2019. július 19., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Marosvásárhely idei költségvetésének elfogadása még hátravan,

a város képviselő-testülete azonban már tavaly számos olyan beruházásról döntött, amelyeket a 2019-es büdzséből fedeznek. Hogy változnak-e a helyi adók, illetve milyen fontosabb terveket tud finanszírozni az önkormányzat idén, melyek a főbb kihívások, erről Peti András RMDSZ-es közgyűlési képviselővel, a tanács költségvetési bizottságának tagjával beszélgettünk. 

– A lakosságot nyilván nagyon érdekli, hogy idén változnak-e a helyi adók és illetékek. 

– A 2019-es évre vonatkozó adókat és illetékeket az elmúlt év folyamán jóváhagytuk. Ami a legfontosabb és a legtöbb embert érinti, az az ingatlanok (épület, terület, lakás) adója. Annak ellenére, hogy az adótörvénykönyv elég nagy intervallumot biztosít a városi tanácsoknak a helyi adók mértékének megállapítására, illetve lehetőséget ad arra, hogy az országos statisztikai hivatal által közzétett hivatalos inflációs rátának megfelelően növelje az adókat, a városi tanácsnak és elsősorban a többséget alkotó RMDSZ-tanácsosoknak köszönhetően 2019-ben az adók egyáltalán nem növekednek, sőt mi több, minden olyan kedvezményt, amelyre lehetőséget nyújt az adótörvénykönyv, megtartottunk. Példaként említem a műemlék épületeket, amelyek esetében teljes az adómentesség, gépkocsiknál a hibrid járművek és természetesen az elektromos meghajtású járművek, ami azt jelenti, hogy ezek után a tulajdonosnak nem kell adót fizetnie.

– Kevés ilyen jármű gurul Marosvásárhely utcáin…

– Valóban nincsen túl sok, 1% alatti az arányuk, viszont ebben a tekintetben sokkal fontosabb maga az üzenet, hogy az önkormányzat támogatja az ilyen autók vásárlását.

Fotó: Nagy Tibor


– Mi a helyzet tehát az ingatlanadóval, a járműadóval, a garázsilletékkel?

– A magán- és a jogi személyek lakás, illetve nem lakás rendeltetésű ingatlanjainak adója nem változik, ugyanaz maradt, mint 2018-ban. A járműadó sem nőtt. Ami a garázsokat illeti, az ezek után fizetendő illeték mindig vita tárgyát képezte. 2018-ban az engedélyezett/elfogadott garázsokra, amelyek közterületen találhatók, az illeték évi 350 lej volt (a második garázs esetében évi 760 lej, harmadiknál évi 1130 lej, negyediknél évi 1500 lej, ötödik garázs esetében évi 1800 lej). Az engedélyezett/elfogadott fedett parkolóhelyért, amely közterületen található, évi 200 lejt kellett fizetni, a polgármesteri hivatal által épített fedett parkolók esetében évi 250 lej volt az illeték. Idén az engedélyezett/elfogadott, közterületen található garázsok esetében évi 405 lej az illeték (második garázs évi 770 lej, harmadik 1145 lej, negyedik 1520 lej, ötödik garázs után évi 1823 lej), ugyanakkor az engedélyezett/elfogadott, közterületen található fedett parkolók esetében évi 304 lejt, a polgármesteri hivatal által épített, közterületen található fedett parkolók esetében évi 304 lejt kell fizetni egy helyért. 

A10%-os kedvezmény továbbra is megmarad, ha az illető adófizető (magán- és jogi személy) március 31-ig az egész évre kifizeti az adót. Amit még szabályoz a városi tanács, az a rosszul fizető személyek névjegyzékének a közzététele. Ezzel kapcsolatban is sok vita volt, hogy aki egy lejjel elmaradt, az miért kell megjelenjen ezen a feketelistán. Ezt úgy szabályoztuk, hogy magánszemélyek csak akkor kerülnek fel a „szégyenlistára”, ha tízezer lejnél nagyobb adóelmaradásuk van, jogi személyek esetében 50.000 lej. A lista a polgármesteri hivatal honlapján, az intézmény hirdetőtábláján jelenik meg. Az is fontos lehet, hogy a polgármesteri hivatal büntetni szándékozik azokat az ingatlantulajdonosokat, akik elhanyagolják az ingatlanjaikat, esetükben 500%-os többletadó kivetését fontolgatja. Maga a döntés már megszületett, viszont az alkalmazásához még jóvá kell hagyni a végrehajtási rendeleteket. Decemberben a hivatal elkészített egy erre vonatkozó javaslattervezetet, viszont a tanácsosok úgy vélték, hogy nem egyértelmű, objektív kritériumok alapján kerül meghatározásra, hogy mi alapján büntetnek, így a tervezetet elhalasztotta a testület. Ezzel összhangban van egy olyan program, amely szerint ott, ahol a város arculatát befolyásolja az illető ingatlannak az elhanyagolt állapota – elsősorban a védett övezetben –, ha a lakástulajdonos befektet, 5, illetve 7 éven át teljes mértékű ingatlanadó-kedvezményben részesül. Egyrészt tehát büntetni szeretné a város azokat, akik elhanyagolják az ingatlanukat, másrészt támogatja azokat, akik nagyobb beruházásokat terveznek. Gondot jelent, hogy az új általános városrendezési terv továbbra sincs elfogadva, ebben lenne meghatározva a védett történelmi övezet. 

– Mit tart prioritásnak 2019-ben a tanács? 

– Rezsicsökkentést a lakosság életszínvonal-növelése céljából, a közlekedési infrastruktúra korszerűsítését, a környezetvédelem és az egészséges életmód népszerűsítését. 

Az első kategóriába tartozik a tömbházak hőszigetelési programja: egyrészt a klasszikus értelemben vett hőszigetelést, amely által a fűtésköltség jelentős mértékben csökken, másrészt pedig a manzárdosítást, amellyel új lakófelületek jönnek létre. Az elsőre lehet európai uniós pályázatot benyújtani, a város idén 12 millió lej értékben összesen 27 tömbház hőszigetelésére pályázik. 

Ami a közlekedési infrastruktúra korszerűsítését illeti, itt sok beruházás van folyamatban, pályázatok vannak benyújtva vagy különböző kivitelezési szakaszban. Elsősorban a Kossuth utcai Maros-híd felújítását említeném, amely az országos fejlesztési program keretében valósul meg kormányzati pénzből. A korszerűsítés elkezdődött, a nyáron várhatóan befejeződik a munkálat. Pályázatot nyújtott be a polgármesteri hivatal a Dózsa György utca korszerűsítésére 30 millió lej értékben, ami azt jelenti, hogy a Győzelem tértől majdnem a kombinátig úgy alakítják ki a tömegközlekedést, hogy gördülékeny legyen. Lesz autóbuszsáv, kerékpársávok, új járdák, korszerű közvilágítás, zöldövezetek, szén-dioxid-feldolgozó speciális növényzet és közlekedésbiztonsági eszközök, elsősorban a gyalogátjárók jó megvilágítása. Most már csak a pályázat elbírálását várjuk, ezután hirdethető meg a közbeszerzési pályázat. Ez is uniós, vissza nem térítendő forrásokból valósulna meg. Ugyanilyen nagy beruházást tervezünk a Kornisa negyedben, az új kórház, a Hősök parkja és az orvosi bentlakások közötti részen, ahol újjáépülnek a járdák, biciklisávok épülnek körgyűrű formájában, korszerűsítik a közvilágítást, felújítják a zöldövezetet, térfigyelő kamerarendszert szerelnek fel, lehetőség lesz kerékpárt kölcsönözni. Ennek az érdekessége az lesz, hogy elektromos bicikliket is bérbe lehet majd venni. Minden nagyon zöld és nagyon környezetbarát lesz. Ez egy 13 millió lej értékű beruházás, ugyancsak európai uniós alapokból. Felújításra kerülne a Kárpátok sétány, itt is járdát, biciklisávot alakítanak ki, korszerűsödik a közvilágítás, a beruházás értéke 15 millió lej, amit saját erőforrásból finanszírozna a város. A Szabadság utcát hasonlóképpen korszerűsíteni fogjuk a Cuza Vodă és az Újgát utca közötti szakaszon, itt is új járda, kerékpársáv lesz, 17 millió lej értékű a beruházás, saját vagy uniós forrásokból. Az új Maros-híd megvalósítására egyelőre nincsen pályázati lehetőség. Amit még fontosnak tartok, az a Bethlen Gábor-szobor, a szerződés létrejött a polgármesteri hivatal és a szobrászművész között az elkészítésére; fontos a főtéri templomok díszmegvilágítása, amire a tanács 3,2 millió lejt fogadott el a költségvetésben, és folytatni szeretnénk azokat a programokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy sikeresek. Az érdem- és tanulmányi ösztöndíjak évente körülbelül félmillió lej kifizetését jelentik, ez a pénz közvetlenül a vásárhelyi adófizető polgárok gyerekeihez kerül, a mediko-szociális ösztöndíj és a kisnyugdíjasoknak biztosított heti kétszeri meleg ebéd szintén jól működő programok. Ami a legnagyobb kihívás: a főtéri föld alatti parkoló. A felszín kialakítása, a látványterv elfogadásra került, a városi tanács jóváhagyta egy 33,5 millió lej értékű bankkölcsön felvételét. A teljes tervezetről januárban dönt a tanács.

– Ezt a határozattervezetet a múlt év végén elhalasztotta a testület. Miért? 

– Nagyon megoszlanak a vélemények a tanácsban a parkoló helyszínével és a munkálatok során kialakuló közlekedési fennakadásokkal kapcsolatban. Az a baj, hogy nincsenek meg az alternatív közlekedési folyosók, és arra sincsen garancia, hogy a munkálatok a meghatározott időben befejeződnek. Persze ugyanannyian támogatják, mint ahányan ellenzik, és az RMDSZ-frakción belül sincs egységes álláspont. Mintegy nyolc évvel ezelőtt már született erről egy határozat, és azóta bármikor meg lehetett volna építeni a föld alatti parkolót. Nyolc év alatt azonban minden változott: az alapanyagok, építkezési anyagok ára, lejárt a megvalósíthatósági tanulmánynak az érvényessége. A megváltozott műszaki-gazdasági mutatók elfogadásáról kell szavazni januárban. A 33 millió lejes kölcsön elméletileg elég lesz a beruházásra, sőt megtakarításban kell gondolkodni a közbeszerzés során. 

A környezetvédelemhez tartozik az állatkert bővítése, illetve a Rend László alapítóról elnevezett multifunkcionális központ kialakítása, az akvárium felújítása, az infrastrukturális beruházásoknál említett zöldövezeteknek a kialakítása is egy kicsit ide tartozik, illetve az elektromos biciklik beszerzése. Az autóbuszvásárlást is szeretném megemlíteni: 38 hibrid autóbusz vásárlását tervezzük 103,5 millió lej értékben, ugyancsak európai uniós, vissza nem térítendő forrásokból.

– A környezetvédelemhez kapcsolódik a zöldregiszter is. Ennek elkészülése évek óta húzódik, amit a környezetvédők nehezményeznek. Mikorra várható, hogy meglesz?

– A zöldregiszter megvalósítása folyamatban van, részben készült el, és prioritásnak számítottak azok a zöldövezetek, amelyekre pályázati pénzt szeretne lehívni a város. Decemberben egy részleges zöldregisztert fogadtunk el, amely be is került pályázati kérelmekbe.

– Idén több vagy kevesebb pénzből gazdálkodik a város, mint tavaly?

– Nagyjából idén is akkora lesz a költségvetés, mint a tavaly, a különbség európai uniós pályázatokból származhat. Hogyha jól tudunk pályázni, a saját költségvetési forrásaink meg is duplázódhatnak. Az idei kihívások között muszáj megemlítenem azt a hármat, amelyekről valószínűleg az idén dönteni kell: a főtéri parkoló kérdése, a lakótelepi fizetéses parkoló kérdése és a parkolás kiszervezése.