2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Sikeres kisdiákok

Népes részvétellel tartott vetélkedőn végzett a rendkívül értékes országos második helyen a marosvásárhelyi George Coşbuc Általános Iskola IV. C osztálya. A British Council által a környezettudatos iskolai nevelés témában meghirdetett romániai versenyen 92 iskola 8443 tanulója 70 projekttel vett részt. Molnár-Kovács Emese alsó tagozatos pedagógus 14 kisdiákja – köztük négy sajátos igényű gyermek – fél évig tartó kitartó munkával szervezte be tanulótársait a szelektív hulladékgyűjtésbe. 


A IV. C osztályErőfeszítéseiket és eredményüket értékelte és jutalmazta a nemzetközi kulturális és oktatási lehetőségekre szakosodott brit szervezet, a British Council romániai képviselete. A pályázatokat értékelő zsűriben neves szakemberek mellett Nagy-Britannia romániai nagykövete, az országos díjátadó ünnepségen a British Council és a Brit Nagykövetség képviselői is részt vettek. 

– Nagyon büszke vagyok tanítványaimra, köztük a négy csapatkapitányra (Ambrus Kitti Adrienn, Balázs Imola Emma, Jánosi Kende Kevin és Oltean Andrea Éva), akik folyékony román nyelven mutatták be iskolatársaiknak osztályunk, a IV. C Környezettudatos gondolkodással megváltoztatjuk a világot című projektjét – nyilatkozta Molnár-Kovács Emese tanítónő. 

– Miből állt a felkészülés, a tevékenység? – tettem fel a kérdést, amelyre válaszként örömmel ismertette diákjai munkáját. 

– A fő célunk az volt, hogy iskolánkban meghonosítsuk a szelektív hulladékgyűjtést. A munkát azzal kezdtük, hogy természetismeret-órán csoportokat szerveztünk, amelyek három-négy diákból álltak. Ezt követően különböző módszerekkel megfigyeltük, hogy iskolánkban milyen újrafelhasználható anyagok keletkeznek nagyobb mennyiségben. Tanítványaim arra a következtetésre jutottak, hogy műanyag- és papírhulladékból gyűl a legtöbb. Ebből kiindulva úgy döntöttünk, hogy tanintézményünkben ennek a kettőnek a szelektív gyűjtését szervezik meg.

Plakátokat terveztek és készítettek, hogy népszerűsítsék az ötletet. A következőkben a végzős nyolcadikosok kivételével felkeresték az iskola 21 osztályközösségét, ötöt-hatot minden csoport. Az oktatási nyelvtől függően magyarul vagy románul ismertették a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, a gyűjtés módját, és bemutatót tartottak az újrafelhasználható papír- és műanyaghulladékokról. A tevékenység három hetet tartott, egy hetet az előkészület, kettőt az iskola tanulóival végzett munka tett ki: az előkészítős B csoport, valamint minden évfolyam A és B osztályában zajlott a népszerűsítés. A programban 471 diák, 12 alsó és 10 felső tagozatos tanár, 8 osztályfőnök és iskolánk két biológia szakos tanára vett részt.

– Hogyan foglalná össze a diákok munkájának az eredményét?

–A szelektív papír- és műanyaggyűjtésről 21 poszter készült, a plakátokat szétosztották az osztályokban, és 21 magyar és román nyelvű ismertetőt tartottak a projektről. A Bioeel cégtől támogatásként kapott dobozokból 22 papírnak és 22 műanyagnak való szemétgyűjtő edény készült el a 22 osztálynak. A háromhetes tevékenység idején 50 kilogramm papír és 20 kilogramm műanyag gyűlt össze. A meghirdetett kiállításra 190 rajz és 120 fénykép készült. 

– Milyen hatással volt az osztály tanulóira a közösen vállalt és végzett munka? 

– Szeretném hangsúlyozni, hogy mind a 14 tízéves gyermek három hónapon át kitartóan dolgozott, a projekt különböző szakaszaiban igazi csapatmunkát végeztek. A népszerűsítés során a román tannyelvű osztályokban románul tartották az ismertetőt, hogy meggyőzzék diáktársaikat a szelektív gyűjtés fontosságáról, ily módon a valós helyzetben való használattal is fejlesztették román nyelvi ismereteiket. A négy roma származású, sajátos nevelési igényű gyermek a többiekhez hasonlóan kapcsolódott be a munkába, így sikerélményben volt részük, mert nem az akadémiai tudásra épült a projekt, hanem mindennapi élethelyzetben kellett helytállniuk. Integráló terv volt, amivel egyrészt a gyermekek fejlődését lehet elősegíteni, miközben a környezetvédelem mindennapi gyakorlatát is megtapasztalhatták. 


Készen vannak a gyűjtőedényekA hulladékkal teli zsákokat rendszeresen megmértük, lejegyeztük a súlyukat, és közben megtanultak grafikont és táblázatot készíteni. Hetente segítettek a zsákokat az autómba betenni, mert hazavittem, hogy a házam elől a megszokott időpontban elvigyék a szelektíven gyűjtött szemetet. Nagyon örvendtem annak, hogy három hét után, amennyit a projekt tartott, nem hagyták abba, és iskolánk diákjai a tanév végéig folytatták a szelektív gyűjtést. Így eleget tettem ígéretemnek, és saját pénzből minden osztálynak megvásároltam a megígért két asztalitenisz-ütőt és három labdát, a kisebb osztályoknak a színes krétát. 

Nagyon jólesett a kis- és nagyobb diákok kitartása, és hiszek abban, hogy ezek a gyermekek folytatni fogják, mert az igazi változás tőlük indulhat el. A projekt hozzájárult annak a két fontos tulajdonságnak a fejlesztéséhez, ami a mai gyermekekből a leginkább hiányzik: az egyhangúság elviselése és a kitartás. 

– A pályázatkiírás szerint a diákoknak szóló projektet a British Council által a pedagógusoknak tartott angol nyelvű képzés kellett megelőzze. 

– A vetélkedőt valóban egy kétnapos online tanárképző program vezette be Klímapolitika az oktatásban címmel, amelyet februárban tartottak. Ennek célja a figyelem felhívása volt az éghajlatváltozásokkal kapcsolatos kérdésekre, és eszközök biztosítása pedagógusoknak és diákoknak a klímatudatosság és cselekvés tantermi gyakorlatba való beépítéséhez, új módszerek megismeréséhez az éghajlatváltozás elleni fellépésre.

A Klímapolitika az oktatásban tanárképzéshez tartozott, hogy a részt vevő tanár diákjaival együtt jelentkezzen egy, a programban megismert tevékenységgel a Helyi klímaakció az iskolákban megmérettetésre. Ettől függött, hogy részesül-e a kiképzést bizonyító oklevélben vagy sem. 

– Tudom, hogy nem ez az első környezetvédelmi program, amelyben Molnár-Kovács Emese tanítónő diákjaival együtt sikeresen vesz részt. Hogyan, kinek a hatására alakult ki az érdeklődése a téma iránt? Hogyan sikerült a különböző iskolákban, ahol tanított, megszerettetni a gyermekekkel a környezettudatos viselkedést?

– Már a középiskola befejezése óta aktív környezetvédő vagyok, a Focus Öko Centernél kapcsolódtam be ebbe a tevékenységbe dr. Hajdú Zoltán és felesége, Erzsébet révén. Kezdetben a Marosvásárhelyi 4-es Számú Általános Iskola diákjaival jártunk a központ által szervezett tevékenységekre, a Liviu Rebreanu Általános Iskola pedagógusaként a Carbon Detektívek nemzetközi programban való részvételért kaptam első díjat. Bukaresti diákjaimmal az Ady Endre Líceum tanítónőjeként a bukaresti közlekedés okozta levegőszennyeződést, a közlekedés zsúfoltágának enyhítési lehetőségeit tanulmányoztuk a CO2nnect program keretében, amiért a legmagasabb elismerésben részesültünk. 


Munka közben
 Fotók: Molnár-Kovács EmeseÁllandó partnerei vagyunk a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, Kiss Réka oktató rendszeresen tartott órát diákjaimnak, kirándulni voltunk, megtekintettük a madármenhelyet.

Fel vagyok iratkozva különböző környezetvédelmi honlapokra, szinte állandó jelleggel tanulmányozom a különböző pályázatokon való részvétel lehetőségét, mert egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy a mi nevelésünktől is függ, milyen környezetben fognak élni gyermekeink, tanítványaink. Ők ugyanis még fogékonyak, formálhatók, alakíthatók a környezettudatosság irányába. 

Nagy elégtétel számomra is, hogy diákjaimnak is sikerül átadni ezt az érdeklődést, amit nyertes pályázatok igazolnak. Ami a jelenlegi osztályomat, a IV. C-t illeti, a csoportvezetők mellett a többi tíz diák is megérdemli, hogy megemlítsem a nevüket: Demeter István, Fülöp Paula, Hampucz Larisa Daniela, Lukács Alex, Mucui Krisztina, Nagy-Zorgel Márk, Sipos Anita, Suciu Erik, Török Hunor, Zsigmond Izsák Sámuel.

És végül, ami a legfontosabb: úgy érzem, hogy egy iskola diákjainak a szemléletét megváltoztatva megdolgoztunk azért, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is felfigyeljen ránk, és biztosítson külön hulladéktároló edényeket a papír és a műanyag szelektív gyűjtésére, ahogy ezt a hivatalnak címzett kérésünkben is megfogalmaztuk. Azonkívül kérjük, hogy Moldovei utcai iskolánkat vegyék fel azon intézmények sorába, ahonnan elszállítják a szelektíven gyűjtött hulladékot. 

Azt is szeretnénk, ha ez a program minden marosvásárhelyi iskolában megvalósulna, ami nemcsak jól hangzó, de hasznos nevelési cél lehet.

E sorok írója is csatlakozik a Coşbuc iskola diákjainak kéréséhez, abban a hitben, hogy a szeptembertől már ötödikes diákok és iskolatársaik sikeres szelektív hulladékgyűjtési akciója, amelyet az idén is folytatnak, megérdemli az elismerést. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató