazdaság (2962 lej). A Partiumban 2749 lejt vitt haza átlagosan egy személy. Székelyföldön 2615 lej volt az októberi nettó átlagkereset, amely 498 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, annak 84%-át tette ki. A lemaradás az iparban alkalmazottak esetében jelentős (az erdélyi átlag 80%-át teszi ki), a szolgáltatások esetében 87%, a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási ágazatban pedig 83% ugyanez az arány.


Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában a regisztrált munkanélküliek száma 285,7 ezer főt tett ki 2020 októberében, mely 10,4%-kal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben a regisztrált munkanélküliek száma 84,6 ezer fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 25,8%-kal emelkedett (abszolút értékben 17,4 ezer fő), ami jóval az országos átlag felett van. A múlt évben márciusig a regisztrált munkanélküliek számának csökkenését, augusztusig növekedését, ezt követően pedig a stagnálását figyelhettük meg.

Látható, hogy az alkalmazottak száma nagyobb mértékben (33 299 fő) csökkent, mint amennyit nőtt a munkanélkülieké (17 360 fő). Ennek oka az lehet, hogy a járvány időszakában a munkájukat hivatalosan is elvesztettek jelentős része még „kivár”, nem jelentkezik be a munkanélküli-ellátórendszerbe, például azért, mert a fertőződéstől tartva nem kezd bele az ügyintézésbe, vagy mert úgy gondolja, érdemes kivárni a pandémia végét.

Az előző év októberéhez viszonyítva Erdély minden régiójában nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Közép-Erdélyben 13,5%, Székelyföldön 32%, Partiumban 46,5% volt a regisztrált munkanélküliek számának növekedése a tavalyi év azonos időszakához képest.

Említésre méltó a nemek közötti eltérés: míg a férfiak körében „csak” 18,6%-kal, addig a nők esetén 33,3%-kal nőtt októberre a regisztrált munkanélküliek száma az előző év októberéhez képest. Ez az adat arra utalhat, hogy a járvány munkaerőpiaci vesztesei Erdélyben – is – elsősorban a nők lehetnek.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez1 méri – országos átlaga 3,3%-ot mutatott 2020 októberében. A korábbi év azonos időszakához képest országos szinten 0,3% ponttal nagyobb a munkanélküliségi ráta. Erdélyben ennél alacsonyabb ez az érték (2,7%), de a növekedés nagyobb (2019 októberéhez képest 0,55% pont).

Erdélyen belül a legmagasabb munkanélküliségi ráta Székelyföldön figyelhető meg (4,7%), amely 1,15% ponttal nagyobb a tavalyi évhez viszonyítva. (közlemény)

1 Gazdaságilag aktív népesség: ide tartoznak a civil foglalkoztatottak és a munkanélküliek.