2019. augusztus 17., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Újraéledt a Sachsenhof panzió

Legutóbb 2015-ben írtunk arról, hogy üresen áll Szászbogács központjában korábban működtetett panzió, ahol évekig bérelt repülőgépekkel érkező dán turistacsoportokat nyaraltattak. A gazdasági válság a légitársaságokat is érintette, így visszamondták a járatokat. Torben Schreiber vállalkozó úgy döntött, hogy feladja a bogácsi vállalkozást, saját hazájában működteti a céget, így gyakorlatilag csődbe jutott a romániai üzlet. A panzió 2002-től 2012-ig működött, ezt követően 2018 szilveszterekor nyitotta meg ismét kapuját a vendégek előtt. 

Az újjáéledt vállalkozásról Alexandru Ştef, a Sachsenhof (jelentése: szász udvar) vendéglő és panzió adminisztrátora számolt be lapunknak. Elmondta, hogy egy erzsébetvárosi, szász gyökerekkel is rendelkező egyéni vállalkozó, Roşu Eugen Marius döntött úgy, hogy megvásárolja az ingatlant. Egyrészt szerette volna azt, hogy legyen ahova „hazajönnie”, másrészt fantáziát látott abban, hogy az egykori szász életet és hagyományt felelevenítve a turisztikai vállalkozást is fellendítse. Az egykori dán tulajdonossal 2017-ben megkezdte az üzleti tárgyalásokat, 2018 nyarán sikerült megegyezniük. A vásárlást követően új céget kellett létrehozniuk, és azóta hozzáfogtak a vállalkozás talpra állításához. Szerencsére az ingatlan elég jó állapotban megmaradt. Alexandru Ştef nagyapja, édesapja is az egykori dán panzióban dolgozott, és ő is gyerekként segítette a munkájukat, amikor vendégek voltak. Örömmel elfogadta a felkérést, hogy vállalja el a turisztikai egység adminisztrálását, hiszen a falu szülötteként igen jól ismeri a környéket. 

Fotó: Vajda György


Az előző vendéglátó egység zárt rendszerben működött, most bárki számára elérhetővé teszik a szolgáltatást. A szilveszteri mulatságra adták ki először a szobákat és a vendéglőt, azóta gyakorlatilag nyitva van az egység. Egyelőre ajánlatos előre érdeklődni és úgy foglalni. A szállást reggelivel együtt ajánlják, s ha van rá igény, akkor ebédet és vacsorát is felszolgálnak, mert a szakácsnő falubeli, és nem gond a főzés. Tisztában vannak azzal, hogy a kezdetekben nem lesz nagy a forgalom, ezért egyelőre – az előre megbeszélt foglalások mellett – hétvégeken vállalják a teljes ellátást. 

– Megőriztük a szobák rusztikus jellegét, és ez az előnyünk. Amikor tavaly egy nagy ünnepségre hazatért a ház egykori tulajdonosa, örömmel nyugtázta, hogy a tulajdonoscserét követően az általa használt szász népi hímzésű függönyök megmaradtak. Csendes, szép a vidék, aki el akar szakadni a nagyváros zajától, itt megpihenhet. Meg lehet látogatni a környék szász falvait, erődtemplomait. A bogácsi is híres, hiszen 1300-ban épült, és itt van Erdély legjobb állapotban levő középkori (1518) szárnyas oltára. Bortermő vidék lévén mind Bogácson, mind Magyarsároson remek pincészetek vannak, de lehet kirándulni a környékbeli erdőkbe, közel van Medgyes, Dicsőszentmárton, a zsidvei pincészet, a Szász Hordója nevű fogadó. Akit érdekel, betekinthet a hagyományos falusi életbe is, bármelyik gazda szívesen látja az idelátogatókat – szóval van kínálat bőven. Nyári idényben igyekszünk erre kialakított programokat is felajánlani vendégeinknek. Nyáron, amikor jó az idő, a teraszhelyiséget is megnyitjuk, így az ide rövid időre betérő vendégek is megismerhetik kínálatunkat – mondta az adminisztrátor, és hozzátette: hosszú távú terveik között szerepel a bővítés, ugyanis a korábbi dán vállalkozótól megvásároltak még egy házat, ahol 9 szoba van és egy nagyobb, hozzá tartozó telek. Ide istállókat építenének, lovakat vásárolnának, és a szolgáltatást kiegészítenék lovas turizmussal is. 

A panzió két épületben rusztikusan berendezett 17 szobával, 40 ággyal, konyhával várja azokat a vendégeket, akik csendre és nyugalomra vágynak. 


Patthelyzetben a földosztás 

Lehetetlen helyzetbe került Szászbogács földosztó bizottsága, ugyanis nem tudnak visszaszolgáltatni 104 hektár földet az egykori jogos tulajdonosok leszármazottainak, mivel a község nem rendelkezik többletterülettel. 

Az egykori Állami Mezőgazdasági Vállalat, majd később az Agrozooviticola Rt. tulajdonát képező 400 hektár terület az egység csődbe jutását követően visszakerült az Állami Vagyonkezelő Ügynökséghez (Agenţia Domeniului Statului). A csődbíró a földterület mellett az ingatlan vagyontárgyai között feltüntette az egykori teraszosított szőlőst, a szőlőtőkéket tartó oszlopokat, az öntözővizet tároló medencét, amelynek időközben nyoma veszett, és a terület nagy része ma is parlagon hever. A Szászbogácsi Polgármesteri Hivatal erre hivatkozva kérte az ügynökséget, adja át az önkormányzatnak a területet, mivel több egykori tulajdonos is igazolja, hogy volt itt földje. Balázs Attila, Szászbogács alpolgármestere elmondta: lehetetlen helyzetbe kerültek, ugyanis a volt állami, jelenleg magáncégként működő talajjavító vállalat évente olyan karbantartási munkálatokat számolt el a teraszokon, amelyet el sem végzett. Ahhoz, hogy visszaszolgáltassák a területet, nemcsak az Állami Vagyonkezelő Ügynökség jóváhagyása szükséges, hanem a talajjavító vállalat, illetve a megyei mezőgazdasági igazgatóság képviselői is ebbe bele kell egyezzenek. Míg a múlt héten az ügynökség munkatársai a helyszínen dokumentálódtak, addig az utóbbiak még nem foglalkoztak az üggyel. 

Az ügynökség képviselői a 2005-ben kibocsátott 207-es sürgősségi kormányrendeletre hivatkoznak, amely módosította az állami 

vagyoneszközök értékesítésére vonatkozó 51/1998-as kormányrendeletet, miszerint konkrétan az a cél, hogy 50-50 hektáros parcellákra felosztva – megőrizve az állami tulajdonformát – olyan fiatal gazdákat keressenek, akik hajlandók a területet – állami és uniós támogatással – szőlővel újratelepíteni és gondozni. 

Az alpolgármester szerint ebben a helyzetben csak úgy rendezhetik a földtulajdonjog-visszaigénylők kéréseit, hogy a község legelőiből mérik ki a parcellákat. Ez azonban újabb akadályokba ütközik. Egyrészt nem biztos, hogy az ajánlatot elfogadják azok, akiknek úgymond jobb helyen voltak az állam által egykor bekebelezett földjeik, másrészt pedig a legelő rendeltetését – az érvényben levő törvényeknek megfelelően – csak kormányrendelettel lehet megváltoztatni, és ez is hosszas, bürokratikus folyamat. Hírek, információk 

Kataszterezés 

Marosvásárhelyi céggel kataszterezik a község területét. Nemrég a polgármesteri hivatalban és több hirdetőtáblán kifüggesztették a felmérést segítő szükséges okiratok lajstromát. A dokumentumokat 30 napos határidővel kell beszerezni és felmutatni a szakértőknek. Összesen 3800 hektár területet katasztereznek, ebből 3470-et mérnek fel a cég munkatársai. Először a Botorka és Bogács közötti 142-es megyei út mentén található területeket kataszterezik. Bogácson a kültelkek 99%-a rendezett, ugyanis egykori tulajdonosaik, a szászok igen pontos kimutatást végeztek. Itt a gondot a beltelkek felmérése okozza, hiszen a kommunista korszakban Németországba települt tulajdonosok sok esetben úgy adták át a földet, vagy vették át helyüket mások, hogy a tulajdonjogot azóta sem tisztázták. 

Járdajavítás, bővítés 

Tavaly a polgármesteri hivatal önrészből 1800 méternyi járdát tett rendbe a községközpontban. A beruházás értéke mintegy 300.000 lej volt. Az idén Magyarsároson is hozzáfognak hasonló munkálatokhoz. A tervek szerint 1200 méteren lesz új járda. 

Új orvosi rendelő 

Nemrég aláírták a kivitelezési szerződést egy orvosi rendelőknek és gyógyszertárnak otthont adó épület felhúzására Szászbogácson. A beruházás 697.593 lejbe kerül. Az összeget az országos helyi fejlesztési alapból biztosítják. 

Korszerűsítik a közvilágítást 

Nemsokára új oszlopokat és LED-égős lámpatesteket helyeznek ki a községben. Nemrég aláírták a munkálatok támogatására vonatkozó szerződést, aminek értéke mintegy 600.000 lej. Amint kiválasztják a kivitelezőt, hozzáfognak a munkálatokhoz. A napokban nem a közvilágítási rendszeren dolgoztak, hanem megváltozott a kábeltévé-szolgáltató, és az RDS-RCS cég munkatársai húzták ki az új vezetékeket. 

Befejezik az iskolát 

Közel két évtized után végre befejezik Bogácson az általános iskola bővítését. (Sz.m.: a beruházásról többször írtunk.) A kivitelező cég, a dicsőszentmártoni Electro Serv Tehnic Trust képviselőinek ígérete szerint idén augusztus 29-én adják át a munkálatot az önkormányzatnak. Jelenleg a tető alá került épület osztálytermeinek közfalait építik, hozzáfogtak a belső vakoláshoz, és fokozatosan a helyükre kerülnek a nyílászárók. 

Kulturális élet 

Magyarsároson hosszú kihagyást követően a felújított kultúrotthonban sikerült karácsony után tartalmas előadást szervezni a Balázs Zoltán és Kendi Róbert által irányított amatőr színjátszó csoport tagjainak fellépésével. Farsang bál nem lesz, de néhány fiatal (Szabó Levente, Székely Varga Zsiga, Székely János, Csucsák József Attila) felújított egy olyan rendezvényt, amely 2004-ben volt ugyan, de időközben elmaradt. Az ún. vinitúráról, vagyis jövevénybálról van szó, amelyet elsősorban a faluba betelepültek szerveznek. A mulatság február 23-án, szombaton 14 órától lesz a magyarsárosi kultúrotthonban. 

Nemrég Iszlai László tanár kezdeményezésére beindult az egyházközség égisze alatt működő férfidalárda, és azt is megtudtuk, hogy a nőszövetség készül a Küküllő menti unitárius egyházköri találkozóra, amelynek Magyarsáros lesz a házigazdája.