2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bizonyítani a tehetséget

A Szent József-év kapcsán 11 versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc) szervezték meg a XIII. kreativitási vetélkedőt március 22. és április 24. között. A járványhelyzet miatt idén a sport elmaradt. Március 20-a volt a személyes jelenlétet nem igénylő feladatok beküldésének határideje, az irodalom- és a szavalatvetélkedőket a díjazás napján online szervezték meg.

Az idei fordulóra hat megye (Bihar, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros, Temes) 32 iskolájából több mint 350 diák jelentkezett, felkészülésüket mintegy 40 felkészítő segítette. A részvétel az évek során folyamatosan nőtt, ami azt is lehetővé tette, hogy a vetélkedő az országosan elismert hivatalos megyék közti (regionális) versenyek között szerepelhessen. Az elsőt 2009-ben szervezték meg 130 versenyző részvételével, ez a szám 2018-ban és 2019-ben már 1300-ra bővült. Tavaly a járvány miatt novemberben tartották meg, és a mostani fordulóra is kevesebben jelentkeztek, de a szervezők bíznak benne, hogy azokból a megyékből, ahonnan a korábbi években voltak résztvevők (Beszterce, Brassó, Hunyad, Kolozs, Szilágy), a következő alkalommal újra fognak jelentkezni.

A verseny megnyitója április 23-án élő közvetítéssel zajlott a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban. 

– Az erdélyi főegyházmegyei kreativitásvetélkedő a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyermeknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességei versenyszerű bemutatására, immár 13. alkalommal. A világegyház, a magyar püspöki kar vagy az erdélyi főegyházmegye által kijelölt hivatalos téma közül a szervező csapat választja ki évről évre a tematikát. Mi, szervezők úgy gondoljuk, hogy a diákoknak az egyház hivatalos ünneplésébe való bekapcsolódása, saját talentumaik kamatoztatása mindenképp megéri azt a munkát, amely csak keretet nyújt tehetségük bemutatására. Tekintve, hogy az idei fordulót digitálisan szerveztük meg, igyekszünk az elkészült alkotásokból – ahol ezzel alkotói egyetértenek – rövidesen egy online tárlatot is megnyitni, amelyen visszanézhetők, visszahallgathatók lesznek a szervező iskola honlapján (a rakoczi.ro oldalon) – ismertette dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, aki köszönetet mondott a támogatóiknak, a felkészítőknek, a vetélkedőre jelentkezett diákoknak, szüleiknek, családjuknak is.

A zsűri értékelése

A szekciófelelősök és a zsűrielnökök értékelése szerint szép munkák érkeztek. Külön bírálták el a különböző korcsoportokba tartozó diákokat, és bizonyos kategóriáknál a művészeti iskolákban tanulók teljesítményét. 

A rajz és dombormű kategóriában a zsűrit Naphegyi Zsuzsanna és Zalányi János alkotta. Zalányi János képzőművész, vallástanár értékelte az alkotásokat, kiemelve, hogy a zsűri nehéz helyzetben volt a témához fűződő legszebb, legegyedibb munkák kiválasztásakor.

A plakát, fotó, naptár vetélkedő elbírálását összehangoló Körtesi Sándor igazgató beszédét Csiki Csilla tolmácsolta. Érdekes volt megfigyelni, hogy ki hogyan értelmezte Szent József életét, és ezt hogyan jelenítette meg – hangzott el.

A filmszekció kapcsán dr. Bucsa Mária Magdolna mondott köszönetet a zsűriző tanároknak, köztük Szigeti Szenner Szilárd operatőrnek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanársegédjének. Valamennyien megtisztelőnek érezték, hogy az idén is találkozhattak a versenyzők alkotásaival.

„Amikor zenélünk, megnyílik a lelkünk, és olyan mélységeket mutat meg, amelyek másként nem volnának láthatók”– mondta Madaras Ildikó, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum szaktanára, aki kiemelte: nagyon jó megtapasztalni, hogy mennyi gyermek szeret és tud énekelni és hangszeren játszani.

A dramatizálás kategória tevékenységét Hajdó Piroska mutatta be, Szőlősi Pénzes Szilárd bábszínész a zsűri üzenetét továbbítva megköszönte a gyermekeknek, hogy szívvel-lélekkel jelen voltak.

A táncszekciót Füzesi Albert, a Napsugár együttes oktatója értékelte. Dr. Tamási Zsolt elmondta, hogy a zsűri szerint a részt vevő diákok tanúságot tettek arról az összehangolt tevékenységről, amellyel el tudták juttatni az üzenetet.

A szombaton zajló irodalom- és szavalóversenyről Kiss Erzsébet gondolatait Csenteri Dalma olvasta fel. A szavalók teljesítményét Magyari Izabella színművész, dráma szakos tanár és Farkas Katalin magyartanár – mindketten az Erdélyi Magyar Televízió munkatársai –, valamint Henn Árpád, a kreativitási vetélkedő visszajáró zsűritagja értékelte, irodalomból pedig Farkas Katalin és Mózer Brigita magyartanárok minősítették a fogalmazásokat.

Április 24-én, szombaton szentmise után megkezdődött a díjazás. 

Kiss Erzsébet értékelte a szavalókat, megköszönve a versenyzőknek a verseket és a lelkesedést. Elmondása szerint jó volt tiszta személyiségüktől hallani Szent Józsefről, az édesapákról, családokról. A verseket szép magyaros kiejtéssel és legtöbb esetben helyesen értelmezve adták elő. Ezt követte az eredmények kihirdetése és a díjak átadása.

Amint az ünnepségen elhangzott, a szervezők remélik, hogy a következő fordulót már nem online kell megszervezni, és hogy azokból a megyékből is lesznek jelentkezők, ahonnan most az online forduló miatt kimaradtak. Dr. Tamási Zsolt hangsúlyozta: megérte a fáradságot, és hálásak mindenkinek, akik vállalták a felkészülést és a részvételt, továbbá megköszönte mindazoknak, akik részt vettek a vetélkedő lebonyolításában, a már említettek mellett Székely Szilárd, Hurdugaci Katalin, Csákány Tünde Zsóka, Csenteri Dalma, Henn Magdolna, Mózer Brigitta, Balla Imre atya és a technikai kérdéseket koordináló Molnár Miklós Csaba. Mellettük évről évre nagyszámú önkéntes is a segítségükre volt, mind diákok, mind más felekezetű vallástanárok, vagy szaktanárok, tanítónők, a pasztorációs iroda munkatársai és mások.

Szabó Blanka