2021. október 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„Önkormányzataink a családok szolgálatában”

Szeptember 16-án, csütörtökön közel 200 önkormányzati vezető részvételével zajlott az RMDSZ országos önkormányzati konferenciája Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében. A tanácskozás központi témája a családtámogatás volt. 

Kelemen Hunor szövetségi elnök beszámolt a kormányzás elmúlt nyolc hónapjában elért eredményekről, amelyekkel az önkormányzatokat segítik. „Kezdeményeztük, hogy a személyi jövedelemadó teljes egészében az önkormányzatoknál maradjon. Az Anghel Saligny fejlesztési keretprogramból 50 milliárd lej áll rendelkezésre víz- és gázhálózat kiépítésére, utak javítására a következő hat évben. Ugyanakkor elfogadtattuk, hogy a kormány idén ősztől átvállalja a bölcsődei ellátás költségeinek terhét, így a kisközösségekben is működhetnek majd bölcsődék. Ezek a kezdeményezések mind azt szolgálják, hogy családjaink megerősödjenek. Mert erős családok nélkül nincs erős és sikeres közösség” – mondta.


Panelbeszélgetés megyei tanácselnökökkel

Az Önkormányzataink a családok szolgálatában panelbeszélgetés résztvevői, Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyék RMDSZ-színekben megválasztott megyei tanácselnökei és megyeszékhelyi polgármesterei az általuk vezetett intézmények családbarát intézkedéseit ismertették. Olyan sikeres, átvehető programokat, kezdeményezéseket mutattak be, amelyek minden közösség, település családjainak hétköznapjait jobbá, élhetőbbé tehetik.


Bernády György Önkormányzati Akadémia

Cseke Attila fejlesztési, Tánczos Barna környezetvédelmi, valamint Novák Eduárd ifúsági és sportminiszter, illetve Hegedüs Csilla európai alapokért felelős államtitkár ismertették azokat a kormányzati programokat, amelyek helyi közösségek fejlesztései számára nyújtanak támogatást. A folyamatosan változó politikai és szabályozási közegben az idejében megszerzett információ, tájékozottság, a hálózatban való együttműködés kulcsfontosságú. Az RMDSZ által kezdeményezett Anghel Saligny és bölcsődeépítési programok, az országos helyreállítási és rezilienciaterv (PNRR), valamint más hazai és európai forrásokkal kapcsolatos legfrissebb tudnivalók, tájékoztatás célja, hogy az önkormányzatok, a családi mindennapok legfőbb alakítóiként, élni tudjanak ezekkel a lehetőségekkel.

A konferencia záróakkordjaként Horváth Anna ügyvezető alelnök bemutatta az RMDSZ ügyvezető elnökségének Bernády György Önkormányzati Akadémia kezdeményezését. Az októbertől induló képzés- és mentorprogram a szakmaiságon, digitalizáción és innováción alapuló hatékony közszolgálati rendszerek kialakítását szolgálja valamennyi, RMDSZ által vezetett megyei és helyi közigazgatásban.

Fotó: RMDSZ/Országos önkormányzati konferencia 


Most már lehet és kell is dolgozni 

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke felidézte a 2012-es önkormányzati választásokat, amikor az RMDSZ elveszítette a megyei önkormányzat vezetését, és Marosvásárhely polgármesteri tisztségét sem sikerült visszaszereznie. 2016-ban a szövetség megnyerte Maros megyét, de Marosvásárhelyt továbbra is Dorin Florea vezette, így négy évig azzal kellett foglalkoznia a megyevezetésnek, hogy visszaadja az embereknek a hitet, hogy kitartó munkával lehet eredményeket elérni. 

„Most már lehet és kell is dolgozni. Élhető településeink kell legyenek. Ma már ez elképzelhetetlen ivóvíz, villanyáram, víz-, gáz-, csatornahálózat nélkül. Fontos, hogy legyen korszerű óvoda, iskola, ahová bizalommal, nyugodt szívvel viszik a szülők a gyerekeiket. Ezeknek az intézményeknek a működtetését, fenntartását kell vállalnunk, hiszen ha a szülő biztonságban érzi magát, biztonságban tudja a gyerekét, amíg dolgozik, akkor nyugodtabb szívvel dönt a gyermekvállalás, családbővítés mellett” – mondta Péter Ferenc, aki fontosnak tartja a közösségépítést is. Hangsúlyozta: „A közösségépítés jelentőségét sohasem szoríthatja háttérbe az infrastrukturális fejlesztések fontossága. Nem elegendő az aszfaltút, a kultúrotthon, az új iskola és a korszerűen felszerelt óvoda, ha nincs aki kihasználja azokat. Ezért kell mindkettőre egyformán figyelni.” 

Kiemelte az RMDSZ-es polgármesterek segítőkészségét, akik a Maros megyei szervezetben 2018-ban létrehozták a szolidaritási alapot, amellyel elsősorban a megyebeli települések életében jelentőséggel bíró, közösségformáló erejű, közérdekű beruházásokat támogatják. A szolidaritási alapot az RMDSZ-es polgármesterek a megyei költségvetésből a településüknek visszaosztott keretösszeg egy bizonyos százalékával támogatják. Idén négy műemlék épület megvásárlását vagy felújítását segítették a polgármesterek. A 920 ezer lejes alapból Nyárádszereda, Ákosfalva, Gyulakuta és Küküllőszéplak részesült. 


Felelősségvállalás a magyar emberek érdekében

Az országos önkormányzati konferencia az elkövetkező időszak célkitűzéseit és feladatait összegző zárónyilatkozat elfogadásával ért véget. 

A dokumentum értelmében az RMDSZ önkormányzati vezetői minden magyar ember érdekében felelősséget és feladatot vállalnak a szövetség átfogó társadalomfejlesztési víziójának, családtámogatási programjának és helyi közösségfejlesztési terveinek megvalósításában. Nincs versenyképes ország helyi fejlesztések nélkül, és nincsenek biztonságos jövőt szavatoló helyi fejlesztések tudás és szakmaiság nélkül. 

A zárónyilatkozat megállapítja: „Az elmúlt évek kivándorlási hullámai, a születésszám csökkenése és a világjárvány okozta egzisztenciális bizonytalanság drasztikus romániai népességfogyás perspektíváját vetíti előre. Mindezek komolyan veszélyeztetik az ország gazdasági helyzetét, a társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságát, illetve a magyar közösség megmaradását szülőföldjén. A romániai magyarok számára kitörési lehetőséget jelenthet az RMDSZ családpolitikai törvénycsomagja: a magukra hagyott önkormányzatok teherviselésében a mindenkori kormánynak is osztoznia kell, illetve olyan új eszközöket kell biztosítania, amelyek révén az önkormányzatok nemcsak segíthetik a családokat, de inspiráló, biztonságos közeget teremthetnek számukra. Vállaljuk, hogy élni fogunk minden törvény adta és fejlesztési lehetőséggel – a helyreállítási alaptól egyéb országos és uniós forrásokig –, amely a romániai magyarokat arra ösztönözheti, hogy itthon alapítsanak családot, itthon építsenek otthont, itthon vállaljanak gyermeket.” 

Végül kijelenti: „Célkitűzéseink legfőbb eszközének a szakmaiságot, a digitalizációra és innovációra alapuló hatékony intézményszervezést tekintjük. Ezért a következő időszak prioritásaként határozzuk meg aktív részvételünket az RMDSZ Bernády György Önkormányzati Akadémia képzés- és mentorprogramjában, egy tudásalapú és emberközpontú közszolgálati rendszer kialakítása érdekében”.