2020. július 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Csökkent a folyók vízszintje

A hét végén apadni kezdett a víz a Nyárádban, a Kis- és Nagy-Küküllőn, bár mindhárom folyón harmadfokú (vörös) árvízriasztás van érvényben. A múlt hét sem végződhetett árvíz nélkül.

Nyárádszeredában pénteken a helyi katasztrófavédelem és a vízügyi hatóság
 munkacsoportjai védvonalat építettek
Fotó: Gligor Róbert László


A múlt hétfői áradást újabb követte csütörtökön Székelyhodos községben. A délutáni esőzéskor ismét sok víz folyt le Jobbágytelke meredek utcáin, megrongálva azokat, továbbá kimosta egy villanyoszlop talapzatát. Az áramszolgáltató munkacsapata kikötötte az oszlopot, hogy ne dőljön az utcára, és a hét végén elköltöztette. Barabási Ottó polgármestertől megtudtuk, szinte ugyanott, mint az előző napokban, a falu laposabban fekvő, alsó részén ismét elmosta a kerteket a kiáradt patak, zöldségtermesztő fóliasátrakban okozott kárt, majd Székelyhodoson további öt gazdaságot öntött el. A helyi önkéntes tűzoltók elkezdték az udvarok, pincék, kutak kiszivattyúzását, segítségükre siettek a csíkfalvi társaik. Munkagépek segítségével a hodosi piac mellett két átfolyót torlaszoltak el a helyiek, hogy a patakból a víz ne jusson be a szomszédos házakhoz. Az önkormányzat kérvényezte a vízügyi igazgatóságtól, hogy még egy munkagépet küldjenek a patak folyamatban levő ásásának felgyorsítására, de a sok eső miatt egész héten állt a munka. A polgármester szerint a csütörtöki áradás nagyobb volt a hétfőinél.

A Maros mentén is gond volt

Csütörtökön a megye más részein is áradás volt: Szovátán a helyi katasztrófavédelmi egységeknek két szerkocsival és két pumpával kellett beavatkozniuk, 11 gazdaságban tett kárt a víz, amely estére kezdett visszahúzódni. Ugyancsak csütörtökön a nagysármási tűzoltókat Mezőszilvásra rendelték ki, ahol egy kilométernyi útszakaszt kellett megtisztítaniuk az iszaptól.

A legnagyobb gondokat Marosfelfaluban okozta az ár, ahol csütörtökön a település felét víz borította el, a polgármester szerint a fél óráig tartó eső nyomán 250 lakóházat és gazdaságot öntött el az ár. Itt 20 katasztrófavédelmis vonult a helyszínre négy járművel és négy nagy teljesítményű szivattyúval. A víz elborította a Maroshévíz és Szászrégen közötti országút egy részét is, Szászrégenben pedig néhány gazdaságba is behatolt, pincéket öntött el. 

A hét végén a Görgény völgyében, Libánfalván és Erdőlibánfalván 40 háztartást érintett a víz, elöntött egy utat és 15 pincét is. A szászrégeni tűzoltóság 17 személlyel, négy gépkocsival, szivattyúkkal, valamint a libánfalvi és görgényszentimrei önkéntesek segítségével vett részt a kármentésben, embereket nem kellett sehol kiköltöztetni. Szászrégenben két tömbház pincéjét lepte el a víz, ott a helyi tűzoltók szivattyúztak.

A nagyszámú segélykérés, beavatkozás, valamint a kedvezőtlen időjárás miatt a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség az operatív csoport mozgósításáról döntött, azaz a szolgálati időn kívül levő személyzetet is berendelte.

Erdőidecsen és Kásván kövekkel erősítettek meg a partot 
 Fotó: Maros Vízügyi Hatóság


Kiöntött a Kis-Nyárád

Nyárádszeredában alighogy visszahúzódott a víz a szerdán elöntött területekről, pénteken reggel kiöntött az egész héten magas vízszintet mutató Kis-Nyárád. Pénteken reggel 7 órakor a nyárádszeredai hivatásos és önkéntes katasztrófa- védelmi egységek Nyárádmagyaróson léptek közbe, ahol két gazdaságot, kertet lepett el a víz. Az elmúlt napokban tapasztalt és a péntek reggeli esőzések nyomán a bekecsalji falvakban számos kis patak annyira megduzzadt, hogy kerteket, szántóföldeket öntött el, mielőtt elérte volna a Kis-Nyárádot. Az árhullám reggel 8 órakor Székelybere és Nyárádszereda között volt, félóra múlva a kisváros felső részén, az andásfalvi övezetben kilépett a medréből, a befutóárkok felteltek, és visszafolyt a víz a lakóövezetbe. A helyi katasztrófavédelmisek nyúlgátakkal, homokzsák töltéssel próbálták megakadályozni ezt a Reménység, Fenyő, Csongvay és Virág utcákban. Segítségükre siettek a csíkfalvi önkéntesek, valamint a helyi önkormányzati munkatársak, a vízügyi hatóság harminc személyt rendelt a helyszínre. A legnagyobb gond a Csongvay utcában volt, ahol az iskola mögötti kerteket, ipari és kereskedelmi egységek udvarait lepte el a víz. Itt több tonna homok és mintegy 1800 zsák felhasználásával 130 méteren két-háromszintes védvonal épült. Az elöntött területekről sikerült a víz egy részét visszavezetni a Kis-Nyárádba.

Ezt követően az önkéntesek elkezdték a mellékutcákban a munkát, hogy az előző napokban megbontott átereszeknél nagyobb gyűrűket helyezzenek el, illetve kiszivattyúzzák és elvezessék a vizet a pincékből, kertekből, árkokból. „Ilyenkor látszik, milyen fontos, hogy egy településen önkéntes csapat is legyen” – hangsúlyozta Kacsó István parancsnok, hozzátéve, hogy az előző napokban átitatódott talajnak már 15-20 liter csapadék is soknak bizonyult, továbbá néhány helyen a csatornarendszer nem bírta elvezetni a vizet. A következő napokban a városban sok dolga lesz az önkéntes csapatnak, amint a folyó- és talajvíz csökken, elkezdik a belvizek elvezetését és a kutak kiszivattyúzását, fertőtlenítését.

Továbbra is érvényes az árvízriasztás

A megye további pontjain is be kellett avatkoznia a Maros Vízügyi Hatóságnak a hét végén – tájékoztatott Călin Fokt szóvivő. Pénteken Kásván és Görgényüvegcsűrön hat billenőkocsi és egy kotrógép dolgozott, mintegy száz tonna kő felhasználásával a víz által megbontott partszakaszokat állították helyre. Az Idecs-patak a közvetlen mellette levő közút épségét veszélyeztette Erdőidecsen, itt kővel erősítettek meg egy 35 méteres partszakaszt.

Szombaton a Kis-Küküllőn kellett beavatkozni, az Ádámos községhez tartozó Magyarkirályfalván a közúti hídnál eltávolították a hordalékot, szemetet, ágakat a vízből, továbbá szivattyúkkal a védőgáton kívülről a vizet visszajuttatták a folyóba, a védőgát átfolyóit homokzsákokkal lezárták. Hasonlóan jártak el Küküllőszéplakon, ahol az önkormányzat biztosított három vízpumpát.

Vasárnapra virradó éjszaka Marosugrán kellett közbelépni, ahol homokzsákokkal vettek körül egy lakást, amelyet a Maros vize fenyegetett, míg vasárnap a kóródszentmártoni helyi hatóságok lezárták a Zágor felé vezető 142-es megyei utat, valamint a Küküllősolymos felé vezető községi utat a Kis-Küküllő magas vízállása miatt.

Szombaton naracssárga jelzésű riasztást rendeltek el, hajnalban és a nap első felében szinte mindenhol esett a megyében. A legnagyobb csapadékmennyiséget Segesváron (négyzetméterenként 22,3 liter) és Szovátán (20,1 liter) mérték.

A Nyárád, a Kis- és Nagy-Küküllő, illetve a Maros egyes felső szakaszain vörös (harmadfokú) árvízriasztás lépett érvénybe szombat reggel. A Nyárádon Nyárádszeredában, Backamadarason és Fintaházán a folyó szintje meghaladta a riasztási szintet, ez vasárnap már csak Fintaházán volt érvényes. A Kis-Küküllőn Sóváradon, Balavásáron és Dicsőszentmártonnál jeleztek ilyen szintet, ez vasárnap délelőtt már csak Dicsőszentmártonnál volt érvényben, ahol a folyó elérte az árvízszintet, ezért a vízügyisek továbbra is a helyszínen tartózkodtak. A Szováta-patakon is hasonló volt a helyzet szombaton, de vasárnapra itt is megszűnt a riasztás. Megyeszinten csökkenőben van a folyóvizek szintje, ez egyrészt a kevesebb szombati és vasárnapi csapadéknak tudható be, másrészt a zetelaki és bözödújfalusi víztározóknál hatalmas mennyiségű vizet tartottak vissza a napokban, hogy a Küküllők szintjét és az árhullámot kezelni tudják, a Nyárádszereda fölötti időszakos víztározónál is felfogtak egy nagyobb mennyiséget, itt másodpercenként legtöbb 60 köbméter víz haladhat át, hogy a folyó alsó szakaszán ne legyenek gondok – magyarázta a szóvivő.
Kapcsolódó cikkek: