2023. december 2., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Évszázados épületet újítanak fel

Közel százéves, tornácos, verandás, hagyományos módszerrel, fából és vályogból épült, gerendás mennyezetű parasztházat alakítanak át tájházzá. A megbontott épületben és az udvaron január derekán is folyt a munka, hiszen az enyhe időjárás ezt lehetővé tette. A falakat lecsupaszítva, az alapot fémszerkezettel való megerősítés végett megbontva találtuk. Az építkezésre Csutak Jenő projektmenedzser kalauzolt el, és a munkamenet fázisait is ismertette. 

A vállalkozónak és a munkásoknak nincs könnyű feladatuk, hiszen egy olyan vályogházat kell rendbe tenni és eredeti állapotába visszaállítani, ami az évtizedek során megroskadt, a tartógerendái elkorhadtak, tehát az alapot kell úgy megerősíteni, hogy a falakat és a tetőzetet ne bontsák meg. 

A feladatot az önkormányzat vállalta fel, a munkálatokat jórészt pályázati finanszírozással kívánták megoldani. Eredetileg a finanszírozás 80 százalékát fedezte volna a pályázati forrás, 20 százalékot pedig az önkormányzat saját költségvetéséből állt volna, ám az építőanyagárak megnövekedése miatt az arány módosult, így a költség 60 százaléka a helyi költségvetést terheli, pályázati forrásból csak 40 százalékot sikerül fedezni. 

– Nemcsak arról van szó, hogy egy közel százéves, régi székely mezőségi jellegzetes lakóházat a hozzá toldott nyári konyhával, füstölővel, pincével és az udvaron lévő gazdasági épületeket megmentsünk, hanem egy kor lenyomatát akarjuk megőrizni, egy olyan háztartást, amely egy tehetősebb gazdálkodó család élete köré szerveződött. Látjuk és tudjuk, hogy egy azonos alapfelületű, hasonló ház felépítése téglából és kőből sokkal kevesebbe kerülne, mint ennek a háznak a felújítása. Mégis meg kell menteni az örökségünket, ezért vásároltuk meg és vállaltuk fel a ház felújítását. Az volt a cél, hogy a következő generációknak megőrizzük, hiszen már nagyon kevés ilyen ház áll a faluban. És száz évvel ezelőtt ilyen házak sorakoztak Mezőpanit utcáin. Szándékunk, hogy élettel töltsük meg a tájházat és ennek térségét, beleértve az udvart és a csűrt is. Ez a ház kulturális, oktatási és egyéb eseményeknek, kiállításoknak, táncháznak, Iskola másként program óráinak ad majd teret – fogalmazott a polgármester. 

A munkálatok kivitelezésével műemlékek felújítására szakosodott céget, a Timbermatrix Kft.-t kérték fel, amelynek szakemberei Erdély-szerte sok műemlék épületet újítottak fel. 

Fotók: Nagy Tibor 


A költségvetés fele fejlesztésekre kell

Mezőpanit község idei költségvetését 15–20 millió lej közötti összegre tervezik, melynek jelentős részét, több mint felét, fejlesztésekre fordítják, de a fennmaradó rész is tartalmaz infrastrukturális beruházásokat és karbantartási költségeket. Az idei tervekről, projektekről és beruházásokról Bodó Előd Barna polgármester számolt be lapunknak. 

– Az idei költségvetés összeállításakor figyelembe vettük, hogy finanszírozni kell a folyamatban levő projektjeinket. A felújított csittszentiváni iskola esetében még nem történt meg a teljes elszámolás, a bölcsőde építése 80 százaléknál tart, a tájház felújításával még az elején tartunk. Ezeket ebben az évben be kell fejezni. Úgy kellett tervezni, hogy a saját karbantartási munkálatainkat is el tudjuk végezni, s az új projektek is finanszírozhatók legyenek.

Bodó Előd Barna polgármester


Kérdéses a mezőbergenyei iskola felújítása 

– Megnyert projektünk a mezőbergenyei iskola teljes energetikai felújítása, de egy nagyon fájó döntést kell meghoznunk a következő időszakban. Ugyanis a pályázatot másfél évvel ezelőtt nyújtottuk be, de a környezetvédelmi ügynökség csak a közelmúltban értékelte ki, miközben az építőanyagárak a másfélszeresére vagy a duplájára nőttek. Aktualizáltuk a projekt költségvetését, ami jóval magasabb, mint az eredeti. Ha hozzá tudunk tenni még több százezer eurót, akkor megtesszük, ha nem, akkor fájó szívvel le kell mondanunk ezt a projektet, mert a költségvetésből nem tudjuk finanszírozni, illetve új pályázati kiírásokat keresünk. Az a célunk ugyanis, hogy az elkövetkező négy-öt évben az összes oktatási intézmény rendbe legyen téve. 

Tekintettel arra, hogy egyre magasabbak az energiaszámlák, meg kell vizsgálnunk, milyen lehetőségeket találunk, hogy a nagyfogyasztó középületeinket energiahatékonnyá tegyük. Az elmúlt év is arra volt kiélezve, hogy a középületek víz-, villanyáram- és gázfogyasztása csökkenjen. 

Nyertünk egy pályázatot a mezőpaniti Kádár Márton központi iskola felújítására, ugyanis itt is vannak energetikai problémák, mert az előző felújítás nem volt teljes körű. Erre a beruházásra készülünk. 


30 millió eurós beruházás közművesítésre

– Két megnyert pályázatunk van, ami meghaladja a 30 millió eurót. Ezekkel a projektekkel a régi legnagyobb problémáinkat próbáljuk orvosolni. Egyik projekt Mezőbergenye és Csittszentiván részleges vízhálózatának kiépítését, a másik Csittszentiván teljes szennyvízhálózatának kiépítését teszi lehetővé. Az Anghel Saligny programban Maros megyében mi tudtuk megpályázni a legtöbb pénzt. Ez azért is szerencsés, mert elfogadhatatlan, hogy Marosvásárhely közelében egy nagyközség ne rendelkezzen víz- és csatornahálózattal. Hogy ennek mik az okai, azt több oldalon lehetne sorolni, az biztos, hogy 2016 után nem az önkormányzat hibájából nem készült el. Tény, hogy most van folyamatban az engedélyek beszerzése, s ha ezek meglesznek, Bukarestben megkötjük a finanszírozási szerződést. Ezzel el tudjuk kezdeni a munkát Mezőbergenyében és Csittszentivánon. Feltérképeztük, hol van a legnagyobb szükség vízre, s azokban az utcákban vezetjük be a vizet. Székelykövesden és Harcón a mesterterv keretében építjük ki a hálózatot. Megvannak a tervezett forrásaink a teljes vízhálózatra – fogalmazott a polgármester.


Idén kezdik összeállítani az általános területrendezési tervet 

– Nagyon fontos feladat idén a részletes területrendezési tervnek az elindítása. Nagy horderejű dologról van szó, hiszen ez fogja meghatározni, hogy az elkövetkező tíz-ötven-száz évben hogyan fejlődik a község, mit és hová építkezik, milyen úthálózata lesz, hogyan alakul a mobilitás, a tömegközlekedés. Egy előremutató stratégiát határoz meg ez a dokumentum. 

Van még egy megnyert pályázatunk, az egyik a területrendezési tervnek a digitális rendszerbe való átültetése, ezzel olyan formában érhetők el ezek az adatbázisok, amelyek alapját képezik az informatikai rendszereknek, és a lakosok közvetlenül online tudnak urbanisztikai kérdésekkel, adóval kapcsolatos információkat kérni – mondta Bodó Előd Barna. 


Szolgálati lakások épülnek, egészségügyi központot terveznek

– Egy másik nyertes projekttel, amit a helyreállítási alaphoz nyújtottunk be, szolgálati lakások építését tervezzük. A községhez kötődő pedagógusok, egészségügyi személyzet, fiatal családok számára építünk szolgálati lakásokat, ezek egy hatapartmanos társas házban lesznek, amelyet egy központi fekvésű önkormányzati területre képzelünk el. Várjuk a kivitelezési szerződés aláírását. 

Több pályázat van még, amelyekre várjuk a visszajelzést.

A polgármesteri hivatal mellett vásároltunk egy saroktelket. Ide egy egészségügyi központot tervezünk, amely magába foglalja a családorvosi rendelőt, a patikát, a fogorvosi rendelőt, a szakorvosi rendelésre alkalmas tereket. Erre kell finanszírozást keresünk, de jó reménységünk van arra, hogy ezt a projektet is kivitelezhetjük – tájékoztatott a polgármester, aki arról is beszélt, hogy a község költségvetésében jelentős helyi adó- és illetékhátralékok vannak, több mint egymillió lejt tesz ki az adófizetők tartozása. A befizetés elmulasztása ellenére a lakosságnak elvárásai vannak, azoknak is, akik nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek. 


Áprilisra elkészül a bölcsőde

Egymillió eurós beruházás

Az óvoda és a református templom szomszédságában elegáns emeletes épület fogadja a látogatót. Ez az új bölcsőde, amely kívül teljesen elkészült, csak a belső munkálatokat kell még véglegesíteni. A projektet 2018-ban indították útjára, akkor várandós anyukák keresték meg a polgármestert azzal, hogy igényt tartanak a bölcsődére, hiszen szükségük van egy helyre, ahol biztonságban tudhatják a gyermekeket, miközben ők dolgoznak. S ha már adott lesz egy európai szintű, jól felszerelt bölcsőde, akkor további gyermekeket is vállalnának, ami meggyőző érv volt az építkezés felvállalása mellett. 

Kevés községben építenek bölcsődét, Mezőpanit közéjük tartozik; általában a nagyvárosok, illetve a nagyvárosok „hálószobáinak” feladata ez. Mezőpanit nem „hálószoba típusú” község, hanem az itt élő helybeli családoknak születnek gyermekei. Közeledik a bölcsőde épületének az átadása, várhatóan április folyamán kerül erre sor. 

Az intézmény négy csoport, azaz körülbelül negyven gyermek befogadására alkalmas. A földszinten négy nagy terem kap helyet, itt lesz az elkülönítő, a játszóterem, az étkező. Az emeleten profi konyhát alakítanak ki, ahol nemcsak a bölcsődei gyermekeknek, hanem az óvodásoknak, a napközis (hosszított programú) iskolásoknak is megfőzhetik az ebédet. Ugyanitt kapnak helyet az adminisztratív irodák, a személyzet öltözői. Az emeleti konyha és földszinti étkező között lifttel szállítják az alapanyagokat, illetve az ételt.


Az épület termeit három hónapos és három év közötti kisgyermekek szükségletei szerint, a szabványoknak megfelelően alakítják ki, például padlófűtéssel, légszűrő berendezéssel látták el. 

Amikor elkezdték a projektet, úgy volt, hogy a bölcsőde működtetése teljes egészében az önkormányzat feladata lesz. Az építkezés közben azonban, az RMDSZ kezdeményezésére változott a törvény, a bölcsődéket az oktatási minisztérium rendszerébe foglalták be. Ez azt jelenti, hogy a minisztérium a működési költségekből is átvállal, többek között a személyzet bérét is. 

– Az épület 85 százalékban készült el, most következik a belső nyílászárók beszerelése, a konyha felszerelése, a csempézés, bebútorozás. A projektet a regionális operatív program keretében pályáztuk meg, akkor a költségek 60 százalékát a pályázati forrás tette ki, de időközben változott a helyzet, a költségek 40 százalékát tudtuk fedezni a pályázati pénzből, s 60 százalékot kellett az önkormányzatnak biztosítania. Ez nemcsak az anyagárak miatt van, hanem a menet közben fellépő „hangolások” miatt is. A bölcsőde építése és a berendezés költségei együtt elérik az egymillió eurót. Tervek szerint áprilisra befejezzük a munkálatokat, s elkezdődik az engedélyeztetési folyamat, utána kezdődhet a beiratkozás. Nagyon feszített tempóban haladva szeptembertől már működhet a bölcsőde – tájékoztatott Bodó Előd Barna polgármester. 


Újdonságok az iskolában 

A Kádár Márton Általános Iskola mindig tele van élettel, tenni akaró pedagógusokkal, vidám gyermekekkel. Nem csoda, hogy az iskolára esett a választás, hogy a harmadikosok versmondó versenyének megyei szakaszát február 18-án itt szervezzék meg. Ezt megelőzően január 28-án Mezőbándon tartják a körzeti szakaszt, tájékoztatott Ráduly Csongor igazgató és Mezei Ildikó módszertani körös tanítónő. Ottjártunkkor éppen a szavalóverseny előválogatója zajlott.  Hétköznapi hőseink

Ráduly Csongor igazgató örömmel mutatta a közelmúltban megjelent Hétköznapi hőseink című kötetet, amelyet erdélyi iskolások írtak településük jeles személyiségeiről. A tanulmányok között találjuk a Tanító a Mezőség kapujában: Kádár Márton címűt is, amelyet mezőpaniti iskolások írtak az igazgató szakmai irányításával. A szerzők: Gaál Sándor, Kovács Sarolta, Kovács Szabolcs és Székely Boróka. A tanulmány összeállításában sok segítséget nyújtott Deák Júlia tanárnő, aki behatóan ismeri a falu egykori személyiségének, Kádár Mártonnak az életútját és érdemeit. Nem véletlen tehát, hogy a község iskolája az ő nevét viseli. A kötetet az EMKE és a Művelődés adta ki a Polis Kiadó gondozásában. 


130 ezer eurós projekt az iskolakerülés megelőzésére

Az iskola egy hároméves kifutású projektet nyert, amely az iskolaelhagyás megelőzését hivatott szolgálni az V–VIII. osztályosok körében. Jelentős összeget sikerült megpályázni iskolai felszerelésekre, okostáblákra, bútorokra, az összeg jelentős részét különböző tevékenységekre fordíthatják. Itt lehet szó felzárkóztató tevékenységekről, pluszórákról, kirándulásról, ismeretterjesztő tevékenységekről, sportról, minden, ami a gyermeket az iskolához vonzza. 

A projektbe 79 gyermek került be, de a pályázat lehetővé teszi, hogy a többi gyermek is részt vegyen a tevékenységekben. A projekt február folyamán indul,  értéke 130 ezer euró – tájékoztatott az igazgató.


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató