2021. január 17., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„A nemzeti összetartozás jegyében kívántuk eltölteni a napot, hogy ne csak tragédiaként éljük meg ezt a történelmi eseményt, hanem gondoljunk a jövőre is, egy sokkal szebb, tartalmasabb holnapért.”

Fotó: Antalfi Imola


Marosvásárhelyen a Vártemplomban az első világháborút lezáró, Magyarország új határait kijelölő trianoni békeszerződés megkötésének napjára emlékeztek szombaton este az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI).

– A nemzeti összetartozás jegyében kívántuk eltölteni a napot, hogy ne csak tragédiaként éljük meg ezt a történelmi eseményt, hanem gondoljunk a jövőre is, egy sokkal szebb, tartalmasabb holnapért” – nyilatkozta a Népújságnak Szigeti Szenner Szilárd, az EMI tiszteletbeli elnöke. A rövid zenés-verses műsort megelőző istentiszteleten Kecskés Csaba, a Marosi Unitárius Egyházkör esperese a beszéde alapgondolatául választott zsoltárversekkel az utánunk következő nemzedékek nevelésének fontosságára, a történelem megismerésére hívta fel a figyelmet.

– Bármennyire is szétszakadt a magyarság a világon, mégis együvé tartozunk. A Trianon óta eltelt 90 év küzdelmes, nehéz időszak volt a magyarság számára, de maradt ereje a szétszakított részeken, itt Erdélyben is, hiszen mindig voltak, akik a nemzet élére álltak. Az Erdélyi Magyar Ifjak felkérésére tartottam ezt az emlékező istentiszteletet, a magyarságtudat ébrentartásáért kifejtett tevékenységüket nagyra értékelem. Kezdeményezésükkel azt is üzenik, hogy fontos az egymásra figyelés, annak megtapasztalása, hogy lélekben, gondolkodásban is egységessé válhat a magyar nemzet. Vannak olyan pillanatai a magyar nemzetnek, amikor emlékezni kell, megélni a jelent és gondolni a holnapra” – mondta az esperes.

Az istentiszteletet követően Bodnár Tünde Szilágyi Domokos Magyarok című versét szavalta, majd a Magrendszer Baráti Kör Kerubok zenés csoportja lépett fel zenés-verses műsorral. Himnuszaink eléneklése után a mintegy félszáz EMI-s résztvevő gyertyát gyújtott, így emlékezve a nemzeti összetartozás napján.