2020. augusztus 4., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

2014-ben alakult az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület, amely 2018 óta intenzíven dolgozik egy speciális, magyar tannyelvű oktatási központ felépítéséért Székelyudvarhely központjában látássérült gyermekek és fiatalok számára. Jelenleg hét speciális iskola működik országszerte vak gyermekeknek, ezekben az oktatás román nyelven folyik, holott a vakok és gyengén látók oktatásának figyelemre méltó hagyománya van Erdélyben, és az anyanyelven való tanulásuk jogát az alkotmány és a vonatkozó törvények is szavatolják. 

Az iskola alapításával kapcsolatban a látássérültek erdélyi oktatásának történetéről és az új iskola alapításáról Várday Zsolt építész részletes tanulmányt készített. Ebben olvashatjuk, hogy a vak gyermekek számára Erdélyben az első iskolát 1900 őszén nyitották meg a Kolozsvár szabad királyi város tanácsának, a város polgárainak és az akkori magyar parlament hathatós támogatásának eredményeként. A kolozsvári Honvéd utcában megnyílt Vakok Országos Intézetében 1900. október 10-én tíz vak növendék kezdte meg az iskolát. Az öt évig tartó képzés során az ismert tantárgyak (számtan, nyelvtan, földrajz, történelem, természetrajz, torna, rajz, ének) mellett érzékeltető oktatás, kézügyesítő gyakorlatok, írás-olvasás latin betűkkel, írás-olvasás Braille-jegyekkel szerepelt az órarendben. Az ipari, azaz mesterségre oktatás keretében a kefekötést, nádszékfonást, kosár-, szalma- és gyékényfonást tanították. Az 1914-es jelentésben már 47 vármegyéből származó 135 növendék neve jelenik meg, akik közül 22-en árvák voltak. A mindenkori oktatási minisztérium fennhatósága alá tartozó intézet pedagógusait a vakok budapesti országos nevelő- és tanítóképző intézetében készítették fel a speciális feladatra. 

A diáklétszám gyors növekedése szükségessé tette az épület bővítését, újabb épület emelését. Ehhez sikerült a Honvéd utcai 23–25. számú telket megvásárolni, ahova 1914-ben megkezdték egy új kétemeletes épület felhúzását, amelyet feltehetően Hajós Alfréd tervezett. Reményeiket, hogy az 1915/16-os iskolai évet már az új épületben kezdhetik, elsöpörte a világháború. A félbemaradt épületet 1925-re fejezték be, és az impériumváltás nyomán abban indították be a vakok román nyelvű oktatását. Az 1940-es visszacsatolást követően négy évig a Vakok Állami Intézete nevet viselte, majd 1945-ben visszakapta 1940 előtti nevét. 1990 óta újra Liceul pentru Deficienţi de Vedere (Látássérültek Líceuma) az elnevezése.

A tanulmány készítésekor 13 magyar anyanyelvű gyerek tanult a kolozsvári vakok iskolájában, ahol anyanyelvükkel a fakultatív magyar nyelvű foglalkozásokon találkozhattak az intézetbe bejáró magyar szakos tanár, gyógypedagógus lányok, teológiai hallgatók segítségével. 

Jelenleg a Romániai Magyar Nemlátók Egyesületének tudomása szerint a hazai látássérültek nemzetiségéről, etnikai hovatartozásáról nincsen hivatalos statisztikai adat. Ezért becsléssel lehet megállapítani a magyar nemzetiségű látássérült gyermekek számát, ami közel 200 lehet. Maros, Hargita és Kovászna megye magyar lakosságát véve alapul, körülbelül 96 kiskorú látássérülttel lehet számolni. 

„A fogyatékos és/vagy a sajátos nevelési igényű gyermekeknek és fiataloknak joguk van az anyanyelvi tanuláshoz és oktatáshoz” – erősíti meg a korábbi törvényes előírásokat a 2007-es 51. számú sürgősségi kormányrendelet 4. cikkelye. Az erdélyi magyar látássérült gyerekek helyzetét elemezve az érintett szülőkkel, székelyföldi és magyarországi gyógypedagógusokkal való beszélgetések alapján az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület szükségesnek látja az önálló, szegregált, bentlakásos magyar tannyelvű oktatási intézmény létrehozását.

A fokozatos integráció híveiként az elemi oktatást szegregáltan, az általánost félintegráltan, ahol a látássérült gyerekek a szünetekben és iskolán kívüli tevékenységek alkalmával találkoznak látó társaikkal, míg a gimnáziumi oktatást kizárólag teljesen integráltan kívánják megvalósítani. Ugyanakkor szeretnének szakmát is tanítani azon gyerekek számára, akik nem tudnak, nem akarnak középiskolát végezni. Fontosnak tartják megemlíteni azt a tényt, hogy alternatív megoldást szeretnénk nyújtani azoknak a szülőknek, akik jelenleg az integrált oktatást magyar nyelven, vagy a szegregált oktatást román nyelven választották, és választási lehetőséget nyújtani azon szülőknek, akik a kiskorú látássérült gyerekeik részére keresik a számukra legmegfelelőbb oktatási intézményt és formát, követve ezzel a nemzetközi viszonylatban is jól bevált módszereket. 

„Tudatában vagyunk, hogy nagy és nemes célkitűzésünk, tervünk van, olyan témához sikerült nyúlnunk, mellyel az utóbbi évtizedekben senki nem foglalkozott, és melynek elérésében összefogásra és tetemes összegre rúgó anyagi finanszírozásra lesz szükség. Az is eléggé nyilvánvaló, hogy a román állam segítségére nem nagyon számíthatunk, erre az elmúlt majd’ egy évszázad, mely idő leforgása alatt a magyar ajkú látássérültek anyanyelvi oktatása terén az állami szféra felől semmilyen lépés nem történt. Példát véve és felbuzdulva az első erdélyi, a Vakok Kolozsvári Államilag Segélyezett Intézetének történetéből, mely kezdeményezés szintén a civil szféra irányából indult, és annak hathatós segítségével valósult meg, elérkezettnek látjuk az időt, hogy felkaroljuk kis sorstársaink ügyét, dolgozzunk legjobb tudásunk szerint azon, hogy létrejöjjön, felépüljön és beinduljon a látássérültek speciális, magyar tannyelvű, bentlakásos oktatási intézménye Székelyudvarhelyen. E települést ideálisnak tartjuk, mert Székelyudvarhelyt iskolavárosnak is nevezik nagy múltú és erős oktatási intézményei miatt, mely intézmények és annak tanárai biztosíthatják az iskola általános pedagógusait. 

Az általunk elképzelt és elvárt oktatási központ beruházásának hozzávetőleges ára 5 millió euró. Ennek az összegnek egy része rendelkezésünkre áll, mely összeget kizárólag erre a célra lehet fordítani… 

Nem egy iskolát, hanem az egyetlen olyan iskolát akarjuk felépíteni, amely képes lesz kiszolgálni az Erdély-szerte élő, magyar anyanyelvű látássérült gyerekek és fiatal felnőttek tanulási igényeit. Szeretnénk Maros megyében is minél több érintett családdal fölvenni a kapcsolatot, ahogy ezt megtettük Hargita és nagyrészt Kovászna megyében.Tudnunk kell a szülők véleményét, fel kell mérnünk, hogy mekkora igény van erre a szolgáltatásra. Nagyon-nagyon fontos lenne, ha rendelkeznénk a Maros megyei látássérültségben érintett családok valamilyen elérhetőségével, a kapcsolatfelvételt mi intézzük. Nem jelent nagy problémát, ha az adatok nem teljesek, gondolom, hogy a hír a munkánkról el fog terjedni. És feltételezzük, hogy az érintett családok közvetlenül vagy közvetetten tartják egymással a kapcsolatot, és »hólabdaszerűen« eljutunk majd mindenkihez, aki erre igényt tart” – olvasható Máté Zsolt menedzserasszisztens felhívásában. 

Elérhetőségek:

tel.: 0040-755-703-308, e-mail: mate.zsolt@erdelyivakiskola.org, weboldal: https://erdelyivakiskola.org/hu/,

facebook: Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület,

cím: Odorheiu Secuiesc, str. Tomcsa Sándor 9/31, CUI 32954132.