2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

55 százalékuk nem tartja szükségesnek a pedagógusok beoltását

A több mint hatezer válasz-adó szülő kétharmada ellenzi a gyerekek nem invazív, nyál alapú iskolai tesztelését is, 55 százalékuk pedig nem tartja szükségesnek a pedagógusok beoltását – derül ki annak az online felmérésnek az eredményeiből, amelyet a romániai magyar közoktatásban tanuló gyerekek szüleinek az országos érdekképviseletét felvállaló Magyar Szülők Szövetsége kezdeményezett annak érdekében, hogy megismerjék a szülők véleményét a többi között az iskolai gyorstesztelés, valamint a pedagógusok beoltásának a szükségessége kapcsán.


Fotó: Nagy Tibor (archív)A kérdőíves felmérés szükségességét elsősorban az indokolta, hogy heves vitákat váltott ki a pedagógustársadalom és a szülők körében az, hogy Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter a szülők egyre nagyobb nyomására hivatkozva kilátásba helyezte annak a lehetőségét, hogy csak online órák megtartását engedélyezzék azoknak a pedagógusoknak, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen. Ezután döntött úgy a magyar szülők érdekképviselete, hogy kikéri a szülők véleményét erről, illetve a gyerekek iskolai gyorstesztelésének a lehetőségével kapcsolatban.

A Magyar Szülők Szövetsége által összeállított kérdőívet négy nap alatt, április 20-23. között összesen 6446 szülő töltötte ki, a válaszadók többsége anya, és a véleményt nyilvánító szülők nagyjából egyenlő arányban származnak városi és vidéki környezetből. A világjárvány miatt a felmérést online platformokon keresztül kellett lebonyolítani, ezért a válaszadók egy része olyan szülő, aki hozzáfér az internethez, és/vagy számítógépen dolgozik, és körülbelül a fele felsőfokú végzettségű.

A felmérés rövid időtartama alatt az ország 17 megyéjéből érkeztek válaszok, a legtöbb Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyéből. A kérdőívet leginkább elemi és általános iskolás gyermekek szülei töltötték ki.

A nem invazív tesztelést is ellenzi a szülők többsége

A gyerekek iskolában történő tesztelésére vonatkozó kérdésben a kérdőív összeállítói világosan megfogalmazták, hogy nem invazív, nyál alapú módszerről lenne szó, azonban a válaszokból kiderült, hogy a szülők döntő többsége, kétharmaduk (64%) ellenzi a gyermekek nem invazív tesztelését is. Mindössze a szülők egynegyede ért egyet azzal, hogy a gyermekeket teszteljék az oktatási intézményekben, viszont a nagy többsége azoknak, akik támogatják a gyermekek óvodai és iskolai tesztelésének a lehetőségét, úgy véli, hogy ez kizárólag szülői beleegyezéssel történhet. Az eredmények kiértékelése során az is kiderült, hogy a válaszadók lakóhelyének, valamint végzettségének a tekintetében is különbségek vannak: a vidéki szülők jóval nagyobb arányban (70,9 százalékban) ellenzik gyermekeik tesztelését, mint a városon élők (57,5 százalékban). Ugyanakkor az általános iskolai végzettséggel rendelkező szülők, továbbá a szakközépiskolát és középiskolát végzettek nagy része ellenzi a gyermekek tesztelését az oktatási intézményekben. Ezzel szemben a felsőfokú végzettségűek közül nagyobb arányban állították azt, hogy szülői beleegyezéssel hozzájárulnának a gyermekek teszteléséhez. A különbségek ellenére azonban a szülők több mint fele – mindkét kategóriában – azt mondja, hogy ellenzi a gyermekek tesztelését.

Be kell-e oltani a pedagógusokat vagy sem?

A kérdőívben szereplő második kérdés, amelyben előre megfogalmazott lehetőségek közül lehetett választani, a pedagógusok oltására vonatkozott. A válaszokból kiderült, hogy a szülők több mint fele (55,4%) nem tartja szükségesnek a tanárok beoltását, és csak 12%-uk véli úgy, hogy a pedagógusokat kötelezően be kellene oltani. A válaszadók egyharmada úgy gondolja, hogy a közegészségügyi hatóságok felelőssége eldönteni, hogy kötelezően be kell-e oltani a tanárokat vagy sem.

A válaszadók lakóhelyének és iskolai végzettségének függvényében ebben a tekintetben is megoszlanak a vélemények, a vidéken élő szülők nagy arányban (45,3%) képviselik azt a véleményt, hogy a közegészségügyi hatóságoknak kellene dönteniük a tanárok oltási kötelezettségéről, ugyanakkor a legkevesebben gondolják úgy, hogy a tanárokat kötelezni kellene az oltásra. A középfokú végzettséggel rendelkezők nagy része úgy véli, hogy a tanárok oltása nem szükséges. A felsőfokú végzettségű szülők körében viszonylag több szülő támogatja a tanárok kötelező beoltásának a lehetőségét – áll az elemzésben.

Ötből négy szülő nem oltatná be a gyerekét

A szülőknek feltett három kérdés közül a gyermekek beoltására vonatkozó hozta a legegyhangúbb eredményt, ötből négy szülő nem járulna hozzá gyermeke beoltásához. A hozzáállásbeli különbségek hasonlóak a másik két témához. Az anyák jobban ellenzik a gyermekeik beoltásának a gondolatát, mint az apák (81,1% szemben a 75,3%-kal). A gyermekek beoltását elutasító válaszadók között a vidéken élők felülreprezentáltak a városokban élőkhöz képest (86,3% a 74,8%-hoz képest), és az alapfokú végzettségű szülők felülreprezentáltak a felsőfokú végzettségűekhez képest (90,6% a 73,7%-hoz képest). Az iskolázottsági szint növekedésével párhuzamosan a kiskorúak oltását is egyre többen támogatják.