2023. október 3., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK2023. szeptember 15-én kelt

288. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról


A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja 2023. szeptember 21-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


Péter Ferenc

ELNÖK


Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2023. 09. 15-i 288. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács 2023. szeptember 21-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE


1. Gergely Simion tanácsos eskütétele, aki a 2020. szeptember 27-i önkormányzati választások jelöltlistáján póttagként szerepelt, és akinek a mandátumát a Maros Megyei Bíróság érvényesítette. 

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. 11. 05./158. sz. határozata 3. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak megszervezésére vonatkozik;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet Maros megye 2023. évi általános költségvetésének kiigazításáról;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 2001/42. sz. határozata mellékletének kiegészítéséről, amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának elfogadására vonatkozik;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 5. Határozattervezet egy Maros megyei közterületen lévő ingatlanra vonatkozó intézkedések meghozataláról, annak hasznosítása érdekében;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 6. Határozattervezet a Nyárádtő Város Helyi Tanácsához intézett kérelemről, amely egy ingatlan átadására vonatkozik Nyárádtő város magántulajdonából Maros megye magántulajdonába;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros megye közvagyonához tartozó, a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügykezelésében lévő egyes helyiségek bérbeadásához szükséges intézkedések meghozataláról;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros megye, Marosvásárhely, Akác utca 22. sz. – Materna Központ – alatti ingatlan helyrajzi és kataszteri adatainak aktualizálására irányuló intézkedések jóváhagyásáról;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselője különmegbízásának elfogadásáról a Maros Ipari Park Rt. részvényesi közgyűlésére, egyes intézkedésekre vonatkozóan, a Maros Ipari Park Rt. menedzsmentjének érdekében; 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 2021. 08. 26./140. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros megyei informális települések lakói életkörülményeinek javításához szükséges intézkedések végrehajtását koordináló bizottság létrehozására, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozik;

 Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Neveléslélektani és Erőforrás Központ keretében az iskola- és szakmai orientációs bizottságba;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács költségvetéséből finanszírozott, szociális szolgáltatásokat érintő éves cselekvési terv jóváhagyásáról 2024-re;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak a „Program a méhnyakrák megelőzésére, korai felismerésére, korai diagnózisára és kezelésére, Központi régió” elnevezésű, a 2014–2020-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program által társfinanszírozott projektben való részvétele jóváhagyásáról;

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet „A dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház járóbeteg-ellátó részlege infrastruktúrájának fejlesztése, Maros megye” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

 Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

15. Határozattervezet az „Útpadka aszfaltozása a DJ135 megyei úton, Marosvásárhely – Nyárádmagyarós – Sóvárad – DALI fázis” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációja és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

 Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

16. „Határozattervezet a 154E megyei út kiszélesítése Szászrégen (15-ös országút) – Görgényoroszfalu – Görgénysóakna – Görgényadorján – Görgényszentimre (153C megyei út)” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról;

 Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

 17. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Péter Ferenc

ELNÖK 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató