2020. augusztus 14., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Soós Zoltán független polgármesterjelölt újjáépítési programja

Hétfőn este Soós Zoltán független polgármesterjelölt a sajtó és neves meghívott közszereplők jelenlétében bemutatta Marosvásárhely újjáépítésének programját. A közel tízezer ember véleményét több tucat szakember, civil munkatárs foglalta programba, amely száz konkrét intézkedést tartalmaz, és tíz év feladatait, projektjeit listázza. 

A vírusjárvány miatti szigorú óvintézkedések betartásával megtartott szűk körű szabadtéri rendezvényt a polgármesterjelölt közösségi oldalán élőben közvetítették, de nemcsak ez számított újdonságnak, hanem az az egyedi koncepció is, ahogyan felépítették az eseményt. A tökéletesen működő technikai háttér nagymértékben segítette a több hónapi munkával kidolgozott program üzenetének közvetítését. Kezdve azzal, hogy a Marosvásárhely szellemiségét megidéző kétnyelvű – sokszor egyazon szónok váltakozva használt magyar és román nyelvű – beszéde hitelesítette azt az alapkoncepciót, hogy Soós Zoltán kampányát nem etnikai sérelmekre építi, sőt, amint Portik Vilmos kampányfelelős és az est házigazdája hangsúlyozta, stratégiájuk célja az, hogy mindenkit a változtatás partnerének tekintve, anyanyelvén szólítsanak meg. Jó példa erre a www.sooszoltan.ro kétnyelvű honlap, ahol bárki részletesen tájékozódhat a korszakváltás programpontjairól. A meghívott közszereplő felszólalók a változtatás szükségének számukra fontos területeit vázolták. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond


A jelen önkormányzati mandátum elején két évig a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosaként, a Florea–Maior tandem markáns bírálójaként ismertté vált Hermann Márk Christian, aki magyar–román–német felmenőkkel büszkélkedik, kijelentette: a marosvásárhelyiek nem engedhetik meg maguknak 2020-ban az etnikai szavazást. Ugyanakkor a tőle megszokott vehemenciával ecsetelte a jelenleg regnáló városvezetés bűnös mulasztásait, ami a település romlásba taszítását eredményezte. 

Az utóbbi években többen is szorgalmazták a számítástechnikai ipar felfejlesztését Marosvásárhelyen. W. Szabó Péter, Londonból hazatelepült tanácsosjelölt konkrét megoldást javasolt egy IT ipari park létrehozására, hisz, amint fogalmazott, városunkban a legfontosabb nyersanyag rendelkezésre áll: két egyetem ontja a számítástechnikai szakembereket. Érvelése, ami a város fiataljainak röghöz kapcsolását eredményezhetné, nagyban összecsengett Nyulas Bernát vállalkozó gondolataival, aki a tisztességtelen helyi közbeszerzési pályáztatást sérelmezte. Szerinte a környező nagyvárosokhoz való felzárkózáshoz elengedhetetlen a vállalkozóbarát adminisztráció kialakítása. Andreia Moraru szociológus a koncepció nélküli szociális ellátás, a mélyszegénységben élők gócpontjainak megoldatlan helyzetére hívta fel a figyelmet. 

Ilyen felvezetés után ismertette Soós Zoltán független polgármesterjelölt változást ígérő programját, amelynek életbe ültetése azt eredményezi, hogy Marosvásárhely a kullogók sorából az élbolyba kerül. A program a város legnagyobb hiányosságaira kínál megoldást.

Beszédében konkrét javaslatokat is említett. Kiemelte, hogy két éven belül megépítik a város első parkolóházát, hogy nekifognak egy saját városi körgyűrű építésének a metropoliszövezettel közösen. Külön hangsúlyozta a projektek kapcsán, hogy a jövő az oktatáson múlik, ezért a program erre vonatkozó markáns javaslatokat is magába foglal.

Soós Zoltán


A rendezvény végén Soós Zoltán a sajtónak nyilatkozva kijelentette: – Készen állok a harcra, és biztos vagyok benne, hogy nemcsak harc lesz itt, hanem háború is. Ugyanis nemcsak a politikai szereplőkről szól a csata, hanem egy rendszerről, amely húsz év alatt kisajátította, tönkretette Marosvásárhelyt. Ezért kell véget vetni a Dorin Florea-korszaknak. A rendszert kell leváltani, és az a célkitűzésünk, hogy a jelenlegi helyzetnek véget vetünk. Ez a város a polgárokról kell szóljon, a polgárokért kell működjön, nem úgy, ahogy eddig, amikor zárt szobákban helyettünk hoztak döntéseket, és azt erőltették ránk. Ennek meg kell változnia. Olyan városvezetés kell Marosvásárhely élére, amely a polgárokért van. Ezért kérünk mindenkit, hogy segítsen, támogasson, hogy győzzön Marosvásárhely, kerüljön ki ebből a húsz éve tartó korrupcióból, mocsárból. 

A programunk három pillére: legyen pénz, legyen élet, legyen rend Marosvásárhelyen. Ma este négy programpontról beszéltem, a továbbiakat másfél hónap alatt rendszeresen ismertetjük. Tíz évről beszélünk, hiszen számos olyan terület van, ahol egy-két év alatt el lehet érni változást, de sok olyan megoldás van, aminek nyolc-tíz év távlatban kell megtörténnie, hiszen hamarabb nem lehetséges, nagyon nagy a lemaradás. Az a majdnem tízezer ember, aki csatlakozott, olyan programot állított össze, amelyet ugyan az én nevem fémjelez, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a marosvásárhelyiek programja, és azt jelzi, hogy a város változtatni akar, győzni akar. 

A Népújság kérdésére válaszolva, hogy milyen mértékben számít a marosvásárhelyi RMDSZ támogatására és szervezőerejére, Soós Zoltán elmondta: – Úgy gondolom, hogy aki Marosvásárhelyen 2020 szeptemberében változást akar, az nem helyezi előtérbe az egyéni érdeket, hiúságot, hanem a város, a polgárok érdekeit tartja szem előtt. Én ezt megtettem, sokan mások is megtették, összeállt egy új, jó tanácsoscsapat. Természetesen vannak sérelmek is, de úgy gondolom, sokkal fontosabb városunk jövője, mint az egyes emberek érzékenysége. 

A rendezvény nyitányaként felavatták a Kossuth utca 18. szám alatti kampányközpontot. Ebbe a közösségi térbe mindenkit várnak, aki változást akar. Itt alá lehet írni a támogatói ívet, de a város polgárai elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat is. 

Hermann Márk Christian

Nyulas Bernát

Andreia Moraru

W. Szabó Péter

Portik Vilmos