2022. május 25., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„A román kultúra napjára bemutatandó hangversenyünk programjának középpontjába Mark Anthony Turnage hegedűre és vonósokra komponált Román rapszódiáját állítottuk, melynek ősbemutatója Hágában és Amszterdamban volt 2019-ben. Véleményünk szerint az utána megszólaló Bartók Román táncai és Enescu 1. Román poémája adja majd meg Turnage művének azt a művészi teret, foglalatot, hitelesíti megszólalásának érvényességét, mely ezt a művet a hallgatóság elé bocsátja romániai ősbemutatóként. A mű előtt két saját szerzeményem, a Kolindák szöveg nélkül és az Erdélyi táncok hegedűre és vonószenekarra a Kájoni-kódex nyomán hangzik el, romantikus hagyományőrző előremutatóként” (Vlad Maistorovici).

Vlad Maistorovici és Daniel Rowland. Az egyik karmester, zeneszerző, hegedűművész (a sorrend lényegtelen), született 1985-ben Ploieşti-en. A másik hegedűművész. Született 1972-ben Londonban, majd Hollandiába költözött a család. Itt voltak Marosvásárhelyen, felléptek a Kultúrpalota színpadán a filharmónia zenekarával.

Vlad Maistorovici egyszerűen otthon volt a muzsikában. Ennyire közvetlen, szereplésmentes, szuggesztivitásra alapozó könnyedséggel ritkán találkozik zenekar és hallgató egyaránt. És minden a helyén volt, a dinamikai hangsúly, a tempó, a rubatók, Enescu Poemájának hatalmas plasztikájú megmintázása, vagy Turnage Rapszódiájának leheletfinom fény- és árnyjátéka a vonósok és a szólista dallammetszése között. És mindez alázattal, de zseniálisan. Ahogy egy ferences tudós, Kájoni János munkájának concertóként hangzó közzétételére is vállalkozik; Kájoni a 17. század egyik legterjedelmesebb énekeskönyvét állította össze és jelentette meg Csíksomlyón 1676-ban. A nyomda felszereléseinek hiányossága miatt dallamok nélkül, csupán nótajelzésekkel utalva a korabeli gyakorlatban minden bizonnyal közismert énekekre. 

Daniel Rowland az európai hegedűművészetben az a boldog ember, aki a hegedűjét-vonóját önmagában hordja. Lelkes örömmel zeng, mert ő örül. Sír, mert ő sír. A hangszer érzéki varázsát pedig tiszta szellemi sugárzással öleli magába. Kájoni és Bartók egymásra találva ölelkeztek a táncok szuggesztív vonzásában. De ebben Maistorovici-nak is volt szerepe.

Vlad Maistorovici és Daniel Rowland. Itt voltak Marosvásárhelyen, felléptek a Kultúrpalota színpadán a filharmónia zenekarával.