2022. július 6., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Adatokat kérnek a katonakötelesség alól mentesülő férfiakról

Egyre jobban megérint minket is a szomszédban zajló háború szele, és természetesnek tekinthető, hogy érzékenyebben reagálunk olyan hírekre, eseményekre, amelyek esetleg családunk tagjait, ismerőseinket érinthetik. Ezért váltott ki felháborodást a közegészségügyi igazgatóság március 1-i körlevele, amelyet a megyében dolgozó családorvosoknak küldtek ki, és hasonló körlevelet kaptak a fővárosi orvosok is. 

A körlevél idézi a 2005. évi 395-ös törvény 3-as cikkelyét, amely békeidőben felfüggeszti a katonai szolgálat kötelező teljesítését, de ugyanakkor előírja, hogy általános mozgósítás vagy ostrom esetén a katonai szolgálat kötelezővé válik. A lakosság védekezésre való felkészítéséről szóló 2006. évi, többször módosított 446-os jogszabály alapgondolata, hogy a román állampolgároknak joguk és kötelességük megvédeni Romániát. 

Mivel a törvény 47. cikkelye megszabja, hogy a közegészségügy felelőssége évente időszerűsíteni a katonaköteles férfiak adatbázisát, az intézmény azt kéri a családorvosoktól, hogy küldjék be azoknak a 18–35 év közötti férfiaknak a jegyzékét, akik olyan krónikus betegségekben szenvednek, amelyek összeegyeztethetetlenek az aktív katonai szolgálat teljesítésével. A törvény külön rendelkezik a családorvosok felelősségéről is ezen a téren. Lévén szó nemzetvédelmi és nemzetbiztonsági adatokról, közlésük kivételt képez a 2001/677-es adatvédelmi törvény előírásai alól. 

Érdeklődésünkre az illetékesek hangsúlyozták, hogy nincsen szó újdonságról, mozgósításról, a családorvosoknak ugyanis törvény által előírt kötelességük a szóban forgó adatokat évente beküldeni az illetékes hatóságnak, amit onnan a katonai szervekhez továbbítanak. A megkérdezett családorvosok viszont nem igazolták, hogy korábban ilyen feladatuk lett volna, azt viszont elmondták, hogy a krónikus betegek jegyzékét valóban kérik tőlük. 

A felháborodás nyomán, amely a fővárost és megyénket érintette, a Védelmi Minisztérium álhírnek nevezi a feltételezést, miszerint az állampolgárok besorozására való előkészületről lenne szó. Pontosítja, hogy a körlevél, amely a fővárosi polgármesteri hivatal belső köreiből indult, nem azt a szándékot bizonyítja, hogy a katonai szolgálatra alkalmas bukaresti polgárokat akarnák azonosítani. 

Pontosítják azt is, hogy Maros megyére vonatkozóan a közösségi médiában két dokumentum jelent meg, az egyik a Maros Megyei Katonai Központ átirata a közegészségügyi igazgatóságnak, amelyben sorozás alá nem eső és tartalékos állampolgárokra vonatkozó egészségi adatok időszerűsítését kérik, a másik a közegészségügyi igazgatóság körlevele a családorvosokhoz, amelyben ugyanezeknek az adatoknak a közlését várják. A Védelmi Minisztérium leszögezi, hogy a szóban forgó adatok aktualizálását a törvényes előírások alapján évente elvégzik… Következésképpen rendszeresen ismétlődő rutinellenőrzésről van szó, amelynek nincs köze a szomszédos országban zajló konfliktushoz – olvasható a minisztérium magyarázatában. 

Arról nem nyilatkoznak, hogy a főváros mellett miért pont Maros megyében tartották fontosnak a katonakötelezettség alól mentesülő korcsoportok adatainak frissítését, amiről a jelenlegi kényes helyzetben az általános mozgósításra gondol az átlagember, és ez korántsem kedvez a közhangulatnak.