2022. május 18., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Rákóczi Szövetség erdélyi támogatása

Január 20-án Vámosgálfalvára látogatott a Rákóczi Szövetség elnöke és az RMDSZ Maros megyei szervezetének képviselői. A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztási kampányával egész évben próbál tenni azért, hogy a Kárpát-medencében minél több olyan magyar család legyen, amely magyar nyelvű iskolába küldi a gyermekeit. 

Ez a célkitűzés egybecseng az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi szervezetének szemléletével, az összefogásra, kitartásra, buzdításra és egymás támogatására pedig legfőképpen az asszimilálódás által leginkább veszélyeztetett szórványtérségben van szükség.


Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke: A magyar iskola a magyar közösség fennmaradásának záloga

A cél az, hogy a magyar szülők megértsék: a magyar iskola választásával teszik a legtöbbet a gyermekeikért, véli Csáky Csongor. A Rákóczi Szövetség elnökének véleménye szerint azok a gyermekek, akik Maros megyében vagy a Kárpát-medence bármely pontján magyar nyelven kezdik meg az iskolát, szinte biztosan többlettudáshoz jutnak. Egy magyar iskolában nem felejt el a gyermek magyarul, illetve megtanulja mindazt, ami a múltjához, kultúrájához és közösségéhez köti. Ezzel együtt pedig a többségi nyelvet és kultúrát is. Így több lesz, és sikeresebb felnőtt lehet belőle. Ezzel együtt a magyar iskola garantálja, hogy az a közösség, amely az adott térségben él immár sok száz éve, megmarad, megőrzi a jövőjét. Ebben szeretne segíteni a Rákóczi Szövetség.

Csáky Csongor reményét fejezte ki, hogy az a kapocs, ami a szülőkkel létrejön, hosszú távon megmarad, hiszen a Rákóczi Szövetségnek sok olyan programja van, amely által később, amikor a gyermekek már nagyobbak lesznek, lehetőségük nyílik utazásra, táborozásra és egyéb közösségi eseményeken való részvételre.

A Rákóczi Szövetség szerint a magyar iskola többletet ad, hiszen más kultúrákba is betekintést kínál. Ezenkívül a kapcsolatrendszer adott, hiszen a magyar iskolába járó gyermek számára adott mindaz, amit az az állam nyújt, ahol él, emelett pedig megnyitja azokat a lehetőségeket, amelyeket a Kárpát-medencében és a világban szétszóródott magyarság nyújt. A Rákóczi Szövetség minden programjával arra törekszik, hogy ezt a teret kibővítse, és már tizenéves korban lehetőséget teremtsen a fiatalok találkozására, hogy egy marosvásárhelyi tudjon találkozni egy kassai, budapesti vagy éppen Buenos Airesben élő magyar fiatallal. Ezzel pedig a magánéleti kapcsolataikat is erősíteni tudják, de akár későbbi üzleti kapcsolatok is kialakulhatnak. A mai fiataloknak sok lehetőségük van, hogy fenntartsanak egy kapcsolatot, hiszen az internet segítségével el tudják érni a világ bármelyik pontján élő ismerősüket.

A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást ösztönző programja 2004-ben indult a Felvidéken, ahol akkoriban az volt a jellemző, hogy a magyar családok körülbelül 20%-a nem magyar iskolába küldte a gyermekét. A szövetség minden évben megpróbálja elemezni a hivatalos szlovák statisztikákat, amelyekből kiderül, hogy a 2021–2022-es tanévben mintegy 300 gyermekkel többet írattak magyar iskolába a Felvidéken, mint egy évvel korábban. Továbbá a korábbi 20% lecsökkent 13-15 százalékra. Nagy összefogás váltotta ki ezt a változást.

A szövetség Erdélyben 2012 óta van jelen, térségünkben is számos olyan terület van, ahol elérhető a programjuk. A legjobb eredményeket Temes megyében érték el, ahol robbanásszerűen megnőtt a magyar iskolát választók száma és aránya is. Csáky Csongor szerint ez bizonyítéka annak, hogy a közösség a jövőbe próbál kapaszkodni, és ha ehhez a Rákóczi Szövetség bármilyen keveset is hozzá tud tenni, az elégtétel számukra.

 Fotó: Nagy-Bodó Szilárd


Balog Elemér, Vámosgálfalva polgármestere: Ha elmennek a fiatalok, kinek fejlesztünk?

Balog Elemér, Vámosgálfalva polgármestere elmondta, hogy szerdán találkozott a Kis-Küküllő menti polgármesterekkel és iskolaigazgatókkal. A térségben nagyon rossz a helyzet, egyre kevesebb a gyermek. Ezzel szemben Vámosgálfalván szerencsésen alakul a helyzet, hiszen az utóbbi időben nőtt a gyermekek száma. Az elöljáró kiváló lehetőségnek tartja a Rákóczi Szövetség programját, ezáltal meg lehet fogni a gyermekeket, és a szülőknek közvetíteni az üzenetet, hogy fontos, hogy magyar nyelven taníttassák a gyermekeiket.

A polgármester hozzátette, itthon kell maradni Erdélyben, hiszen ha ilyen rohamosan fogy a magyar népesség, fölösleges új óvodát és iskolát építeni, mert nem lesznek gyermekek, akik használják azt. Balog Elemér büszkén mondta, hogy az elmúlt időben megduplázódott az óvodások száma a faluban, ami bizakodásra ad okot. Reményei szerint, ha nem is fog tovább növekedni ez a szám, legalább megmarad. Ezért mindent megtesznek, hogy a fiatal szülők itthon maradjanak. Az elöljáró elmondta, a közelmúltban Németországból költözött haza néhány család, és elmondásuk szerint nem is áll szándékukban újra elmenni. Ennek egyik miértje az lehet, hogy az elmúlt években fejlődött a község, adottak azok a feltételek, amelyek városon is. Vámosgálfalván van óvoda, elemi és általános iskola, szennyvízhálózat és közvilágítás. A polgármester tudatában van annak, hogy ezek a minimális szükségletek, de a fejlesztés itt nem áll meg. A község sorra nyeri el az európai uniós pályázatokat, most az iskola felújítására kaptak közel 7 millió lejt. A tanintézmény felújítása február elején kezdődik.


Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke: Fel kell kelteni a magyar öntudatot a gyermekekben!

A Rákóczi Szövetség programjába bekerült Maros megyéből Szászrégen régió után Dicsőszentmárton és környéke, Marosludas, Segesvár és Nagysármás is, a környező településekkel együtt. Tehát azok a települések és térségek is, amelyek a szórványhoz tartoznak, vagy legalábbis nem él ott tömbmagyarság.

 Péter Ferenc rávilágított, nagyon fontos, hogy a magyar gyermekek magyar iskolában tanuljanak tovább. Erre próbálják ösztönözni a szülőket. A megyei tanács elnöke úgy vélekedett, ha a gyermekek már egészen kiskoruktól magyar intézménybe járnak, szinte biztos, hogy azt akarják, hogy a középiskolában vagy felsőoktatási szinten is magyarul tanuljanak. Ezáltal pedig lehet motiválni őket, hogy itthon maradjanak, itthon alapítsanak családot és dolgozzanak, ezáltal pedig hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.

Ebben nagyon sokat segít a Rákóczi Szövetség, hiszen javítják az oktatás minőségét és feltételeit. Péter Ferenc szerint ez nagyon fontos szempont, hiszen ha a gyermekek megfelelő oktatást kapnak korszerű és szép épületben, emellett pedig különböző programokban vesznek részt, szívesen járnak magyar oktatási intézménybe a későbbiekben is. 

A tanácselnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokat csökkent a magyar lakosság aránya. Ennek oka az elvándorlás okozta népességcsökkenés is. A csökkenés megállítása érdekében az első lépés az, hogy a gyermekek hozzájussanak a megfelelő oktatáshoz az anyanyelvükön, ezáltal pedig a magyar öntudatot is beléjük lehet nevelni. 

Péter Ferenc elmondása szerint a csütörtöki eseményen egy jelképes ajándékot kaptak az óvodások a Rákóczi Szövetségtől, de ez csak a kezdet. A közeljövőben kezdődik az iskolatáska program, a különböző szinteken különféle programok lesznek. Az első esemény egyfajta bemutatkozás volt.

Fotó: RMDSZ