2022. augusztus 9., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közlemény

nyilvános konzultáció megnyitásáról


A Maros Megyei Tanács 2022. június 27-én megnyitotta a következő normatív jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézményei egyes illetékeinek és díjainak jóváhagyásáról.

A dokumentáció tartalmazza:

• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének a megindoklását;

• A gazdasági igazgatóság szakjelentését;

• A jogügyi szolgálat jelentését;

• A határozattervezet mellékletét. 

A dokumentáció elemezhető:

• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;

• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérvény alapján. 

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket július 8-ig lehet benyújtani:

• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, az F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea de propuneri” néven;

• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre: cjmures@cjmures.ro

• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00–16.00 óra között.


A benyújtott javaslaton a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézményei egyes illetékeinek és díjainak jóváhagyásáról – Javaslatok”.

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.

Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra.

Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. július 8-ig.

További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1232-es belső szám, vagy e-mailben a tantos.florentina@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Tanţoş Florentina.


Péter Ferenc

ELNÖK


Paul Cosma

FŐJEGYZŐ