2019. április 21., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„Azzá leszünk, amit tudunk; addig megyünk előre, amíg a tudásunk ezt megengedi.” Bolyai János szavaival indította útnak Császár Mónika műsorvezető az immár hagyományossá vált Bolyai János-emlékünnepséget.

A Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Egyesület az idén 18. alkalommal tisztelgett a 216 éve született Bolyai János életpályája előtt december 13-án, csütörtökön a Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Református Kollégium dísztermében.

Elsőként ünnepi beszédében Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, majd Benedek Zsolt, a Református Kollégium, valamint Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum igazgatója köszöntötte a résztvevőket. 

Kirsch Attila, az Öregdiákok Baráti Körének elnöke tisztelettel köszöntötte a meghívottakat, az iskolák igazgatóit, a vezetőségi tagokat és az öregdiákokat, a líceum, a kollégium és a római katolikus iskola tanárait, diákjait. Kirsch Attila beszédében hangsúlyozta: „216 év távlatában közösen tudunk tisztelegni a világhírű tudós emléke előtt, és közösen érezhetjük azt a szellemiséget, amit a nemeuklideszi geometria megalapítója, Bolyai János jelentett és jelent iskolánknak, Marosvásárhelynek, Erdélynek és a nagyvilágnak. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a két világhírű matematikus, Bolyai Farkas és Bolyai János munkásságával megszentelte ezt a helyet, a mi mindenkori iskolánkat”. Dr. Weszely Tibor matematikus, tudománytörténész, író, Bolyai-kutató, egyetemi docens, a baráti kör vezetőségi tagja pillanatképeket elevenített fel Bolyai János életpályájáról. 

Az ünnepi tisztelgés színes kulturális programját a Bolyai líceum diákjai szolgáltatták. Bíró Sára tizedikes tanuló előadásában Kiss Jenő: A fiúhoz az apáért című verset hallhattuk. Az iskola 5. osz-

tályának néptánccsoportja vajdaszentiványi táncokat adott elő. Tóth István A Bolyaiak versét magyar, angol, német, francia és olasz nyelven is hallhattuk a diákok előadásában. Az iskola népes kórusa az Örömóda és a Bolyai-induló éneklésével zárta a műsort. 

Idén első alkalommal kerültek kiosztásra a baráti kör osztályközösségi díjai az emlékünnepségen, amit eddig az iskolai évzárón kaptak a ballagó osztályok. A 12.-es osztályok osztályközösségi díjaiban egyaránt részesült a Bolyai líceum hét, valamint a Református Kollégium és a katolikus iskola két-két végzős diákja. 

Az iskola legjobb tanulói ismét dicséretet kaptak a kémia és biológia tárgykörben nyújtott legkiválóbb eredményekért. Kiosztásra kerültek a hagyományossá vált családi alapítványok díjai, a legjobb kémikusnak a Bodor-díj és biológusnak a Száva-díj.

Szente Anna Ágota