2019. május 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Kiskurutty játéktanoda óvodásoknak szervezett

közösségi játékprogram, immár a hetedik éve kerül megszervezésre, ötletgazdája a csíkszentdomokosi Krutty Oktatási és Művelődési Társaság. A játéktanoda nem verseny, hanem több óvodai csoport közös projektjén alapuló találkozásos tevékenység. 

A projekt éves témája Móricz Zsigmond: Állatmesék (Móra Kiadó), célja: játékba integrált tanulási tevékenységek szervezése. Több műveltségi területet érintő ismeretek felhasználása játékpróbákban, csapatformálás, az alkotókészség gazdagítása, a nemzeti öntudat fejlesztése, hagyományőrzés, helyismeret, közös produktum létrehozása, barátságkötés, szellemi kreativitás fejlesztése stb. 

Február 23-án a marosvásárhelyi 6-os napközi otthon adott otthont a hetedik játékprogram megyei szakaszának. Négy heterogén csoport vett részt: a marosvásárhelyi Szentjánosbogár napközi otthon Hajnalcsillag csapata Kádár Boglárka és Pápai Ilona Emese óvónőkkel; a marosvásárhelyi 6-os napközi otthon Napsugár csapata Kakucs Otilia és Szabó Enikő óvónőkkel, a marosvásárhelyi 15-ös napközi otthon Csicsergők csapata Kupán Imola és Mánya Enikő óvónőkkel; a nyárádszeredai napközi otthon Demeter Beáta óvónővel. 

Játék játékot követett, amely során a gyerekek ismereteit egy bizottság követte. A nyelv- és kommunikáció területén a szép beszédet, kifejezőkészséget, szöveghűséget értékelték. A tudomány területén környezetismeretből jeleskedtek a gyerekek. Az esztétikai érzéket a gyakorlati tevékenység és a plasztikai ábrázolás során mérték fel. A hagyományőrzés ismeretének a bemutatása volt a gyerekek számára a legkedveltebb, amelyet énekes-mozgásos játékokkal mutattak be a csapatok. 

A legtöbb pontszámot a marosvásárhelyi 15-ös napközi otthon Csicsergők csapatának sikerült elérni, ők képviselik megyénket áprilisban Székelyudvarhelyen, a megyék közötti szakaszon. 

Köszönet a részt vevő gyerekeknek, szüleiknek, akik az óvodapedagógusokkal együttműködve segítették a gyerekeket a „Kuruttyolás” világába. 

Szabó Enikő 

Kapcsolódó cikkek: