2020. szeptember 25., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„Nagyon örülök annak, hogy Romániában élő demokrácia van, amely egy ilyen szép napon is megnyilvánult, mint a mai. Egyáltalán nem zavart (hogy kifütyültek, sz. m.), minden románnak joga van a véleményéhez” – mondta Iohannis január 24-én, amikor Jászvásáron a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén összegyűlt tömegből időnként pfujolás, füttyögetés hallatszott. A tüntetők a szónoklatok között „Autópályát akarunk!” skandálással tették nyilvánvalóvá, hogy nem politikai szólamokat várnak, hanem az ország legelmaradottabb részének fejlesztését sürgetik.

Az ünnepségen jelen levő Ludovic Orban miniszterelnök sem járt különben. A hallgatóság ugyanúgy kifütyülte őt is, mint az elnököt. Ám ő úgy magyarázta, hogy ezzel „színesebb légkört” teremtettek az eseményhez. Persze sietett megjegyezni, hogy a tömegben agitátorok is voltak, köztük futballcsapatok szurkolói, és – bár nem mondta ki egyenesen –, érteni lehetett, hogy tuti, hogy pészédés felbujtásra cselekedtek a hurrogók, és csak akkor tapsolták meg a politikusokat, amikor a Bukarest–Jászvásár autópálya építéséről és Moldva felzárkóztatásáról beszéltek.

Beszédében Iohannis párhuzamot vont az 1859-es történelmi esemény és a Románia előtt álló mai kihívások között, rámutatva: ma is az ország modernizálása a tét. Hallgatóságának egy része azt sem vette jó néven, hogy Iohannis ez alkalommal is a tavaly őszig kormányon volt Szociáldemokrata Pártot (PSD) bírálta, és a parlamenti választások előre hozását sürgette, arra hivatkozva, hogy a „PSD által uralt parlament akadályozza a jobbközép kormány reformelképzeléseinek életbe léptetését”.

Ludovic Orban az elégedetlenségre reagálva kifejtette: kormányának egyik prioritása, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetésből támogatást juttasson az Erdélyt Moldvával összekötő, úgynevezett Egyesülés autópálya építéséhez. A miniszterelnök a moldvai vasútvonalak korszerűsítésére is ígéretet tett. Kíváncsian várjuk, mi lesz az ígéretekből, hiszen Moldva az ország egyedüli olyan történelmi régiója, ahol eddig egyáltalán nem épült autópálya. A régió leszakadása miatt ezt a térséget sújtja legjobban a munkaerő-elvándorlás is. A moldvai megyéket Bukaresttel, illetve Erdéllyel összekötő autópályák megépítéséért 2018 májusában több száz gépkocsivezető szervezett autós demonstrációt Bukarestben, a parlament pedig már törvényt is elfogadott az Erdélyt Moldvával összekötő Egyesülés autópálya megépítéséről. Ám, amint lenni szokott, a gyorsforgalmi út tervei sem készültek még el.

Nos, színes vagy nem színes, demokratikus vagy nem demokratikus megnyilvánulás a fütyülés és a hujjogatás, mind az elnöknek, mind a kormányfőnek jó képet kellett vágnia a dologhoz. Két választás előtt nagy luxus lett volna megsértődni vagy arrogánsan visszavágni, bármennyire is nehezére es(het)ett az elnöknek. Aki nem szokta ilyen simán lenyelni a békát. Most mégis megtette. Sőt, mint mondta, még örült is neki. Mert szavazatokra lesz szüksége hamarosan. Kérdés, mit mond majd jövőben, ha az ígéret megint csak ígéret marad?