2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jól szerepeltek a vásárhelyi diákok

Május 14-én, szombaton a bábszínház régi épületében tartották a XV. Bolyai Farkas multidiszciplináris tantárgyverseny díjkiosztó ünnepségét, mivel a szokásos helyszínt, a Bolyai iskola dísztermét a felújítás miatt nem használhatták. Jó érzés volt látni, hogy mennyi jól felkészült, tehetséges diák sereglett a vendéglátó iskola által megszervezett idei vetélkedőre, amelyen a megkérdezett zsűrielnökök szerint – az elmúlt járványidőszak okozta nehézségek ellenére – meglepően jól teljesítettek a résztvevők.

A verseny ügyvezető elnöke Kovács Zoltán Zsolt, az Oktatásügyi Minisztérium kabinetigazgatója, a központi versenybizottság titkára Szente Tünde, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára, a szervezőbizottság elnöke Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, alelnöke Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója és Jakab Irma Tünde igazgatóhelyettes volt, a bizottsági titkári teendőket Szőcs Imre tanár látta el.

A Forgó Erika tanárnő vezette díjkiosztó ünnepségen mind a 28 iskola ajándékot kapott a részvételért. 

A verseny központi bizottságának elnöke, dr. Soós Anna egyetemi docens, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese értékelte a diákok munkáját. Amint elmondta, „Bolyai Farkashoz méltó” versenyen vettek részt, és szép dolgozataikban a feladatok megoldásakor nemcsak az adott szak ismeretét, hanem interdiszciplináris tájékozottságukat is bizonyították. A legfontosabb az, hogy eljutottak a döntő szakaszra, és tapasztalatot szereztek. Akik elégedetlenek voltak a pontszámmal, megbeszélték a tanárokkal, amiből remélhetőleg tanultak, és a következő megmérettetésen az elvárásaiknak megfelelő eredményt érnek el. Nagyon sok dolgozatot magas pontszámmal értékeltek a szakzsűrik, és az első helyezettek az egyetemi felvételin fel tudják használni az elért eredményt. Az elnök asszony köszönetet mondott a diákokat felkészítő és a verseny szervezésében részt vevő pedagógusoknak.

Fotók: Nagy Tibor


A zsűrielnökök értékelték a diákok teljesítményét, a díjakat dr. Soós Anna elnök asszony, a versenybizottságok elnökei, Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes és Hajdú Zoltán, a vendéglátó iskola igazgatója adta át.

A Nyárády Erasmus Gyula biológia tantárgyversenyen részt vett diákok teljesítményét prof. dr. Markó Bálint, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektorhelyettese értékelte. 

Egy verseny nemcsak a jó válaszokról szól, biológusként úgy véli, hogy a jó kérdésekről és a jó kérdésekre kíváncsi diákokról – hangsúlyozta.

A 10. osztályosok növény- és állatbiológiából bizonyítottak, Berekméri László bolyais diák a második helyen végzett. Anatómia és élettanból a 11.-es Kocsis Kata (Bolyai Farkas Elméleti Líceum) harmadik lett. 

A Teleki Sámuel földrajz tantárgyverseny résztvevőinek eredményét dr. Bartos-Elekes Zsombor egyetemi docens értékelte, aki bejelentette, hogy a természet és társadalomföldrajz vetélkedőn első három helyezést elért diákot felvételi nélkül várják a BBTE földrajz szakára. Egyébként társadalomföldrajzból díjazták a verseny legtöbb résztvevőjét, heten kaptak díjat és dicséretet, köztük a 11.-es Keresztessi Csilla a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumból.

A Kalkulusz informatika tantárgyverseny keretében programozói és alkalmazói vetélkedőt tartottak. Az eredményeket dr. Antal Margit, a Sapientia EMTE docense ismertette. Az alkalmazói versenyen hat iskolából tízen vettek részt, a legkreatívabb dolgozatokat díjazták. Mind a két vetélkedőn bolyais diák lett az első, a 12.-es Kis Anita az alkalmazói, a 11.-es Újfalusi Ábel a programozói verseny élén végzett. A programozói verseny harmadik helyezettje szintén bolyais diák, a 11. osztályos Farkas Szilárd lett, a 11.-es Adorjáni Jonathán dicséretet kapott. 

A Societas Humana társadalomtudományi tantárgyversenyen, amelynek zsűrielnöke dr. Szőcs Attila, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának adjunktusa volt, a 10. osztályos Hamar Eszter Renáta, a Bolyai középiskola diákja végzett a III. helyen. A többi nyertes diák teljesítménye azért figyelemre méltó, mert olyan időket élünk, ami a tapasztalt üzletembereket is próbára teszi – hangzott el az értékelésben. 

Jól felkészült diákok vettek részt a Historia Nostra történelmi vetélkedőn – nyilatkozta dr. Molnár-Kovács Zsolt, a BBTE Magyar Történeti Intézetének docense. A vezetésével javító zsűri a 14-ből öt diákot díjazott, akik remekül megbirkóztak a feladattal. A többi versenyző pedig nagyon kis különbséggel maradt le mögöttük. Megyénkből a 12.-es Nagy Kálmán első, a 11.-es Béres János harmadik lett, mindketten a Bolyai líceumból; Pál Apolka, a Református Kollégium diákja dicséretben részesült. A díjazottak felvételt nyernek a BBTE történelem szakára, jelentette be a zsűri elnöke.

A Fabinyi Rudolf kémia tantárgyverseny két szekcióban zajlott. A dr. Donáth-Nagy Gabriella, a MOGYTTE Gyógyszerészeti Karának előadótanára vezette zsűri kétszer öt díjat osztott ki. A 9. osztályosok általános és szervetlen kémia versenyén részt vevő 15 diákból öt díjazott volt, megyénkből Szilágyi Tímea Zsuzsanna (Bolyai líceum) dicséretet kapott. A 11. és 12.-es diákok szerves kémia versenyén 17-en mérték össze tudásukat. Sebesi-Kallay Dávid, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum tanulója harmadik díjat nyert, Bodó Bence a Bolyai líceumból dicséretben részesült. A zsűri elnöke köszönetet mondott a szervezőknek, a felkészítő és a kísérő tanároknak, valamint a Richter Gedeon Románia gyógyszergyártó cégnek, amely, mint minden évben, az idén is tárgyi nyereményekkel gazdagította a díjazottakat. 

Dr. Borbély Sándor, a kolozsvári BBTE Fizika Intézetének egyetemi adjunktusa állt a zsűri élén, amely a Heinrich László fizika tantárgyversenyen írt dolgozatokat elbírálta. Örömmel jelentette be, hogy szép számban vettek részt diákok, a 9. osztályosok mechanikából, a 10., 11.,12. osztályosok pedig hőtanból vagy elektromosságtanból jól teljesítettek. Örömmel nyugtázta, hogy sok tehetséges tanulót sikerült bevonzani a BBTE fizika szakára, melynek végzősei a közhiedelemmel ellentétben jó állásokban tudnak elhelyezkedni. Az idei díjazottakat pedig várják a fizika szakra. Várják a többieket is, hisz a pontszámok között nagyon kis különbség volt, és csak a nehezebb feladatokra adott pontszámok alapján tudtak dönteni.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai jól szerepeltek fizikából, a 9.-es Markovics Gerő Áron első, Kiss Emma második lett – mindketten a Bolyaiból –, a nagyobb osztályosok között a bolyais Nagy Imre második, Fodor Dániel, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákja a harmadik helyen végzett.

Az idén először megszervezett angol nyelvi vetélkedő díjazottjait dr. Albert Mária egyetemi adjunktus, a versenybizottság elnöke ismertette. A kimagasló teljesítményt elérő díjazottak között megyénkből Sidó Gáspár, a Bolyai középiskola 11.-es diákja a harmadik helyen végzett.

Befejezésképpen Hajdú Zoltán, a szervező iskola igazgatója gratulált minden résztvevőnek, akik közül 66-an kaptak díjat, ami jutalomkönyvből és pénzjutalomból áll. Köszönetet mondott a versenybizottságoknak és a szervezőbizottságoknak, és kifejezte reményét, hogy jövő évben a Bolyai iskola felújított dísztermében szervezik meg a díjkiosztó ünnepséget. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató