2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Miután közleményben pontosította a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem az idei felvételi megszervezésének módját, a május 28-i szenátusi ülésen megszavazták a helyek számát is. Amint az egyetem honlapján olvasható, a 2020-21-es tanévtől megszűntek a tandíjköteles helyek a román és magyar nyelvű általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzésen. 

   Fotó: Nagy Tibor (archív)


Az Általános Orvosi Kar korábbi tandíjköteles helyeivel a román nyelvű képzés bővült, a magyar nyelvűn a tandíjmentes helyek száma a múlt évihez képest hússzal csökkent. Így a román tannyelvű általános orvosi képzésre 220 helyet hirdettek meg, a magyar nyelvű képzésre 120-at, katonaorvosi szakra 15-öt. Tandíjköteles helyek az angol nyelvű képzésen lesznek, 150 Marosvásárhelyen, a másik 150 a kihelyezett hamburgi képzés keretében. 

A Fogorvosi Karra 45-45 tandíjmentes hallgatót vesznek fel mind a román, mind a magyar nyelvű képzésre. 30 tandíjas (6.000 euró) hely az angol nyelvű fogorvosképzésen lesz.

A Gyógyszerészeti Karon 50-50 hely van mind a román, mind a magyar nyelvű tandíjmentes képzésen. 

Az Általános Orvosi Kar keretében működő általános orvosi asszisztens szak román és magyar nyelvű képzésére 60-60 hallgatót vesznek fel. 

A többi szakon továbbra sincsen magyar nyelvű oktatás. A balneofizio-kinetoterápiai és rehabilitáció szakon 60, a táplálkozástan és dietetika szakon 50, a fogtechnika szakon 30 és a Gyógyszerészeti Kar keretében működő orvosi kozmetika szakon 40 hely van.

Az egyetem kötelező módon három helyet roma származású diákoknak tart fenn, 25-öt községi középiskolák végzőseinek, 40 tandíjmentes helyet (30-at ösztöndíjjal, 10-et ösztöndíj nélkül) pedig azoknak a román jelölteknek, akik más országbeli lakhellyel rendelkeznek. 

A volt Petru Maior Egyetem keretében működő szakokon az informatikát kivéve nincsen magyar nyelvű képzés. Az ideiglenes engedéllyel induló magyar nyelvű informatikai képzésre 20 tandíjmentes és 10 tandíjköteles (2.900 lej) helyet hirdettek meg.

Magyar tannyelvű mesteri képzés mindössze a Gyógyszerészeti Kar keretében működő orvosi biotechnológia szakon indul (10 tandíjmentes és 20 tandíjas – 3.000 lej – hely). 

Amint érdeklődésünkre dr. Szilágyi Tibor professzor, a szenátus alelnöke elmondta, az Általános Orvosi Karon a magyar nyelvű oktatásra meghirdetett 120 helyet az ARACIS (a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Hatóság) szabta meg. Emiatt korábban óvást nyújtottak be a magyar szak képviselői, arra hivatkozva, hogy a hatóság nem vette figyelembe az óraadó oktatókat, de az óvást válaszra sem méltatták. Így 100 magyar oktatóra 120 helyet kaptak az Általános Orvosi Karon, az angol nyelvű oktatásban 50 oktatóra 300 helyet hirdettek meg. A mérce sajnos nem mindenki számára ugyanaz – tette hozzá. 

Azt is elmondta, hogy az általános orvosi szakon a múlt évben valamennyi tandíjas helyet a román hallgatók töltötték be, ami nem véletlen, hiszen kétszer annyi jelentkező volt, mint a magyar nyelvű képzésre.

Az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti szakokra június 26-án a koronavírus-járvány miatt előírt szabályokat betartva hagyományos írásbeli tesztvizsgát tartanak. Iratkozni 2020. július 13-22. között lehet az intézmény online platformján. A mesterképzésre való beiratkozás időpontját a karok döntik el. 

A három-, illetve négyéves általános asszisztens (nővérképző), belneofizio-kinetoterápia és rehabilitáció, táplálkozástan és dietetika, fogtechnika, orvosi kozmetika, kozmetikai termékek technológiája szakokra az érettségi általános alapján veszik fel a jelentkezőket. Azonos érettségi átlag esetén a középiskolai évek általánosát veszik figyelembe. 

A volt Petru Maior Egyetem mérnöki és információtechnológiai, tudomány és bölcsészeti, valamint közgazdasági és jogi karára a már közölt módszertan alapján veszik fel a hallgatókat.