2020. szeptember 21., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A megyei tanács végezteti

Múlt hónapban kezdődött el a Marosvásárhely–Nyárádszereda–Sóvárad–Hargita megye határa közötti 135-ös megyei út szélesítése Jedd községben. A közel négy évre tervezett beruházást szinte ugyanennyi idő alatt készítették elő.

Az útpadkát leaszfaltozzák, a sáncokat kibetonozzák
 Fotó: Gligor Róbert László


 A községen áthaladó megyei út szélesítése volt az első és utolsó, a megyei tanácshoz intézett legfontosabb kérése megválasztása után Jedd polgármesterének. Hosszú út vezetett el addig, hogy elkezdődött a munka. A terv elkészítését bele kellett foglalni a megyei költségvetésbe, tanulmányt, műszaki tervet kellett készíteni, engedélyeztetni a beruházást – sorolta a szinte négy évet fel-ölelő időszak állomásait Bányai István, aki szerette volna, ha már tavaly elkezdik a munkálatot, de ez nem volt lehetséges, csak az idén hárult el minden akadály a községen áthaladó út szélesítése, korszerűsítése útjából.

 Út, padka, sánc

 A jelenlegi útszélesség megmarad, de kétoldalt a padkát leaszfaltozzák 70 centiméter szélességben, ezeket a sávokat a kerékpárosok használhatják. Nem kerékpárút lesz, hiszen olyant csak az úttesten kívül, 

azaz a sáncokon túl lehet építeni, vagy esetleg az út mellett, de korláttal elválasztott területen, ám ezek kialakítása mindenképp hozzájárul a biztonságos és civilizált közlekedéshez. A szélesített és új padkával ellátott úttest mellett Nyárádszereda irányában a bal oldalon kibetonozzák a sáncokat, a jobb oldalon többnyire fedett sáncokkal oldják meg a csapadékvíz elvezetését az oldalt lefutó patakokba. A jeddi önkormányzat fák ültetését tervezi azokon a szakaszokon, ahol a sánc és a járda közötti részen elégséges hely marad, hogy a gyalogosok számára is kellemesebbé tegyék a környéket. Továbbá Kebele nyárádszeredai kijáratánál meg kell erősíteni az úttestet, ahol talajmozgást észlelnek időnként, ehhez fúrásra is szükség lesz.

 Azt is megkérdeztük, hogy az út szélesítése mennyiben érinti a vezeték infrastruktúrát. Az ivóvízvezeték már a talajban van az egész községben, Jedden folyik a szennyvízhálózat kiépítése, év végére eljutnak vele Kebeleszentivány végéig. Azt még nem tudják, hogy Szentiványon és Kebelében mi lesz a következő lépés, de egy biztos: amelyik beruházás hamarabb ér oda, azt valósítják meg, így esetleg az is előfordulhat, hogy később a szélesített utat meg kell bontani a vezetékek elhelyezése érdekében.

 Bányai István arra is kitért, hogy a terv nem egyezik meg pontosan a jeddiek elvárásával: külön kérte, hogy figyeljenek az útkereszteződések kialakítására, vagyis ezeken a pontokon szélesítsék az utat, hogy leszállósávot is ki lehessen alakítani. Ez belekerült a feladatfüzetbe, de a tervező másként értelmezte, s csak a mellékutcák bejáratának egy-egy rövid szakasza leaszfaltozását irányozta elő. Az elöljáró tárgyalt a kivitelezővel, az Orizont lakónegyed bejáratánál találtak megoldást, és próbálnak máshol is módosítani rajta.

 A kerékpárosok kedvelt szakasza lett a 135-ös út, ezért biztonságosabbá kell tenni  

Fotó: Gligor Róbert László


Sokan használják

 A látványosan fejlődő, átalakuló községben megnőtt a helyi autóforgalom, a megyei út Bekecsen áthaladó szakaszának újjáépítése óta a tranzitforgalom is, és ezáltal jóval zsúfoltabbá vált az út. Ugyanakkor a kerékpározók számára is közkedvelt útvonal, aminek az elöljáró örül, szeretné errefelé csalogatni a kerékpáros turizmus kedvelőit. Mindezek miatt azonban az úttestet szélesíteni kell, ezért kezdeményezte a község a megyei tanácsnál a beruházást. Ha ez megvalósul, a község területén jóval biztonságosabban és kényelmesebben lehet közlekedni, és civilizáltabb lesz a forgalom, mint az E60-as úton. A község polgármestere elmondta: nincs közvetlen visszajelzés arról, hogyan fogadta a lakosság a munkálat elkezdését, de egy ilyen beruházáshoz nem lehet negatívan viszonyulni, hiszen mindenkinek a javát szolgálja. Ez az út a település ütőere, és nem jelenthet gondot, ha biztonságossá szeretnék tenni – véli Bányai, aki már tárgyalt a nyárádmenti elöljárókkal, hogy együtt kérelmezzék az út további szélesítését legalább Nyárádszeredáig. 

Nincs elég terület

 A jeddi út esetében a cél az úttest szélesítése és megerősítése. Ez azt jelenti, hogy rendezik és szélesítik az útpadkát, és mindkét oldalon leaszfaltozzák 8,4 kilométer hosszúságban. Emellett rendezik az útkereszteződéseket, kiegyenlítik a kereszteződésekben az utak közötti szintkülönbséget. Ahol az út mellett sánc van, kibetonozzák azt. Fontos megjegyezni, hogy az utat, pontosabban az út falát sok helyen meg kell erősíteni, erre a célra helyenként külön merevítőket kell beépíteni, ez teszi költségessé a munkálatot. A padkát csak az út megerősítése után lehet leaszfaltozni, és a jelenleg hat méter széles út hét és fél méteres lesz. A munkálatok összköltsége 12 millió lej, a kivitelezési idő 44 hónap. Az idei évre a megyei költségvetésben másfél millió lejt különítettek el erre – tudtuk meg a megyei tanács sajtóirodájának munkatársától. Ami az úttest további szélesítéseit illeti az útkereszteződéseknél, Lukács Katalin elmondta: végül nem került bele a projektbe, mert nincs a megyei tanács tulajdonában az ehhez szükséges, megfelelő szélességű telek. Az utat csak akkor lehetne pluszsávval bővíteni, ha kisajátítanának területeket, de ez sok esetben nagyon problémás, mert az út településen halad át, és a kerítések olykor leérnek az útig, a sáncig.