2020. július 8., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Népújság napilap főszerkesztője, Karácsonyi Zsigmond figyelmébe

Tisztelt főszerkesztő úr!

A lap 2019. 12. 08-i számában Bodolai Gyöngyi aláírásával közölt Levágott csempekályhák című cikk nyomán Marosvásárhely municípium az iskolákért felelős igazgatóság révén értesíti önt, hogy Románia alkotmánya, a 2002. évi 504-es audiovizuális törvény és a 2002. október 14-i 114-es határozat értelmében köteles közölni jelen választ az ön lapjában a törvényes határidőn belül. 

„Alulírott, Lobonţ Horaţiu, Marosvásárhely municípium iskolákért felelős igazgatóságának aligazgató-helyettese, élni akarok a replika jogával a lap online felületén 2019. 12. 08-án Bodolai Gyöngyi aláírásával közölt Levágott csempekályhák című írással kapcsolatosan. 

Azért akarok élni ezzel a jogommal, mert úgy vélem, hogy az említett írásban közölt információk nem felelnek meg a valóságnak, az önök véleménye szubjektív és szélsőségesen nacionalista.

Ami a hőközpontok beszerzését illeti, ezekre pénzt kértem mind 2018-ban, mind az idén. 2018-ban hét hőkazánt vásároltam, 2019-ben a szükséges összegek megszavazását ismételten visszautasították a helyi tanácsosok.

A 2019-es évre vonatkozó költségvetés-tervezet, továbbá a májusban, júniusban, szeptemberben és októberben kért költségvetés-kiegészítés azt bizonyítja, hogy az iskolákért felelős igazgatóság igényelte ezeket az összegeket, amelyek nem jelentek meg sem a 2019-re szóló eredeti költségvetésben, sem a költségvetés-kiegészítésekben, egészen a 2019. 12. 05-i ülésig, amíg végre jóváhagyták a kért összeget (a levélhez csatolt mellékleteknek megfelelően). 

Az újságcikkben ellenem megfogalmazott vádak teljes mértékben alaptalanok, és nem felelnek meg a valóságnak, annak, ami a 2019. 12. 04-i sajtótájékoztatón elhangzott, amelyen az ön lapját a cikk aláírója képviselte. 

A megjegyzésem, amely egyik iskola hőközpontjainak a másik iskolába való költöztetésére vonatkozott, a valóságban így hangzott: „A helyi tanácsban két iskolaigazgató van, és az általuk vezetett iskolákban a hőközpontok működnek. Abban az esetben, ha nemmel szavaznak, lesz rá gondom, hogy leszereljem a hőközpontokat azokból az iskolákból és a Liviu Rebreanu Általános Iskolába költöztessem át, ahova 6–14 éves gyermekek járnak…”

Ha nem lenne ezeknek az információknak a birtokában, közlöm, hogy a tanácsosok, akikre utaltam, az Aurel Persu Technológiai Líceum és a Szász Adalbert Sportlíceum igazgatói. Azt feltételezni, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceumra és a Református Kollégiumra céloztam, nem egyéb, mint patetikus kísérlet, hogy a magyar közösséget a polgármesteri hivatal végrehajtó testülete ellen uszítsa, és etnikumközi konfliktust idézzen elő. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy én voltam a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítására vonatkozó határozattervezet kezdeményezője, és ezzel mindent elmondtam.

Köszönöm szépen.

Marosvásárhely municípium bel- és külkapcsolatokért felelős osztálya


Zsarolás és hivatali visszaélés?

Tisztelt Lobonţ Horaţiu!

A Népújság következetesen ragaszkodik az újságírás etikai, szakmai normáihoz, és minden esetben helyt ad az érintettek írásos válaszainak, amennyiben ez a hiteles tájékoztatást szolgálja. Az igazgató úrnak igaza van, hogy kirohanásában nem említette sem a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot, sem a Református Kollégiumot, ezért elnézést kérünk minden érintettől. Ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül azt a tényt, hogy az inkriminált sajtótájékoztatón megfenyegette az önkormányzat választott képviselőit. A hivatali visszaélés és zsarolás büntetőjogi kategóriáját súroló kijelentését jelen replikában is megismételte: „A helyi tanácsban két iskolaigazgató van, és az általuk vezetett iskolákban a hőközpontok működnek. Abban az esetben, ha nemmel szavaznak, lesz rá gondom, hogy leszereljem a hőközpontokat azokból az iskolákból, és a Liviu Rebreanu Általános Iskolába költöztessem át…”. 

Tisztelt igazgató úr, Önnek mint a marosvásárhelyi adófizetők pénzéből eltartott hivatalnoknak tilos bármely iskola diákjait kollektív büntetéssel sújtania, vagy ezzel fenyegetőznie. Ráadásul sajnálattal konstatáljuk, hogy Ön is a polgármesteri hivatalban elburjánzott szereptévesztésben él. 

Abban reménykedve, hogy advent idején lesz alkalma önvizsgálatot tartani, és mérlegeli, hogy valóban mindent megtett-e a marosvásárhelyi iskolák működtetéséhez szükséges feltételek megteremtéséért, kívánok Önnek békés ünnepeket. 

Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő