2020. június 3., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mozgalmas és eredményes négy évről számolt be

a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének újraválasztott elnöke, Burus-Siklódi Botond a szovátai Teleki Oktatási Központban április 11-én tartott tisztújító közgyűlésen, amelyen az elnök mellett megerősítették tisztségükben az operatív elnökség tagjait is.  

Alelnökként továbbra is maradt Halász Ferenc (Temes, Arad, Bihar, Szatmár és Máramaros megyék), Virág Erzsébet (Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Szeben, Beszterce-Naszód megyék) és Kiss Imre (Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Bákó megyék és Bukarest). Az országos elnökség egy negyedik taggal bővült, a kapcsolatokért, szervezeti és tagsági ügyekért felelős szakmai alelnöknek Ferencz Salamon Alpárt választották, aki a közgyűlést levezette. Az országos elnökség tagjaihoz tartoznak a választott megyei elnökök, valamint a magyar egyházak képviselői. A katolikus, református és az unitárius egyház mellett a küldöttgyűlésen az evangélikus egyház képviselőjét is közéjük választották. 

A küldöttgyűlést köszöntötte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki a szövetség megvalósításai közül a legfontosabbként emelte ki annak törvénybe iktatását, hogy kisebbségi iskolákat és osztályokat az RMDSZ beleegyezése nélkül nem lehet megszüntetni. A demográfiai kihívásokról szólva elmonta: „Be kell látnunk, hogy lesznek olyan települések, ahol nem tudjuk megtartani iskoláinkat, és olyanok is (…), ahol új osztályokat kell indítani a mobilitás miatt… Mindvégig azt kell szem előtt tartanunk, hogy ne legyen olyan hely, olyan település, ahol a magyar szülők nem tudják bejárható távolságon belül magyar iskolába adni gyermekeiket”.

Köszöntőjében elhangzott, hogy a szövetség nagy hangsúlyt fektetett az anyanyelvű oktatás biztosítására, ami az identitás megőrzésének az alapfeltéte Erdélyben, a Kárpát-medencében. „Magyar oktatás nélkül az identitás is csorbul, de jó minőségi oktatás nélkül nincs versenyképes nemzedék” – hangsúlyozta  Kelemen Hunor. Beszédében kitért a folyamatos akadályoztatásra (a katolikus iskola, a tankönyvtörvény esetében), továbbá arra, hogy a román politikában szinte lehetetlen valamiben is konszenzust teremteni. 


A rendezvényt köszöntötte Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja és Kovács Irén Erzsébet, az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára.

Az elmúlt négy évre visszatekintő beszámolójában Siklódi-Burus Botond a feladatok, megbízások, programok elképzelhetetlen növekedéséről számolt be. Továbbra is működtek a szakmai testületek: az Erdélyi Tankönyvtanács, a Tudományos Tanács, a Tehetséggondozó Tanács, és minden évben kiosztották az RMPSZ diákoknak és pedagógusoknak járó díjait, amelyek 2016 óta a nyugdíjba vonuló romániai magyar tanítóknak, tanároknak adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel bővültek.  

Beszámolt a szórványvidékek magyar oktatásának támogatása érdekében szervezett rendezvényekről, Áder János köztársasági elnök látogatásáról a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program lészpedi helyszínén, a 2014 óta megtartott országos tanévnyitó ünnepségekről, az évfordulós redezvényekről, a magyar kormány által meghirdetett szakképzés évének máig ható eredményeiről, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program megvalósításairól (19 újonnan épített és megújult óvoda, 60 játszótér, 2000 óvodapedagógus akkreditált szakmai továbbképzése), amelyeket a program második üteme követ.  

Beszámolt a Szülőföldön magyarul program keretében végzett munkáról, a Bolyai Nyári Akadémia tevékenységéről, a magyarországi továbbképzéseken való részvételről, a szakmai konferenciákról, a Szakma – Sztár vetélkedő, a Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny erdélyi fordulójáról. Szólt a Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel közösen szervezett pedagógus-állásbörzéről, a Pedagógusok a romániai magyar oktatásban című kutatási programról. Említést tett az elmúlt időben szüségessé vált állásfoglalásokról, a kerettanterv-változatok és a tankönyvtörvény-javaslat kapcsán benyújtott beadványokról.  Végül köszönetet mondott valamennyi támogatónak, akik a RMPSZ munkáját eredményessé tették.

A továbbiakban  oktatási és módszertani központok vezetőinek és programkoordinátoroknak a beszámolója  hangzott el, a pénzügyi jelentés és a cenzorbizottság jelentése, amit a hozzászólások követtek, majd elfogadták az előterjesztett beszámolókat.

Az alapszabály- és programmódosító javaslatok vitája és a módosított változat elfogadását követően került sor a tisztújításra Lászlófy Pál tiszteletbeli elnök vezetésével, aminek eredményeiről már beszámoltunk. A cenzorbizottság és az etikai bizottság tagjainak megválasztása után az előterjesztett költségvetésnek és a tagsági díj összegének az elfogadásával zárult a rendezvény.

A küldöttgyűlésen fellépett Nagy Csaba tárogatóművész – számolt be érdeklődésünkre az eseményről Horváth Gabriella, a Maros megyei szervezet elnöke.

A részletekről az RMPSZ-nek az eseményre kiadott 2018/19-es évkönyvében olvashatnak az érdeklődők.