2019. április 21., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kifizetik a sofőriskola költségeit olyan hátrányos helyzetű fiataloknak,

akiknek a munkavállalásnál előny vagy feltétel a hajtási jogosítvány, illetve hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében. Pályázási határidő 2019. január 25.

Pályázhatnak nehéz anyagi körülmények között élő 18-25 éves fiatalok, akik: szakmai pályafutásuk kezdetén vannak, és/vagy munkát vállalnának, és a munkavállalásnál feltétel lenne/előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány. Munkaviszonyban vannak, és munkaköri teendőik ellátásában feltétel lenne vagy előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány. Rendelkeznek B kategóriás gép-

járművezetői jogosítvánnyal, de munkavállalásukhoz, illetve munkaköri teendőik ellátásához feltétel nagyobb gépjárművek: traktor, villamos, trolibusz vezetésére, kezelésére feljogosító C, D kategóriás engedély. Valamilyen más célból szeretnének gépjárművezetői jogosítványt szerezni, de az ezzel járó költségek meghaladják anyagi lehetőségeiket. 

A programot A Közösségért Alapítvány szervezi a MOL Románia anyagi támogatásával. A támogatás összértéke: 75.000 lej, egy pályázó legtöbb 3.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet. A program eddigi három kiírásában 51 fiatalnak sikerült megszereznie a jogosítványt, további 38 pedig tanul vagy vizsga előtt áll.

1994. január 1. – 2001. szeptember 1. között született, hátrányos anyagi helyzetben levő, általános, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok pályázati iratcsomóját várják. A C/CE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár minimum 21 év, a D/DE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár minimum 24 év. A támogatás területe: Képzési költségek – Gépjárművek és erőgépek (B, C, D, traktor, trolibusz, villamos) vezetésére, kezelésére jogosító képzési és járulékos költségek részleges vagy teljes mértékű fedezése, illetve a szakmai illetékességet igazoló bizonyítvány („atestat”) megszerzésével járó költségek részleges vagy teljes mértékű fedezése a C, CE, D vagy DE kategóriák esetében. A program részletes bemutatása (tájékoztató, pályázati iratcsomó, formanyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon. 

A támogatás összegét az alapítvány a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződésben feltüntetett bankszámlá(k)ra utalja. Valamennyi nyertes pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti. A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon teszik közzé 2019. február 28-ig, a nyerteseknek 2019. március 15-ig küldik el a támogatási szerződést. A sofőriskolába a szerződés aláírásától számított egy hónapon belül be kell iratkozni. A sofőriskolában való elméleti és gyakorlati képzés befejezése: 2019. október 31. Bővebb felvilágosítás A Közösségért Alapítvány 0755-045-699-es telefonszámán, illetve a 0752-018-760-as telefonszámon munkanapokon 10–17 óra között, írásbeli kérdéseket az office@pentrucomunitate.ro e-mail-címen várnak. Beküldési határidő (a feladási postabélyegző dátuma): 2019. január 25. A késve elküldött vagy hiányos pályázatokat nem bírálják el. A pályázati dossziét a következő címre kell elküldeni egy példányban: A Közösségért Alapítvány/Fundaţia Pentru Comunitate, 400750 Kolozsvár, O.P. 1, C.P. 390. A borítékra írják rá: Jogosítvány a jövőhöz!