2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A közigazgatási bírói hatósági keresetek

Az eddigiekben bemutattuk a közigazgatási aktusok megtámadását általánosan, valamint a közigazgatási bírói hatósági keresetekre vonatkozó előzetes eljárást és az alapfoki megoldásukat. Ez alkalommal a közigazgatási bírói hatósági keresetek esetében hozott határozatok megtámadását, valamint a határozatok végrehajtását fogjuk tárgyalni.

Az eddigiekben bemutattuk a közigazgatási aktusok megtámadását általánosan, valamint a közigazgatási bírói hatósági keresetekre vonatkozó előzetes eljárást és az alapfoki megoldásukat. Ez alkalommal a közigazgatási bírói hatósági keresetek esetében hozott határozatok megtámadását, valamint a határozatok végrehajtását fogjuk tárgyalni.

A 2004. évi 554-es törvény előírásai szerint az első fokú bírói hatóság határozata felfolyamodással (románul recurs) megtámadható a kihirdetésétől vagy a közlésétől számított 15 napon belül. A felfolyamodás a végrehajtást felfüggeszti és felette sürgősséggel ítélkeznek.

Amennyiben helyt adnak a felfolyamodásnak, a felfolyamodási bírói hatóság megsemmisíti az ítéletet és a jogvitában érdemben újból ítélkezik.

Ugyanakkor, bizonyos esetekben, az első fokú bírósági határozat megsemmisítése is lehetséges, ilyenkor az alsó bírói hatósághoz való visszaküldéssel.

Ha az első fokú bírói hatóság határozatát e törvénynek a tárgyi hatáskörre vonatkozó rendelkezései megszegésével hozták, az ügyet az illetékes bírói hatósághoz küldik. Ha az első fokú bírói hatóság határozatát érdemi ítélkezés nélkül hozták, az ügyet egyetlen alkalommal az illető bírói hatósághoz küldik.

A törvény ugyanakkor tartalmaz rendkívüli esetekre vonatkozó előírásokat is.

Így, rendkívüli helyzetekben, mint például a követelt jog érvényesíthetőségi határidejének lejárta, a felfolyamodó kérheti az illetékes bírói hatóság elnökétől a felfolyamodás megoldását és a felfolyamodás feletti tárgyalási határidő kitűzését a dosszié átvétele előtt is.

A sürgősségi határidő kitűzése iránti kérelmet, amelyhez csatolták a felfolyamodás alapfokú bírói hatóságnál történő iktatásának bizonylatát, a felfolyamodási bírói hatóság elnökéhez való benyújtásától számított 24 órán belül kell megoldani.

A kérelem elfogadásáról azonnal értesítik az alapfokú bírói hatóságot, amely 5 napon belül köteles megszerkeszteni és a felekkel közölni a megtámadott határozatot, valamint elküldeni az ügycsomót.

A felek idézésére és a felfolyamodás indokainak közlésére a határidőt 48 órára csökkentve járnak el eljárási ügynökök révén vagy az írott információk gyors közlését biztosító bármely eszközzel.

A végleges és visszavonhatatlan bírói határozatok, amelyekkel helyt adtak a törvény rendelkezéseinek megfelelően megfogalmazott kereseteknek, végrehajtható jogcímek.

A szabályozó jellegű közigazgatási aktusok érvénytelenítésére vonatkozó, végleges és visszavonhatatlan bírói határozatok általánosan kötelezőek és csak a jövő tekintetében hatályosak. Azokat a végrehajtó bírói hatóság vagy a felperes kérésére közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönyének I. részében vagy – az esetnek megfelelően – a megyék, illetve Bukarest hivatalos közlönyében, közzétételi díjtól mentesen.

Amennyiben a bíróság helyt adott a keresetnek, és ennek következtében a közhatóság köteles megkötni, helyettesíteni vagy módosítani a közigazgatási aktust, kibocsátani egy bizonyítványt, igazolást vagy más okiratot, végleges és visszavonhatatlan határozatot az ebben előírt határidőben, ha pedig nem ír elő határidőt, a határozat visszavonhatatlanná válásától számított legfeljebb 30 napon belül végrehajtják.

Ha a határidőt nem tartják be, a közhatóság vezetőjére vagy – az esetnek megfelelően – a kötelezett személyre a bruttó minimálbér 20 százalékával egyenlő napi késedelmi bírságot rónak ki, a felperes pedig kártérítésre jogosult a késedelemért.

A közigazgatási bírói hatóság által kihirdetett, végleges és visszavonhatatlan bírói határozat végrehajtásának elmulasztása vagy megszegése, az előző bekezdésben előírt bírság kirovását követően is, bűncselekménynek minősül, és 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy 2.500 lejtől 10.000 lejig terjedő bírsággal büntetendő.

Kérdésekkel vagy hozzáfűz-nivalókkal forduljanak alulírotthoz a következő e-mail címen: mhistvan@gmail.com

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató