2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A külföldi állampolgár ingatlanvásárlási jogáról

A külföldi állampolgárok, valamint a hontalan (állampolgárság nélküli) személyek, a számtalan nemzetközi egyezmény ellenére, a romániai törvények értelmében nem örvendhetnek teljes jogegyenlőségnek a román állampolgárokhoz képest. Ilyen eset például az ingatlan, pontosabban a földbirtok tulajdonjogának megszerzése.

A külföldi állampolgárok, valamint a hontalan (állampolgárság nélküli) személyek, a számtalan nemzetközi egyezmény ellenére, a romániai törvények értelmében nem örvendhetnek teljes jogegyenlőségnek a román állampolgárokhoz képest. Ilyen eset például az ingatlan, pontosabban a földbirtok tulajdonjogának megszerzése.

Mivelhogy a lakásvásárlás szempontjából nincsenek a külföldi állampolgárokra, illetve a hontalanokra nézve szerződőképtelenségi esetek előírva, ezzel az alkalommal a telkek, földterületek tulajdonjogának átruházási lehetőségét tárgyaljuk.

A külföldi állampolgárok, a hontalanok, a külföldi magán- és jogi személyek földbirtok-vásárlási jogát illetve körülményeit a 2005. évi 312-es törvény szabályozza.

Ahogy már említettük a szerződőképesség hiányának elemzésekor, a külföldi vásárlók szerződőképessége attól függ, hogy a vásárló lakhelye (székhelye) Romániában, európai uniós tagállamban, vagy egy idegen (unión kívüli) államban van-e. Tehát amikor telekvásárlásról beszélünk, jogi szempontból megkülönböztető tényező az állampolgárság és a lakhely, illetve jogi személyek esetében az ezek alapítását szabályozó törvények is (tehát, hogy milyen ország törvényei szerint voltak létrehozva).

Az általános szabály szerint mindazok, akik európai uniós állampolgársággal rendelkeznek, azok a hontalanok (állampolgárság nélküli személyek), akiknek uniós tagállamban vagy Romániában van lakcímük, illetve azok a külföldi jogi személyek, amelyeket egy uniós állam törvényei szerint hoztak létre, ugyanolyan körülmények között vásárolhatnak telkeket Romániában, mint a román állampolgárok.

Ellenben azok az uniós állampolgárok, akik nem rendelkeznek romániai lakcímmel, azok a hontalanok, akik uniós lakhellyel igen, de romániaival nem rendelkeznek, illetve azok a jogi személyek, amelyeket uniós állam törvényei szerint hoztak létre, de nincsen romániai székhelyük, vásárolhatnak telket Romániában másodlagos lakhely (vagy székhely) létrehozása érdekében 2012. január 1-jétől.

Ennek a körülménynek köszönhetően ezen információk aktuális jellegűek. Annak ellenére, hogy az említett időpont továbbtolásáról újabban gyakran lehet hallani bejelentéseket, a 2005. évi 312-es törvény máig nem volt ilyen módon módosítva.

Míg az előbbi szabály a telkekről szól általánosan, a törvény pontosít a mezőgazdasági földterületek, valamint erdők és az erdőterületek kapcsán. Ilyen típusú telkeket az uniós állampolgárok, a hontalanok, akiknek egy uniós államban – beleértve Romániát is – van a lakhelyük, valamint azok a külföldi jogi személyek, amelyek egy uniós állam törvénykezése szerint voltak létrehozva, csak 2014. január 1-től vásárolhatnak.

Az előbbi kategóriába sorolt földterületek esetében, kivételes módon, az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a tagállamok egyikében lakhellyel rendelkező hontalanok már Románia Európai Unióhoz való csatlakozásától vásárolhattak telket. Az egyedüli sajátos kitétel ebben az esetben, hogy ezek a személyek független farmerek legyenek, a szakképzettséget az illetékes hatóságok által kibocsátott iratokkal kell bizonyítani.

Fontos aláhúzni azt is ezzel az alkalommal, hogy amikor egy törvényi előírás a külföldi állampolgárságú személyekre nézve valamiféle megszorításokat ír elő, ezek nem érvényesek azokra, akiknek a romániai állampolgárság mellett más állampolgárságuk is van (kettős vagy több állampolgárság esetében).

Kérdésekkel vagy hozzáfűznivalókkal forduljanak alulírotthoz a következő e-mail címen: mhistvan@gmail.com

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató