2020. szeptember 26., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

– marosvásárhelyi illusztrátorok bemutatkozó tárlata –

A Studium–Prospero Alapítvány és a Studium–Prospero Kulturális Központ szervezésében került sor január 17-én a Vers, mese, színdarab címmel meghirdetett kiállítás megnyitójára. A szervezők nevében Nagy Zsolt szerkesztő, a tárlat kurátora köszöntötte a jelenlévőket, és beszélt a tárlat összeállításának tervéről, a szempontrendszerről, amely alapján a képzőművészek felkérést kaptak. A kiállító képzőművészek: Fábián Gabriella, Hatházi Rebeka, Hodgyai István, Jánosi Andrea, Molnár Dénes, Molnár D. Dénes, Molnár Krisztina és Pápai Barna. Valamennyiük neve Marosvásárhelyhez köthető, mert vagy Maros megyében születtek, és a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezték középiskolai tanulmányaikat, vagy a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szereztek felsőfokú diplomát. A kiállítást dr. Tekei Erika szerkesztő, kultúrakutató nyitotta meg, majd dr. Vass Levente, a Studium–Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke is köszöntötte a jelenlévőket.

A kiállítás január 17. és február 14. között, hétfőn és pénteken 14-től 18 óráig látogatható.


Tekei Erika megnyitóbeszéde

Illusztrált könyvek alkotóinak, a szöveg és kép létrehozójának egyaránt, elsődleges célja jeleket hagyni egy arra alkalmas hordozón. A kép egyrészt értelmezi, és érzelmileg, hangulatilag előkészíti, kiegészíti a szöveget, másrészt önálló művészi alkotás. Mindkettő teret és időt, de szabadságot is kér magának, így az illusztrált könyv szép példája a közös teremtésnek, annak minden szépségével és feszültségével, örömével és fájdalmával együtt. 

Gyerekkönyvek esetében műfaji elvárás a verbalitást vizuális eszközökkel megtámogató szövegillusztráció. Az első nyomtatott, illusztrált könyv egy mesekönyv volt, és 1461-ben készült. Nem gyerekeknek szánták, Albrecht Pfister díszítette fametszetekkel a svájci Ulrich Boner Edelstein című fabulagyűjteményét. A fametszeteket kezdetben különálló képekként terjesztették, kegyes témájú vagy szentképek sokszorosítására alkalmazott technika volt, de később a kéziratok lapjai közé is beillesztették, és világi célokat is szolgálhattak, pl. játékkártyák illusztrálását.

Az itt és most kiállító, Maros megyéhez, Marosvásárhelyhez valamilyen módon kötődő képzőművészek is könyvek illusztrátorai, mesékhez, versekhez készítenek rajzokat, festményeket, színdarabokhoz plakátokat, díszleteket és jelmezeket, de készítenek illusztrációkat társasjátékokhoz, képeslapokhoz, poszterekhez is.

Fábián Gabriella középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezte 2002-ben, majd 2006-ban diplomázott textilművészet szakon, a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Képzőművészeti és Design Karán. 2004 óta rendszeresen részt vesz a Marosvásárhelyen évente megrendezésre kerülő Ariadne textilművészeti tárlaton, tavaly ősszel pedig az Első Budapesti Illusztrációs Fesztiválon is kiállításra kerültek munkái. 2008-tól a Kreatív Könyvkiadó munkatársa. Tíz éve illusztrál gyermekkönyveket, általános iskolai tankönyveket, népköltészeti kiadványokat és kortárs szépirodalmat, valamint két éve meséket és verseket a Kukucska című, ismeretterjesztő gyermekfolyóiratba. A kiállításon az Erdélyi magyar mondák (Kreatív Könyvkiadó, 2016 és 2018) és a Szürke farkas felesége – breton népmesék (Kreatív Könyvkiadó, 2019) című kötetekhez készült illusztrációk közül láthatunk néhányat.

Jánosi Andrea középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezte 1998-ban, majd 2003-ban szerzett dip-lomát a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen, művészetpedagógia szakon. Ugyanebben az évben felvételt nyert a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem média szakára, és 2008-ban filmrendezői diplomát szerzett. 2005-től a BBTE Kolozsvári Egyetemi Könyvkiadó grafikusa. Illusztrátori pályafutása 2007-ben kezdődött, a Kincses Képeskönyv-sorozat első kötetével, a Kolozsvár című könyvvel, a Projectograph és a Koinónia Könyvkiadó felkérésének köszönhetően. Ebben a sorozatban jelent meg 2008-ban a Marosvásárhelyt bemutató kötet, melynek két illusztrációja jelen kiállításon megtekinthető. A Koinónia Kiadón kívül illusztrált köteteket a Bookart, a Gutenberg és a Kriterion Könyvkiadónak is, valamint Felméri Cecília Mátyás, Mátyás c. animációs filmjének rajzi része is az ő munkája – a film több hazai és nemzetközi díjat kapott.

Illusztrátorok a megnyitón (balról): Molnár Krisztina, Pápai Barna, Fábián Gabriella, Hatházi Rebeka, Hodgyai István

Forrás: Studium–Prospero Alapítvány


Pápai Barna középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezte 2006-ban, majd a Temesvári Nyugati Tudományegyetemen szerzett diplomát 2011-ben, grafika szakon.

Más képzőművészekkel közös kiállításokon állították ki a munkáit, Marosvásárhelyen, Temesváron és Budapesten. A Kreatív Könyvkiadó illusztrátoraként elsősorban gyermekkönyveket illusztrált, általános iskolai tankönyveket, népköltészeti kiadványokat és kortárs szépirodalmi műveket, valamint két éve verseket a Sziporka ismeretterjesztő gyermekfolyóirat számára. Jelen kiállításon a Verskóstoló (Kreatív Könyvkiadó, 2019) című, klasszikus és kortárs költők műveit tartalmazó versgyűjteményhez készített néhány rajzát, valamint Fóris-Ferenczi Rita: Mi lenne, ha (Kreatív Könyvkiadó, 2019) című gyerekkönyvének egyik illusztrációját láthatjuk.

Hatházi Rebeka egyetemi tanulmányait 2019-ben végezte a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem látványtervezés és művészeti események szakán. 2016-tól tervez díszletet és jelmezeket színpadi előadásokhoz és filmekhez. A Szivárvány és a Napsugár gyermekfolyóiratok számára 2019 májusától készít illusztrációkat, melyek közül néhányat a kiállításon is láthatunk. A kolozsvári Koffer könyvesbolt és kávézóban tavaly decemberben nyílt meg és jelenleg is látogatható InkTúra című egyéni kiállítása – íróportrék, montázs, akvarelltechnikával variáló kollázs, melyek közül most Marosvásárhelyre is elhozott néhányat. A kolozsvári Korzo Egyesülettel együttműködve a 2018-as Mátyás-év kapcsán született a mátyásos társasjáték ötlete, melyhez Rebeka készítette az illusztrációkat, és bemutatásra került ezen a kiállításon is.

Molnár Dénes (1947–2000) 1966-ban végezte középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban, majd 1975-ben szerzett diplomát a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Főiskolán. Marosvásárhelyen a Művészeti Líceum tanára volt. Képciklusai, kompozíciói és tájképei, irodalmi művekből ihletődött szimbolikus alkotásai kőnyomatban, rézkarcban, fametszetben készültek, de pasztellben is dolgozott, és olajfestményeket, valamint könyvillusztrációkat és ex libriseket is készített. A kiállításon Ady Endre és József Attila egy-egy verséhez készített illusztrációja tekinthető meg. A kiállításmegnyitón megemlékeztünk a 20 éve elhunyt grafikusról, akinek gyermekei, Molnár D. Dénes és Molnár Krisztina léptek nyomdokába.

Molnár Krisztina a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban érettségizett 1994-ben, majd a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégiumban tanult. 2003-ban szerzett diplomát a Temesvári Nyugati Tudományegyetem festészet szakán. Több éven át a Temesvári Rádió munkatársa volt, valamint a Temesvári Német Kulturális Központban dolgozott kulturális menedzserként, könyvtárosként. Egyéni és csoportos képzőművészeti tárlatokon vett részt Marosvásárhelyen, Temesváron, Aradon, Kolozsváron, Bukarestben, Csíkszeredában és Szegeden. 2009 óta rendszeresen jelennek meg illusztrációi a Napsugár és a Szivárvány című gyermeklapokban, melyek közül néhányat ezen a kiállításon is láthatunk. Jelenleg a marosvásárhelyi TVR német adását szerkeszti, és a Talentum Alapítványnál tehetséggondozással foglalkozik. A tárlaton megtekinthető még néhány illusztrációja az általa írt A házicsoki színe (Koinónia Könyvkiadó, 2017) című könyvéből.

Molnár D. Dénes szobrászatot tanult a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban, majd 1990-ben végezte középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Faipari Líceum fafaragó szakán. 1997-ben a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakán szerzett diplomát. Jelenleg restaurátorként dolgozik. A székely-mezőségi alkotótábor, a mezőpaniti Molnár Dénes Alkotótáborok szervezője és irányítója. Az első tábort Molnár Dénes irányításával 1999-ben szervezték, és ezt a kezdeményezést ifjabb Molnár Dénes is folytatja. Jelen kiállításon Bestiárium leltár című szitanyomata tekinthető meg.

Hodgyai István középiskolai tanulmányait a Dr. Palló Imre Művészeti Líceumban végezte, majd a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem látványtervezői szakán szerzett diplomát, 2014-ben. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának plakátjait tervezi, de dolgozott már együtt a Stúdió Színházzal, a Yorick Stúdióval, az András Lóránt Társulattal és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházzal is. 2014-ben először, 2018-ban másodszor nyerte el a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíját. 2017-ben „Az évad legjobb színházi plakátja” díjat nyerte el a Magyar Teátrumi Társaság által harmadik alkalommal megszervezett Színházat vegyenek! című színházmarketing megmérettetésen, melyen 43 magyarországi és határon túli színház vett részt. Hodgyai István díjnyertes plakátja a Tartuffe című előadáshoz készült, melyet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata játszott, Keresztes Attila rendezésében. „Az évad legjobb színházi nyomtatott kiadványa” díjat is ő nyerte el a Játék a titokkal társulati fotóalbummal, amelyhez a fényképeket készítette.

Tekei Erika

Tekei Erika és Nagy Zsolt a tárlatnyitón

Forrás: Studium–Prospero Alapítvány