2022. augusztus 11., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Megrendülten vettünk tudomást Bíró Lajos kollégánk szeretett ÉDESANYJA haláláról. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Az Aquaserv vezetősége (-I)


Őszinte részvétünket fejezzük ki Bíró Lajos kollégánknak, együttérzünk vele szeretett ÉDESANYJA elvesztése miatt érzett fájdalmában.

Az Aquaserv munkaközössége (-I)