2020. július 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Online felvételi a Sapientián

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem véglegesítette az idei felvételi lebonyolításának módját. Az idén a beiratkozási időszak július 8-19. között lesz. Mindent online fognak lebonyolítani, tehát a jelentkezőknek nem kell utazniuk sem a beiratkozás, sem a felvételi vizsga miatt.

A beiratkozási díjat ebben a tanévben eltörölték, és nincs semmiféle adminisztratív díj sem. Az online vizsgák időpontját még nem határozták meg minden szak esetében, de hamarosan azt is közzéteszik.

A felvételivel kapcsolatos információk az egyetemi honlapon is szerepelnek, és ezeket folyamatosan aktualizálják.

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának különböző szakágain eltérők a felvételi követelmények. 

Öt szak esetében 100%-ban az érettségi vizsga átlaga alapján veszik fel a diákokat. Ezek a szakok: közegészségügyi szolgáltatások és politikák [40 (15/25/0) hely], kertészmérnöki [50 (15/30/5)], tájépítészet [40 (15/20/5)], erdőmérnöki [30 (25/5/0)], agrármérnöki [30 (25/5/0)].

Öt szakon 50%-ban veszik figyelembe az érettségi átlagot.

A kommunikáció és közkapcsolatok szakon [50 (15/25/10) hely] a felvételi jegy 50 százalékát az érettségi átlaga, a másik 50 százalékot az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalomból vagy román nyelv és irodalomból szerzett jegy teszi ki, ez utóbbi akkor, ha a diák román tannyelvű középiskolában tanult. 

Az informatika [(60 (25/25/10)], számítástechnika [(45 (20/25/0)], automatizálás és alkalmazott informatika [(40/20/20/0)], infokommunikációs hálózatok és rendszerek (távközlés) [40 (12/15/13)], mechatronika [50/25/25/0)] és gépészmérnöki [40 (15/25/0)] szakokon a felvételi jegy 50 százalékát az érettségi vizsga, 50 százalékét az érettségin matematikából, fizikából vagy informatikából elért legnagyobb jegy átlaga teszi ki. 

A fordító és tolmács szakon [50 (20/0/30) hely] a felvételi jegy összetétele: 50 százalékban az érettségi vizsga átlaga, 25 százalékban az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalomból elért jegy, 25 százalékban az idegen nyelvi tanulmányok (angol, német) legfrissebb vizsgaeredményével egyenértékű jegy.

A helyek számánál az első szám az összes helyet jelenti, a második a tandíjmentes, a harmadik a költség-hozzájárulásos és az utolsó a teljes tandíjas helyek számát jeleni.