2022. augusztus 19., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Érthetetlen késlekedés 

Továbbra is várni kell a piaci csarnok átadására 

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal az Országos Beruházási Alap (CNI) bürokráciáját hibáztatja, amiért több mint egy éve húzódik a napipiac csarnokának átadása. A munkálatokat a CNI finanszírozta 11,8 millió lej értékben, a polgármesteri hivatal önrésze 2,8 millió lej volt, amiből a környéket közművesítették. 

A jelek szerint még várni kell a csarnok átadására. A munkát végző cég illetékesei korábban azt ígérték, hogy 2019 szeptemberére befejezik. Ottjártunkkor, július 28-án valóban az utolsó simításokat végezték, elkészült a padló, és egy kisteherautóról a hűtőpultokat rakták le, és helyezték el a csarnokban. A CNI szerint már 2021 júniusában meg kellett volna nyitni a létesítményt. Azóta a polgármesteri hivatalra bízott munkálatok is elkészültek. A környék utcáit leaszfaltozták, parkolóhelyeket alakítottak ki. Csupán a zöldövezetek beültetése, néhány kupac törmelék elszállítása maradt hátra. Amint korábban írtuk, az átadást akadályozta az is, hogy elhúzódott a gáz- és a villamosenergia-ellátó vállalatok engedélyezése. Az eljárás szerint a CNI szakértőinek át kell venni a munkálatot a kivitelezőtől, és az elkészült csarnokot a beruházási alap „visszaadja” a polgármesteri hivatalnak, amely működteti azt. Félő, hogy a bürokrácia miatt ez is tovább tart, így, bár jó lenne, ha ősszel a terménybegyűjtéskor már itt árulhatnának a környékbeli kistermelők, ezt senki sem garantálja. Állítólag Cseke Attila fejlesztési miniszter azt ígérte, hogy a marosvásárhelyi uszoda avatásakor jelen lesz a szászrégeni piac átadásán is… A régeniek türelmetlenül várják, hogy a miniszter tartsa be az ígéretét, bár a vásárhelyi uszodát már megnyitották. 

Fotó: Vajda György


Egy lépéssel közelebb a terelőút elkészítéséhez 

Miután júniusban jóváhagyták Szászrégen kerülőútjának megvalósíthatósági tanulmányát, Bukarestben július 20-án Márk Endre, a város polgármestere – majd itthon az érintett települések elöljárói – aláírták Sorin Grindeanu szállításügyi miniszterrel azt a partnerségi szerződést, melynek értelmében hozzáfoghatnak a közbeszerzési eljárás, majd a műszaki terv elkészítéséhez, így egy óriási lépéssel közelebb kerültek a megvalósításhoz. Tekintettel arra, hogy Romániában egy új út építése az ötlettől a kivitelezésig egy évtizedbe is beletelhet, ez valóban jó hír a szászrégeniek számára. 

Persze ez a város sem kivétel, hiszen több mint öt éve tervezik, beszélik, hogy jó lenne egy olyan út, amely a városközpont forgalmát tehermentesítené, ugyanis a Marosvásárhely – Beszterce vagy Marosvásárhely – Maroshévíz irányába (és fordítva) tartóknak át kell haladniuk vagy a főtéren, vagy az Unirea negyeden, és így, bár az utóbbi jó alternatíva, zsúfolttá teszi a város utcáit. A kormányon levők ígéreteivel megtelt a szászrégeni hivatal „padlása”. Az első terv 2004-ben készült el, akkor született egy kormányhatározat, az országútügyi igazgatóságot (CNAIR) bízták meg a kivitelezéssel, a munkálatokat pedig a központi költségvetésből finanszírozták volna. Azóta a polgármesteri hivatal többször is megsürgette a munkálatot az illetékeseknél, de süket fülekre talált, a leggyakoribb kifogás a pénzhiány volt. 2019-ben Răzvan Cuc korábbi PSD-s szállításügyi miniszter is járt Szászrégenben, elővették a tervet, és megígérte, hogy előmozdítja az ügyet. Viorica Dăncilă PSD-s kormányfő 2019 májusában járt a városban, és azt ígérte, hogy „néhány nap múlva” meg lehet hirdetni mind a marosvásárhelyi, mind a szászrégeni terelőút kivitelezését. 2020-ban az országútügyi igazgatóság szakemberei nekifogtak a 2004-es nyomvonal alapján a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének. Közben kiderült, hogy a terv majdhogynem hasznavehetetlen, mert az út több magánterületet, időközben felépített házat érintene. Aztán a polgármesteri hivatal tisztázta a telekgondokat, módosították a nyomvonalat, amit az útügyi hatóság illetékesei elfogadtak. 

A legutóbbi változat szerint a terelőút 12,7 kilométeres lesz. Szászrégen nyugati részén, a 15A és a 16-os jelzésű országút kereszteződéséből indul, a település délkeleti részén halad át, keresztezi a 15-ös jelzésű Marosvásárhely–Szászrégen országutat (a Beresztelke fele vezető út körforgalmáig), és a város északkeleti részén ér véget, a Szászrégent Maroshévízzel összekötő útszakasznál, a település kijáratánál. 17 hidat kell építeni, többek között azért, mert az út kétszer haladna át a Maros felett, át kell hidalni a Görgény-patakot, kétszer a vasutat és a Marosvásárhely–Maroshévíz országutat. Az elképzelés szerint a körgyűrű a Beresztelke határában levő körforgalomtól indulna, megkerülné a várost, átmenne a Maroson, érintené a petelei elágazást, ahol viaduktot kellene építeni a községi út felett, továbbá a Kastamonu fafeldolgozó gyár mellett elhaladva a Mocsár-erdő szélén vezetne. Innen a görgénysóaknai út felett, a Maroson át haladna tovább a körgyűrű, majd a Marosvásárhely–Maroshévíz országútba torkollna. A Marosvásárhely felől érkezők a Görgény völgye felé tartva hajthatnának fel és le a terelőútról(ra). A munka hozzávetőleg 28 millió euróba kerülne. 

Az aláírást követően a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal meghirdetheti a versenytárgyalást a műszaki-gazdasági terv elkészítésére, és miután ezt a helyi tanács elfogadja, a kivitelező kiválasztására is kiírhatják a pályázatot. A minisztériummal kötött szerződés értelmében a terelőutat 2024-ben át kell adni. „Ismerve a hazai körülményeket, okkal kételkedünk abban, hogy nem tartják be a határidőt, így az is jó hír, hogy a terv közelebb került a megvalósításhoz” – mondta Márk Endre polgármester. 

 A terelőút nyomvonala

Fotó: Vajda György


Hozzáfoghatnak az Abafájai utcában a főjavításhoz 

A polgármesteri hivatal 2021-ben nyert uniós támogatást a 7-es számú központi fejlesztési ügynökségen keresztül. A Regionális Operatív Program keretében, még a 2014-2020-as pénzügyi időszakra, 74 millió lejt szántak Szászrégen beruházási munkálatainak finanszírozására. 

Tavaly írta alá a szerződést a hivatal a Florea Bogdan iskola felújítására, felszerelésére és az Abafájai utca főjavítására. A projekt értéke akkor 31,7 millió lej volt, ebből az uniós támogatás 25,4 millió lej. Kivitelezési határidőnek 2023. szeptember 30-át jelölték ki. Az Abafájai utcát korszerűsítik, ami azt jelenti, hogy az aszfaltozás mellett parkolóhelyeket, autóbusz-megállókat, járdát, az utca mellett zöldövezetet is kialakítanak, és kicserélik a szennyvízcsatorna bekötéseit. Mintegy 205 bekötést újítanak fel, 133 újat létesítenek, továbbá esővíz-elvezető árkokat alakítanak ki 2437 méter hosszan. Továbbá megújul az utcai világítás, és a kábeleket földben levő csatornába helyezik, optikai kábelt is húznak. 

A finanszírozási szerződés megkötése után több mint egy évvel jutott oda az útjavítási projekt, hogy október elejétől a kivitelező hozzáfog a munkálatokhoz, így valószínű, hogy jövő szeptemberig forgalomkorlátozásra kell számítani. Nem egyszerre, hanem szakaszokban dolgoznak, a Lidl nagyáruház és a „kereszt” közötti részen kezdődnek el a munkálatok. A helyszínváltozásokat időben közli majd a polgármesteri hivatal a lakosokkal, legalábbis ezt ígérte. 

Fotó: Nagy Tibor