2020. július 4., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Internetes beiskolázás

Az ősszel előkészítő osztályt kezdő gyermekek beiskolázása idén március 4-én kezdődött, pontosan egy héttel később, 11-én azonban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezártak a tanintézetek. Az interneten természetesen folytatódott a beiratkozás – ez a lehetőség már évek óta adott –, egyes családok számára azonban ez nem jelent kézzelfogható megoldást.


Az új módszertan ezután készül el

Az eredeti beiskolázási terv szerint a kisdiákok felvételét a választott tanintézetbe első körben március 4–23. között kérvényezhették volna a szülők (illetve a törvényes gyámok) a beiskolázási űrlapok kitöltésével. Az újdonsült előkészítősök névsorát, valamint a betöltetlenül maradt helyek számát április elsején kellett volna nyilvánosságra hozni a tanintézeteknél és a tanfelügyelőség honlapján, ezt követően, április 23–30. között zajlott volna a második iratkozási szakasz az első körben kimaradt kisdiákok számára. Ezt a forgatókönyvet a járványügyi óvintézkedések felülírták. 

Az új módszertan ezután készül el, az internetes iratkozás viszont folyamatos. Egyes hátrányos helyzetben lévő társadalmi kategóriák azonban nem boldogulnak az online formanyomtatványokkal, mi több, vannak, akik számítógéppel sem rendelkeznek. Mi a helyzet ezen a téren Maros megyében? – kérdeztük Fejes Réka magyar nyelvű elemi oktatásért felelős tanfelügyelőt. 


Sehol nincs túljelentkezés

– Az új tanévre magyar tagozatra eddig 1051 kisdiákot írattak be a megyében. Vannak körzetek, ahol a szülők nem tudnak mit kezdeni az internet adta lehetőséggel, ez jól érzékelhető a beiskolázott gyermekek számán. Ilyen helyzet áll fenn például a két előkészítő osztályt tervező megyeszékhelyi Romulus Guga és a Serafim Duicu iskolában, ahol az osztályok jelentős részét roma gyermekek teszik ki. Ugyanakkor idén nem tapasztalható a korábbi évekre jellemző túljelentkezés az elitnek számító marosvásárhelyi tanintézetekben. A megye iskoláiban meglesz a betervezett előkészítő osztályok elindításához szükséges diáklétszám, a legtöbb tanintézetben már megvan, néhol pedig be is teltek a helyek. Mint említettem, a hátrányos helyzetben lévő családok lakhelyéhez közel eső iskolákban vannak csak megoldásra váró gondok, a hidegvölgyi és a Hegy utcai körzetben, ahol a beíratott gyermekek száma az osztály elindításához szükséges alsó határt súrolja – összegzett a tanfelügyelő.

Mint ismeretes, a járványügyi helyzet miatt ezúttal elmarad a 6. életévüket szeptember elseje és december 31-e között betöltő gyermekek előkészítő osztályba íratásához szükséges pszichoszomatikus felmérés. A szülők a gyerek beiskolázását saját felelősségre tett nyilatkozattal online igényelhetik, nyilatkozatukhoz az óvónő által kitöltött pszichopedagógai jellemzést is mellékelve.


Óvodai be- és visszairatkozás

A tanügyminisztérum honlapján május 5-én tették közzé a 2020/21-es tanévre vonatkozó, 3 és 6 év közötti gyermekek óvodai felvételét, illetve visszaíratását szabályozó dokumentumot. Eszerint május 25-től június 5-ig az óvodai oktatásban már részt vett gyermekeket lehet visszaíratni. Az újdonsült óvodások beíratása két szakaszban, június 8. – július 3., valamint július 20. – augusztus 10. között zajlik. A problémás esetekre augusztus 11. – 31. között igyekszik megoldást találni a tanfelügyelőség. A beiratkozás és visszairatkozás interneten zajlik. A teljes módszertan – a túljelentkezés során kialakuló helyzeteket is beleértve – a www.edu.ro honlapon tekinthető meg a Comunicate de presă (Sajtóközlemények) címszó alatt.

Tavaly még felhőtlen volt az iskolakezdés

Fotó: Nagy Tibor (archív)