2021. október 17., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Sanctus Emericus Egyesület mint jogi személy továbbra is létezik és teljesíti mindazokat a feltételeket, amelyeknek alapján bármely bejegyzett egyesülettel vagy alapítvánnyal – így a Kolping családdal is – szövetségre léphet.

A Sanctus Emericus Egyesület ügyvezető elnökeként a Népújságban megjelent cikkhez szeretnék hozzáfűzni egypár kiegészítést.

A katolikus oktatásnak ne csak múltja, jövője is legyen! című cikkben Kiss Géza – arra hivatkozva, hogy a Sanctus Emericus Egyesület alapító tagjai előrehaladott életkorúak (80 év körüliek) – arra kérte az egykori Római Katolikus Gimnázium öregdiákjait, akik az összejövetelen megjelentek, hogy a Sanctus Emericus Egyesületet mint bejegyzett jogi személyt szüntessék meg és ezt egy jogi személyiség nélküli baráti körrel helyettesítsék.

Alulírott jogászként, alapító tagként, ügyvezető elnökként hevesen tiltakoztam a javaslat ellen, amit azzal indokoltam, hogy a Sanctus Emericus Egyesület egy jogilag elismert civil szervezet, meghatározott feladatkörrel, amely összmagyar érdekeket képvisel mind hazai, mind külföldi viszonylatban. Ezzel ellentétben a baráti kör nem elismert jogi forma, nincs annak meghatározott jogköre és nem lehet jogalanya bizonyos jogoknak és kötelezettségeknek, nem képvisel összmagyar érdekeket, mint egy jogilag bejegyzett civil szervezet, a Sanctus Emericus Egyesület, amelynek jelene és jövője nem a felszámolásban, hanem a tagság fiatalításában áll. Ilyen értelemben tájékoztattuk a jelenlevőket, hogy három fiatal tanár felvételét kérte az egyesületbe, amelyről a közgyűlésnek kell döntenie.

Következésképpen a Sanctus Emericus Egyesület mint jogi személy továbbra is létezik és teljesíti mindazokat a feltételeket, amelyeknek alapján bármely bejegyzett egyesülettel vagy alapítvánnyal – így a Kolping családdal is – szövetségre léphet, tekintettel arra, hogy engedélyezett feladatköre hasonló, nyilatkozta az összejövetelen a Kolping család elnöke, Birtalan István.

Kiss Dénes
jogász