2021. május 12., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az elmúlt napok nézeteltérései után július 28-án megbeszélést tartott a Marosvásárhelyi Református Egyházak Kuratóriumának (a tíz vásárhelyi református egyházközség vagyonának ügyintézője) elnöksége, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, az RMDSZ oktatási problémákért felelős szenátora, a városi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője és két képviselője, az érintett iskolaigazgatók, a Bolyai líceum szülői bizottságának képviselője és a felkért műépítész. 

A megbeszélés témáját az a határozattervezet képezte, amelyben a kuratórium a városi tanács beleegyezését kérte egy ingatlancseréhez, amiben egy nagy értékű ingatlant ajánlottak fel a volt vármegyeháza épületéért. A cserét azzal indokolták, hogy az általuk kért, Bolyai utca 5. szám alatti ingatlanban a Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum elemi osztályainak lehetne kialakítani hosszú távon tantermeket az Erdélyi Református Püspökség anyagi támogatásával. Kérésüket, amely ellen az ingatlanban alkotó képzőművészek tiltakoztak, a tanács RMDSZ-frakciója múlt héten elnapolásra javasolta, a csütörtöki tanácsülés napirendjén ismét szerepel. 

A kuratórium vezetősége úgy érzi, hogy minden tőle telhetőt megtett az iskolaügy megoldása érdekében. Először az egyházak tulajdonában levő épületben próbálták az iskola indítását kiharcolni, ami a szomszédok beleegyezésének hiányában lehetetlenné vált. Ezután határozták el, hogy a két iskola szomszédságában vásárolnak egy megfelelő épületet. Mivel nem találtak, műépítész szakemberek tanácsára merült fel a csere gondolata, amely a rossz állapotban levő Bolyai utcai épület megmentését is lehetővé tette volna – mondta Henter György lelkipásztor, a kuratórium elnöke. 

A megbeszélést követően Péter Ferenc, a megyei RMDSZ elnöke a következőket nyilatkozta a Népújságnak:

– A magam és a szervezet nevében a református egyház minden olyan kérését támogatni fogjuk, akár közigazgatási, akár politikai eszközökkel, ami közösségünk érdekeit szolgálja. Azt viszont el kell ismerni, hogy meg kell találni a partnereket, akik ezt az ügyet felvállalják, támogatják, hiszen az RMDSZ-képviselők száma nem elegendő. Ha megtaláljuk a támogatókat, és a határozattervezet a törvényesség próbáját is kiállja, az RMDSZ-tanácsosok egynhagúlag támogatni fogják. Azt is meg kell jegyeznem, hogy az RMDSZ olyan döntés meghozatalában érdekelt, amelyet végre is lehet hajtani, és nem jutunk a katolikus iskola sorsára. Ugyanakkor kérjük a város vezetőit, hogy sürgősen oldják meg azoknak a művészeknek a helyzetét, akik a szóban forgó épületben alkotnak, mert a társadalom nagyon fontos szereplőinek tartjuk őket is, akik megérdemlik a megfelelő figyelmet” – nyilatkozta Péter Ferenc, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke. 

Fotó: Nagy Tibor