2022. augusztus 19., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács 2022. július 5-én versenyvizsgát szervez, toborzás útján, a Gazdasági Igazgatóság – Transilvania Motor Ring komplexum ügyintéző-karbantartó szolgálata keretében a következő betöltetlen állás elfoglalására:

1. gépkocsivezető, II. fokozat – egy állás, normál munkaidő. 


Általános követelmények:

A betöltetlen állást elfoglalhatja az a személy, aki teljesíti a következő feltételeket:

a) román állampolgár, az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;

c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;

d) teljes cselekvőképessége birtokában van;

e) az egészségi állapota a megpályázott állásnak megfelel, ezt a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tudja igazolni;

f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket, a meghirdetett állás követelményei szerint;

g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekmények szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenséget eredményezne. 


A II. fokozatú gépkocsivezetői állás sajátos követelményei

– közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok;

– B. kategóriájú gépjárművezetői engedély;

– nem szükséges szakmában eltöltött szolgálati idő.


A versenyvizsga lebonyolításának a körülményei:

A versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.

A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén kerül sor.

A gyakorlati vizsga 2022. július 5-én 11 órától lesz a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:

a) alkalmazkodóképesség;

b) nehéz helyzetek kezelésének képessége;

c) gyakorlati követelmények teljesítésének képessége;

d) kommunikációs készség;

e) a gyakorlati próba költségvetési keretének megfelelő kezelése.

Az interjú a gyakorlati vizsgától számított legtöbb 4 munkanapon belül lesz.

Az interjú dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat 2022. június 27-ig lehet benyújtani. 

A versenyvizsgára jelentkezők a vizsgadossziét a tanács székhelyén nyújthatják be: Győzelem tér 1. szám, Marosvásárhely, Maros megye – Lucian Petruţa-Oroian, a humánerőforrás-részleg tanácsosa, tel.: 0372-651-236, fax: 0372-651-236, e-mail-cím: petruta.lucian@cjmures.ro. 


A jelentkezéshez az érdeklődőknek a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:

a. beiratkozási kérvényt, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;

b. a személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolatát, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;

c. a végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;

d. a munkakönyv másolatát vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek igazolják a szolgálati időt, a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakképzettségnek megfelelő régiséget;

e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot vagy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyből kitűnik, hogy nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;

f. a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolást, amely 6 hónapnál nem régebbi, és amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;

g. önéletrajzot.


A bizonylat, amellyel a jelentkező az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon kell tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) pontban előírtak szerint saját felelősségre nyilatkozik, hogy büntetlen előéletű, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomót a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b) – d) pontoknál előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítására.


Péter Ferenc                                                                                     Paul Cosma

ELNÖK                                                                                              FŐJEGYZŐ