2020. szeptember 25., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Először is szeretnénk együttérzésünket és mély sajnálatunkat kifejezni a Héderfáján történt gyújtogatásokkal kapcsolatban. Különösen azért, mert leégett a harangláb, nagy kár érte a helyi református egyházat és az egész faluközösséget. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mi, mint közösség, soha nem fizettünk rosszal a rosszért, szidalommal a szidalomért – az Úr Jézus minket nem így tanított. A gyülekezetben is aggódva imádkoztunk az Úrhoz segítségért, amikor nyilvánvalóvá lett, hogy szándékos gyújtogatásokról lehet szó, még a harangláb leégése előtt. Mivel azonban olyan féligazságok jelentek meg, amelyek, úgy érezzük, negatívan befolyásolhatják az evangélium munkáját, fontosnak láttuk ezeket a megítélésünk szerint fontos információkat közölni a témában, amelyek (tudomásom szerint) az eddigi híradásokból kimaradtak.

Az egykori harangláb Fotó: Lisztes László/archív


A maszol.ro-n megjelent, hogy a feltételezett gyújtogató „a neoprotestáns gyülekezet tagja”, a Népújságban pedig, hogy a „baptista gyülekezetet látogatta”. A gyújtogatással gyanúsított 18 éves személynek az édesanyja a mi gyülekezetünk, a héderfájai magyar baptista gyülekezet tagja. Ő viszont egy nagyon csendes, rendes személy. A család többi része nem tagja a gyülekezetünknek, hiszen csak az lehet tagja a baptista alapszabályzat szerint, akinek a kapcsolata, magaviselete mind Istennel, mind az emberekkel megfelel az újszövetségi kritériumoknak. Az is igaz, hogy mivel nagyon sok problémával küszködő családról van szó, igyekeztünk felkarolni, elfogadni a hozzátartozóink sorába, és rendszeresen segítettük, lehetőségeinkhez képest. Az is igaz, hogy a gyanúsított látogatta a gyülekezetünket Héderfájára költözésük első éveiben, hiszen az imaház-, a templomajtó minden érdeklődő, Isten után vágyó ember előtt nyitva áll... De az utóbbi két évben nem nagyon járt már a gyülekezetünkbe. Egészen biztos, hogy ha beengedte volna az igét a szívébe, másképp alakul az élete.

A feltételezett elkövetőről környezetében úgy tudjuk, hogy gyengébb értelmi képességű. Azt orvosi és jogi szakterületre tartozik majd megállapítani, hogy mennyire vonható felelősségre. Remélem, hogy a hatóságok megvizsgálják azt is alaposan, hogy ő volt-e a tényleges elkövető, és ha igen, akkor nem volt-e valamilyen manipulálás áldozata az elkövetésben.

Ha valóban ő a gyújtogató, akkor azt is érdemes közölni, hogy a saját házukat, pontosabban csűrüket is felgyújtotta múlt csütörtökön, február 6-án valamikor reggel 6 és 6.30 között. Hála Istennek, azt még időben sikerült kioltani, és nem lett nagyobb kár.

A kicsi gyülekezetünk elöljárója az egyik a két személy közül, aki Héderfáján, a haranglábhoz eléggé közel lakott, és annak felgyújtása miatt rosszul lett. Ő olyan sokkot kapott, hogy többnapos kórházi kezelésre szorult.

Imádkozunk Isten segítségéért, és azon igyekszünk szerény lehetőségeinkhez képest, hogy mind a lelki, mind az anyagi kár minél hamarabb orvosolva legyen, és valahol az Isten bölcs intézkedése folytán még ebből is jó származzék: ige utáni szomjúság, erősebb összefogás...

Kelemen J. Sándor baptista lelkipásztor, Marosvásárhely