2021. május 12., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Felújítják a marosvásárhelyi Természettudományi Múzeumot

Aki a marosvásárhelyi Horea (volt Baross Gábor) utcában sétál, láthatja, hogy új ruhát ölt a Természettudományi Múzeum, az egykori Székelyföldi Iparmúzeum. Mivel a műemék épület felújítása halaszthatatlanná vált, a Maros Megyei Tanács élt a pályázati lehetőségekkel, és 2017 május végén Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, valamint Simion Creţu, a központi fejlesztési régió igazgatója alá is írta a múzeum felújítására vonatkozó európai uniós támogatási szerződést. A felújítás 11,2 millió lejből valósul meg. 

Fotó: Nagy Tibor


Az épületről

Egy iparmúzeum létrehozásának igénye Marosvásárhelyen már az 1880-as években felmerült. Végül közadakozásból és jelentős kormányzati – a kereskedelmi, valamint pénzügyminisztérium által mintegy 1600 koronás – támogatással 1890-ben kezdődhettek meg a munkálatok. A terveket Kiss István budapesti építész, több budapesti és vidéki középület tervezője készítette. Az építés folyamatát a marosvásárhelyi Sófalvi József és Soós Pál helyi építőmesterek irányították. A Baross utca zárt sorú beépítését megbontó, az utcafronttól némileg hátrébb húzott, parkkal körülvett, eklektikus, historizáló épület végül 1893-ban készült el. 

A szimmetrikus főhomlokzat leghangsúlyosabb eleme a háromtengelyes, egyemeletes középrizalit, melynek közepén nyílik a múzeum főbejárata. Az emelet pilaszterekkel elválasztott, három nagy ablaka mögött helyezkedik el a múzeum nagyterme. Efölött a homlokzatot háromszögű timpanon zárja, melyben Róna József öntött szobrai foglalnak helyet, középen a trónon ülő Attila királlyal, a székely eredetmonda egyik központi alakjával, mellette jobbról és balról Erdélyt, illetve Magyarországot jelképező allegorikus nőalakok vannak. További két fülkeszobor található még az épület két földszinti homlokzatán, egyik fonó, másik varró nőalakot ábrázol. Ezek a szobrok az egykori székely kézművességet hivatottak ábrázolni. Az épület lépcsőházának festett ablakai Forgó István budapesti üvegfestő műhelyéből származnak. A múzeum helyiségei T-hez közelítő alaprajzra rendeződnek. A földszinti előcsarnokot, valamint az emeleti nagytermet is magába foglaló központi traktus kétszintes, a kiállítóhelyiségek soraiból alkotott mellékkorpuszok egyetlen szintre szorítkoznak – olvasható a világhálón közzétett forrásokban. 

A Székelyföldi Iparmúzeum egykori épülete a nyolcvanas évektől a Természettudományi Múzeumnak ad otthont a jelenlegi Horea utca 24. szám alatt. Gyűjteménye hozzávetőlegesen 62 ezer darabból áll, értékes paleontológiai, ásványtani, növénytani, madártani, gerinctelen-, emlős-, csontváz- és trófeakollekciója van. 

11,2 millió lejes projekt

 A Természettudományi Múzeum felújítását a 2014–2020 közötti regionális operatív program kulturális örökségvédelemre vonatkozó 5. tengelyének 5.1 kiírása révén valósítják meg. A projekt értéke 11,2 millió lej, amiből 9,2 millió lej vissza nem térítendő támogatás, a különbözet a Maros Megyei Tanács hozzájárulása. 

 A projektben a következő munkálatok szerepelnek: az épület teljes felújítása, a díszítőelemek és szobrok restaurálása, a kiállítóterek korszerűsítése, olyan tárolók vásárlása, amelyek biztosítják a kiállított tárgyak megfelelő védelmét, a közműhálózatok cseréje, új fűtésrendszer beszerelése, egy oktatóterem létrehozása, korszerű mosdók kialakítása, amelyeket a fogyatékkal élők is használhatnak, az épület akadálymentesítése, lift beszerelése, a kerítés helyreállítása és az épületet díszkivilágítással való ellátása. Emellett a projekt keretében kialakítanak még egy mezítlábas, érzékszervi sétányt és egy terápiás célt szolgáló zöldfűszeres kertet, építenek egy denevérbarlangot, és felújítják a helyi ökoszisztémákat bemutató kiállítást is. A tervekben szerepel egy egzotikus növényeket bemutató üvegház építése is, illetve a múzeum kiállításainak interaktívvá tételéhez szükséges eszközök, azaz 12 érintőképernyős információs pult, két laptop, 13 LED-tévé, szerver, audiórendszerek beszerzése.

Az épület idén elkészül,  ezután következik a berendezés és digitalizálás

– Hol tartanak most? – kérdeztük Gyarmati Júlia projektfelelőst, a Maros Megyei Tanács Régiófejlesztési és Pályázati Menedzsmenti Igazgatóságának munkatársát. 

– A finanszírozási szerződést 2017. májusban írták alá, ezt követte a közbeszerzési eljárás, a tervek elkészítése, majd 2019 májusában, egy éve, elkezdték a munkálatokat. Jóllehet az épületet idén befejezik, a projekt folytatódik az új vitrinek beszerelésével, a digitalizással és marketinggel. Ez azt jelenti, hogy a legkorszerűbb eszközöket vásároljuk meg a múzeum felszerelésére, majd következik az eszközök beépítése a felújított épületbe. Eddig kicserélték a tetőszerkezetet, megvan a falak belső-külső felújítása, szép lesz az eredeti falfestés, krémszín és bézs. Az épületben elkészült az új víz- és csatornahálózat, a villamos és gázhálózat, a fűtési rendszer 40 százalékban van meg, restaurálják a nyílászárókat és a többi faszerkezetet. A homlokzat szobrainak felújítása is folyamatban van. A kivitelező a koronavírus-járvány miatt kissé megkésett a munkálatokkal, de azt ígéri, hogy emberei behozzák a lemaradást – mondta Gyarmati Júlia. 

Az épület felújítási terveit a Proiect Kft. végezte, a kivitelező a Contranscom Construcţii Benţa Kft.

A felújítással 2022 március végéig kell elkészülni.