2021. október 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Simon Judit-Gyöngyi negyedik verseskötete

,,Emberi valóságom egységében kétéltű vagyok, míg a testem a földön él, a lelkemmel az egekig szárnyalok” – vallja Simon Judit-Gyöngyi, a HIFA-Románia Egyesület elnöke, aki negyedik verseskötetével örvendezteti meg a lírai fohászokból erőt, nyugalmat meríteni képes olvasót.

A Jel a világban – amíg a Mennyországot ízlelem című kötet 108 imakölteménye a világjárvány hozta bezártság évében született, amint azt ajánlásában Szabó László református lelkipásztor írja, „versei egy fájdalmas-szomorú esztendő kagylójában termett igazgyöngyök”. Felfelé mutató iránytűk ezek az egymásba fűződő, a kötetből szinte kiáradó alkotások. A nagybetűs Kegyelem megnyilvánulásai, melynek Csata Éva, a kötetet megjelentető HIFA-RO Kiadó vezetője szerint valóban ,,az a dolga, hogy áradjon”.

A szerzővel a közelgő könyvbemutató apropóján beszélgettünk.

– A keltezésük alapján karanténverseknek is nevezhetnénk ezeket a költeményeket. Hogyan, milyen inspirációk hatására születtek meg benned a lelket a legnagyobb tiltások idején is szárnyalásra biztató sorok?

– Számomra a 2020-as év a bezártságot illetően nem különbözött túlságosan a korábbi esztendőktől, hiszen a fizikai állapotom miatt a hidegebb hónapokban amúgy sem szoktam nagyon kijárni. Persze, engem is átjárt néhány nyugtalanító gondolat mind a személyes környezetemmel, mind az egyesületünkkel kapcsolatban. Itt nemcsak az anyagi háttér hiánya jelentette a legnagyobb gondot, hanem főként a munkatársaink és a jogosultjaink védelme, a munka átszervezése. Az egyesületünk számára ez az időszak nem jelentett leállást, hiszen nem hagyhattunk cserben senkit. Próbáltunk alkalmazkodni. Az igazi 

karantént, a megvonást azonban számomra egyedül az jelentette, hogy a járványhelyzet miatt, sok más emberrel együtt, az elején nem mehettem templomba, és nem járulhattam az Úr asztalához. Ez jó néhány márciusi versemben megfogalmazódik, például a Hiányzol, Uram és a Megfosztott címűben. Ugyanakkor időnként határozottan úgy éreztem, hogy nagy szüksége van a világnak erre a lelassulásra, befelé fordulásra. Ez az időszak engedelmességre is tanított, amitől sokan idegenkednek, pedig az nem igába hajtja, hanem átformálja az embert úgy, hogy Isten is jobban be tudjon férkőzni a lelkébe. A versek születésére visszatérve, mindeniknek megvan a maga története. Ha végigfutom a kötet tartalomjegyzékét, azonnal leperegnek előttem a hozzájuk fűződő események.

,,Szólj, Uram, hallja a Te szolgád”

– Mások-e valamilyen szempontból ezek az imaköltemények, mint a korábbi három kötet lírai fohászai?

– Sokszor megtapasztaltam már, hogy a gondolatok átfolynak egyik könyvemből a másikba. A tavalyi könyvbemutatókon is időnként azon kaptam magam, hogy a mostani kötetemről beszélek. Ugyanakkor ez alkalommal kimondottan a Jóisten szavát hozzám eljuttató csendre akartam ráhangolódni, és erre tavaly sokkal több lehetőségünk is volt, mint bármikor máskor. A kötet első verse (az ószövetségi Sámuel szavaival élve), a Szólj, Uram, hallja a Te szolgád (újévi fogadalom) című is pontosan ezt a vágyat fejezi ki. Az elcsendesülés közben azonban rájöttem, hogy Isten cselekvésre késztet, mert attól a pillanattól, hogy elkezdünk hinni, felelősséggel tartozunk másokért. 

Az evangéliumot nemcsak megismerni kell, hanem hirdetni is. Ez nemcsak abból ál, hogy megköszönjük, amit kapunk, hanem az életünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel példát is kell mutatnunk. Ez persze nem mindig sikerül, sokszor megbotránkoztatunk embereket, de az a fontos, hogy mindig felálljunk, és adjunk lehetőséget a minket szerető Istennek arra, hogy felemeljen bennünket. 

– A költemények egy részében a saját hangodon szólalsz meg, máskor az Úr nevében üzensz. Így mintha a Teremtővel folytatott párbeszéddé válna a kötet.

– Időnként rájövök, hogy hiába szeretném kifejezésre juttatni mindazt, ami bennem van, ez csak akkor lehetséges, ha az Ő szemszögéből írom le, mintha Ő mondaná. Gondoltam arra, hogy milyen jó lenne egy olyan kötetet megjelentetni, amelyben kizárólag Isten személyében fogalmazódnak meg a gondolatok, de ez rendkívül nehéz feladat lenne, hiszen ez nem így működik, ez nem az én döntésem. Ez kegyelem, és a kegyelmet nem mi irányítjuk. 

,,Akkor is, ha zaj van...”

– Van-e kedvenced a 108 imaköltemény között?

– Az egyik A kifejezhetetlen SZERETET, melynek utolsó szakaszában megvallom, hogy ,,Te vagy a SZERETET,/ szerelmes szívem szeretője,/ a jó barátom és testvérem,/ kedvesem és jegyesem,/ vágyakozásaim vendége,/ örök létem beteljesítője.” A másik, hozzám legközelebb álló vers a Pohár című, amelyben a teljes megtisztulás, lelki ,,kavicsaim” elengedése iránti vágyamat öntöm sorokba. 

– Szinte az év minden napján született egy költemény, köztük jó pár több napig érlelődött. Van-e számodra egy bizonyos inspirációs idő, mennyire köthető napszakhoz az alkotás folyamata?

– A déli órák jelentik számomra a tökéletes nyugalmat, amikor imádkozom, elmélkedem, írogatok. De a nap bármelyik pillanatában megszólalhat bennem az imakölteményt szülő csend, akkor is, ha körülöttem zaj van. 

– Mire utal pontosan a kötet címe? Milyen jeleknek kellene lennünk?

– Eredetileg a Hallgatni, hogy meghallhassam Istent címre gondoltam, de mint már említettem, miközben magam is ezt a hallgatást, befelé fordulást, figyelést gyakoroltam, rájöttem, hogy a bennünk élő Teremtő cselekvésre hív bennünket, arra, hogy azt, amit Tőle kapunk, ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Így válunk jellé. Az égi ajándékok csak így, kicsordulva, túlcsordulva tudnak bennünk kiteljesedni. Mindannyiunknak jeleknek kell lennünk a világban. Néha megfeledkezünk arról, mennyire fontosak vagyunk Isten szemében, és nem úgy tekintünk magunkra, mint ahogy Ő gyönyörködik bennünk a feltétel nélküli szeretetével. Sokak számára bizonyára távolinak tűnik mindez, de aki elcsendesedik, megérti azt a csodát, amit a Teremtő őbenne is művel. A kötet alcíme – Amíg a Mennyországot ízlelgetem – az örök emberi vágyakozást fejezi ki az után a csodálatos összhang után, ami az Úr országában uralkodik, Vele szemtől szemben. Mindig arra gondolok, ha ilyen gyönyörű a földi világ, mennyire csodálatos lehet az égi otthon. 

A következő kötet

– Van-e új köteted megszületőben?

– Jelenleg a 2020. november 30-tól, az advent első vasárnapját követő hét elejétől idén június 17-éig született kötetemet rendezgetem, amelynek címe A Kegyelemmel teljes Jézus útján. Hogy pontosan miről szól, az legyen meglepetés. Annyit elárulhatok, hogy 200 verset tartalmaz, szentírási résszel és elmélkedéssel ellátva 200 napra. 

– Mikor lesz a Jel a világban bemutatója, és hol vásárolható meg a kötet?

– Az első könyvbemutatóra szeptember 2-án 18.30-kor kerül sor a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban. Szeretettel várom azokat az olvasókat, akikkel elbeszélgethetek a hitemről, az életemről, a munkámról és főleg a könyveimről. Akárcsak a másik három könyvem, majd a HIFA-Románia Egyesület marosvásárhelyi, George Enescu utca 2. szám alatti székhelyén és a Keresztelő Szent János római katolikus templom kapusszobájában található meg, az elkövetkezőkben pedig különböző felekezetű templomokhoz is viszünk belőle. Kérésre házhoz is vihetjük, illetve – postaköltség ellenében – postázhatjuk is a könyvet más városokba, az igényeket a 0744-959-990-es telefonszámon lehet jelezni. A kötet eladásából származó bevételt ezúttal is a HIFA-Románia Egyesület javára fordítom.