2022. augusztus 16., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen tartották az országos katolikus hittanolimpiát

Marosvásárhelyen április 20–22. között zajlott a magyar nyelvű római katolikus országos hittanolimpia, amelyen kilenc megye 146 diákja vett részt. A színvonalas versenyre két év szünet után került sor, ami diákoknak és tanároknak egyaránt örömforrás volt, hiszen az együvé tartozás élménye nélkülözhetetlen a közösség életében. 

A megnyitó 20-án a Kultúrpalotában volt, amelyen részt vettek a megyékből érkezett diákok, tanárok és az olimpia versenybizottsága. 

A megnyitón részt vett és köszöntőt mondott Sabin Gavril Paşcan főtanfelügyelő, Illés Ildikó fő- tanfelügyelő-helyettes, dr. Vik János, a versenybizottság elnöke, Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke, Nagy Zsigmond alprefektus, Kiss Tünde szaktanfelügyelő és dr. Tamási Zsolt József, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.


A marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjai Korpos Kamilla tanárnő vezetésével nagyon színvonalas és gazdag műsort mutattak be, és gazdagították az élményt. 

Az írásbeli versenyre április 21-én került sor a katolikus líceumban. A tételeket a bizottság állította össze a versenyt megelőző napon. 

– Nagyon jól felkészültek a diákok a versenyre, ezt mutatják a jegyek is, több 10-es is volt a különböző évfolyamokon. Három feladatot kellett megoldaniuk. Az első a tárgyi tudást mérte, a második a tárgyi tudás mellett az élő hitre, a keresztény életre és a kreativitásra épült, a harmadik pedig arról szólt, hogy a mai életben hogyan lehet alkalmazni az ismereteket. Az értékelő tanárok kiemelték, hogy nagyon szép tanúságtételek születtek a gyermekek tollából, hiszen ezek a diákok valós lelki életet élnek – fogalmazott lapunk megkeresésére Kiss Tünde szaktanfelügyelő.

A katolikus országos olimpia zárónapján a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban misét celebrált dr. Kerekes László segédpüspök, majd több mint hatvan diákot díjaztak. 

Mi az első helyezettek felsorakoztatására szorítkozunk, bár minden diák dicséretet és említést érdemelne. 

Az általános iskolás tanulók között két Maros megyei első helyezett is van. Az V. osztályosok versenyét Varodi Dorottya, a marosszentgyörgyi Szent György Általános Iskola diákja nyerte, felkészítő tanára Hajdó Piroska. A hatodikosok közül a csíkszentdomokosi Bara K. Karola bizonyult a legeredményesebbnek, míg a VII. osztályosok között Molnár Eszter, a nagyernyei Apafi Mihály Általános Iskola diákja. Őt is Hajdó Piroska tanárnő készítette fel. A nyolcadikosok versenyét a kolozsvári Kun Brigitta-Boglárka nyerte. 

A líceumi évfolyamokban Nagy Helén, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium diákja, Kinczel Vivien, a Nagykárolyi Elméleti Líceum diákja, Fábián Péter, a kolozsvári Báthory István Líceum diákja és Bakos Réka, szintén a Nagykárolyi Elméleti Líceum diákja jeleskedett.

A teológiai líceumok diákjainak megmérettetésében a kilencedik osztályos László Anita, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Líceum diákja, a tizedikes Bandi Nóra, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum diákja, a tizenegyedikes Kovács Szilveszter, a Segítő Mária Római Katolikus Líceum diákja és a tizenkettedikes  Bege Lóránd, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum diákja lettek elsők.