2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Elballagtak a nyolcadik osztályosok

Hétfőtől már a képességvizsgák várják az idei tanévben nyolcadik osztályt végzett mintegy 4700 Maros megyei diákot, akik ezen a héten búcsút inthettek többévnyi tanulás, öröm, izgulás és csínytett színhelyének, a kedvelt vagy nem kívánt iskolák épületeinek, gondolatban járhatták be utoljára annak jól ismert tantermeit, minden zegét-zugát.

A világjárvány miatt legtöbb helyen nem tartottak évzáró ünnepélyt, legfennebb a virtuális térben búcsúztak a diákok és pedagógusok, míg néhány iskolában zárt körben tettek pontot a nem szokványos idei tanév végére.

A nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolában idén péntekre időzítették minden osztály évzáróját, de ezen csupán néhány diák és tanár vett részt, ők az épület tágas előterében, ugyancsak a virtuális térben értékelték az elmúlt időszakot. Fancsali Ferenc tanár köszöntője után Trufán József iskolaigazgató kiemelte: ebben a tanévben olyan kihívásokkal kellett szembenézni, amelyre sem a pedagógusok, sem a diákok, sem a szülők nem voltak felkészülve, ennek ellenére mindent megtettek, hogy az internet kínálta lehetőségek révén kapcsolatban álljanak minden diákkal, és az iskola feladatához híven oktassák és neveljék őket. Egy iskola sikeressége, eredményessége nemcsak a pedagógusok munkáján, az iskola tárgyi feltételein, felszereltségén, hanem a diákok hozzáállásán és tanulásán is múlik – hangsúlyozta az intézmény irányítója. A szülői bizottság nevében felszólaló Kátai Judit nemes feladatként értékelte a búcsúzást, amely lezár egy időszakot a gyerekek éle-tében, és jelzi egy másik életszakasz kezdetét. 

Az osztályfőnökök sorában Kacsó Adél a különös időszakra figyelmeztetett, Kiss-Szőcs Karolina azt kívánta a végzősöknek, hogy boldog és sikeres embe-rekké váljanak, Damó Zsolt higgadtságot és sikert kívánt a vizsgákon, és sikeres beilleszkedést a középiskolai évekre. 

A nyolcadikosok búcsúztak az őket köszöntő következő évfolyamoktól, akiknek átnyújtották az iskolát és tudást jelképező kulcsot, majd szomorúan vették tudomásul, hogy batyuikat nem vehetik vállukra, nem sétalhatnak ki együtt az iskolakapun, de titokban még visszanézhetnek és elbúcsúzhatnak mindenkitől és mindentől, mert élmények és emlékek kötik őket ide.

Rendhagyó, eddig elképzelhetetlen módon zárult az idei tanév a végzősök számára  

Fotó: Gligor Róbert László


Online díjazták a legjobbakat

A nyolcadik osztályok legjobb tanulóinak Szakács Ágnes (9,97), Nagy Imre (9,94), Oltyán Lilla Viola (9,91) és Ţarca Anita Judit (9,77) bizonyultak, az iskola legkiválóbb, tízes általánost elért diákja a 6.B osztályos Fekete Virág lett. A negyedik osztály legjobbjaiként Novák Evelin, Bartók Viktória (Szereda), Borbély Brigitta (Demeterfalva), Bodor Alexia (Székelytompa), Frunza Rajmond (Székelysárd), Szabó-Mészáros Andrea (Kisszentlőrinc) és Fábián Izabella (Székelymoson) végeztek. Ugyanakkor díjazták a megyei, országos és nemzetközi tantárgyversenyeken részt vevő és sikereket elért diákokat is. 

A 2019–2020-as tanévben a Deák Farkas iskolában Nyárádszeredában és a hozzá csatolt településeken összesen 820 diák tanult, ebből ebből 242 gyerek óvodás, 578 pedig előkészítő, elemi és felső tagozatos. A nyolcadik osztályt 66 tanuló fejezte be, kettő lezáratlan maradt.


Búcsúztak a középiskolások is

A nyárádmenti kisváros középiskolájában is az utolsó felkészítő napon, pénteken szerényen búcsúztak el egymástól a tanárok és végzős diákok. Az idei tanévet az elméleti osztályokban 28 humán, illetve 23 természettudomány szakos diák zárta, három közülük nem jelentkezett az idei érettségire. A szakoktatásban tanuló tizenegyedikesek a következő napokban fejezik be tanulmányaikat a dolgozataik elkészítésével és összevont gyakorlatokkal: az autószerelő osztályban 17, a kereskedelmiben 25 tanuló zárja a ciklust.

A végzős tizenkettedikesek legkiemelkedőbb tanulója a székelybői Papp Paula (9,77) volt az idén, és a négyévi átlagot tekintve is ő a pálmavivő 9,57-es általánossal – tudtuk meg Fülöp László igazgatótól.