2019. augusztus 17., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mint köztudott, a múlt héten orvosi egyetemünk rektora

és vezető struktúráinak egyéb képviselői, valamint a magyar tanári kar képviselői egyeztetési folyamatba kezdtek többek között az önálló magyar kar megalakulásának feltételeiről. Ezen megbeszélés egyesek szerint nem hozott eredményt. Habár jelenleg konkretizálódott eredmény látszólag nincs, jómagam, optimista ember lévén, sok új lehetőséget látok a megbeszélés következményeként.

Elsősorban kiemelném, hogy pozitív meglepetés volt számomra az, ahogyan az egyetem szempontjából kívülálló résztvevők, Duşa prefektus úr, valamint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úr képviselni próbálták a közügyet: nem a durva beavatkozás volt a céljuk, hanem – elsősorban a diákok érdekeit szem előtt tartva – a két fél megegyezésre való ösztönzése, hangsúlyozva azon tényt is, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk az orvosi egyetemen zajló oktatás minőségéért és törvényes keretek között történő megvalósulásáért. Örvendetesnek találtam Kelemen Hunor elnök úr témával kapcsolatos általános pozitív eszmefuttatását: az általa tanúsított egészséges hozzáállás a sötét alagútban kis fényt jelentett számomra.

Ezenkívül azt is jelentősnek tartom, hogy Szijjártó Péter úr, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere január végi bukaresti nyilatkozatában szintén pozitívan közelítette meg a MOGYE problémáját, és felajánlotta a magyar állam pénzügyi, illetve mindennemű támogatását a magyar oktatási vonal strukturális megvalósulása esetén.

Tehát személyes következtetésem: az, hogy az egyetemen belül a két fél képviselői le tudtak ülni egy asztalhoz, és a civilizált körülmények között zajló tárgyalás megvalósulhatott, ugyanakkor megkaptuk az ígéretet ennek folytatására, sőt, a továbbiakban a politikum képviselői is figyelemmel kísérik ezen folyamat kivitelezését, véleményem szerint igenis jelentős eredménynek számít, egy hatalmas első lépésnek, és számomra az ügy jó irányba való elmozdulását jelzi. Úgy gondolom, ez a több tízezer marosvásárhelyi és máshol élő, európai szellemben gondolkodó, az ügyet támogató egyén közös érdeme. A tanárok és diákok nevében egyaránt köszönöm mindenkinek a kitartást és az együttes, nyílt fellépést.

Úgy érzem, a jelenlegi helyzetben az esetleges tömeges megmozdulások, fellépések már a tárgyalás folyamát mind időben, mind minőségben megzavarnák. Természetesen ha bizonyos határidőn belül semmilyen konkrét előrelépés nem történik a magyar oktatási struktúra létrehozása érdekében, jogosnak, sőt szükségesnek tartom majd képviselőink hangadását, a közösség újbóli együttes fellépését, minden törvény adta tiltakozási lehetőség kimerítését. 

Prof. Dr. Benedek Imre 
Kapcsolódó cikkek:

Újra a fegyelmi bizottság előtt

2019-05-14 16:48:57 // Bodolai Gyöngyi

A kötelező „szellemi egyenruhát” kérik számon a MOGYE oktatóitól

A magyar kar megalakítását kérték

2019-05-14 16:17:29 // Bodolai Gyöngyi

A megbeszélés nem járt eredménnyel